HPS SIKRESTE BÆRBARE PC’er FOR BEDRIFTER

get to know windows 10

HP ELITE BÆRBARE PC’er

Jobben blir en ren fornøyelse med noen av de tynneste og letteste bærbare PC´ene for bedrifter på markedet, med førsteklasses sikkerhet og samhandlingsløsninger.

get to know windows 10

HP ELITE BÆRBARE PC’er

Jobben blir en ren fornøyelse med noen av de tynneste og letteste bærbare PC´ene for bedrifter på markedet, med førsteklasses sikkerhet og samhandlingsløsninger.

1. Basert på HPs interne testing av ultratynne 14" bærbare PC-er for bedrifter per 1. september 2017.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.