Jobb fra stedet du trives best

#WorkHappy

Den revolusjonerende HP Stream-familien består av et lekkert utvalg sky-baserte bærbare PC-er og nettbrett.

Gratis sky-lagring

Gratis sky-lagring

Office 365 er inkludert

Office 365 er inkludert

HP anbefaler Windows
Intel inside

Vi introduserer HP Stream-familien

Kommer i februar

Kommer i februar

Gratis sky-lagring

Få 1TB OneDrive-lagringsplass i ett år, slik at du enkelt kan lagre og dele dine favorittbilder, videoer, dokumenter, filer og mer.1

Office 365 er inkludert

Office 365 er inkludert
Hold deg produktiv uansett hvor du er, med ett års abonnement. Få alle verktøy du trenger med Microsoft Excel, Word, PowerPoint, OneNote og Access, pluss sky-integrasjon.2

1. OneDrive gratis sky-lagring er tilgjengelig i en begrenset periode. Sjekk aktiveringskortet i pakken for ytterligere detaljer. For mer informasjon, gå til  http://onedrive.com/windowsoffer.

2. Office 365 Personal 1 år, krever aktivering innen en viss tid. Internettilgang kreves, og er ikke inkludert. For mer informasjon, se www.office.com/information.

3. HD-innhold kreves for visning av HD-bilder.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her, må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Google Play™, Android™ og Hangouts er varemerker tilhørende Google Inc.

'' ''