ÅPNE DØRER

Se hvordan forskning viser at skrivere står sårbare ovenfor cyberangrep

Takk for at du har registrert deg

Ressursene dine er tilgjengelige for nedlasting nedenfor.

CTA

Spiceworks White Paper – Åpne dører

Denne undersøkelsen av 309 eksperter på IT-sikkerhet viser at mange ikke er klare over en stor sårbarhet i nettverket.

Last ned

THE WOLF

JAKTEN FORTSETTER

SE VIDEOEN

Finn ut mer

1. Spiceworks-undersøkelse av 309 IT-beslutningstakere i Nord-Amerika, EMEA og APAC, på vegne av HP, november 2016.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.