HP Anti-counterfeitReport

Hva er etterlignede skriverkassetter, og hvorfor spiller det noen rolle?

Hva er en etterlignet skriverkassett?

Etterlignede skriverkassetter er i all hovedsak etterfylte eller reproduserte skriverkassetter emballert i uautoriserte eller falske reproduksjoner av HP-emballasje. Det er meningen at de skal villede forbrukeren til å tro at de er ekte HP-produkter, noe de ikke er. HP kjører et verdensomspennende antiforfalskningsprogram.

Klikk her for å se en film om de potensielle farene for brukerne av etterlignede utskriftskassetter.

Hvorfor spiller det noen rolle?

Selv om etterlignede skriverkassetter kan se ut som ekte HP-skriverkassetter, gir de ikke den høye utskriftskvaliteten, velprøvde påliteligheten og konsistente kapasiteten som du forventer fra HP-produkter.

Den potensielle faren for å bruke etterlignede skriverkassetter medfører dårlige utskrifter, redusert antall utskrifter, utskriftskassetter som slutter å virke for tidlig eller ikke virker i det hele tatt, skader på skriveren som kan kreve reparasjoner, forstyrrelser i utskriftsinfrastrukturen og arbeidsflyter samt potensiell ugyldiggjøring av maskinvaregarantier. Dårlig eller varierende utskriftskvalitet er en viktig indikator på ikke-originale produkter.

Material seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raid

Typisk materiale beslaglagt i aksjoner fra myndighetene.

Hvordan beskytter HP sine kunder?

I tillegg til å gi kundene våre informasjon om verktøy som kan hjelpe dem å identifisere ekte kontra etterlignede kassetter, etterforsker HP også mistenkelige aktiviteter, og samarbeider med politi og offentlige tjenestemenn over hele verden som så foretar beslagleggelser og arrestasjoner. Straff og tiltale av kriminelle blir så administrert gjennom lokale rettssystemer.

I løpet av de siste fire årene har programmet hatt ansvar for følgende i Europa, Midt-Østen og Afrika:

  • Omtrent 1 000 undersøkelser
  • Omtrent 500 håndhevelser (raid og beslag av myndighetene)
  • Omtrent 9 millioner beslaglagte ferdigproduserte forfalskninger og komponenter beregnet på ulovlig gjenbruk.
  • Over 3 000 antiforfalskningsrevisjoner for kanalpartnere
Material seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raid

Varehus som inneholder forfalskede utskriftsrekvisita

Close icon