HP antiforfalskning

Oppdag. Rapporter. Forebygg.
Rapporter mistenkelig aktivitet

VANLIGE SPØRSMÅL

I utskriftsutstyrsbransjen betyr forfalskning produksjon, påfylling eller reproduksjon ("repro") av en tonerkassett med den hensikt å markedsføre den på en måte som antyder at den er et originalt merkeprodukt når dette ikke er tilfellet. Vanligvis involverer dette å legge et repro eller en påfylt kassett i en eske som ligner den ekte HP-emballasjen, slik at kundene kan lures til å betale en høyere pris i den tro at de kjøper et lovlig og originalt HP-produkt.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) antar at på verdensbasis omsettes det årlig forfalskede produkter for 200 milliarder dollar. WCO (World Customs Organization) og ICC (International Chamber of Commerce) tror at forfalsking unndrar et estimert beløp på 500 milliarder Euro fra den globale økonomien, noe som tilsvarer et salgstap på 5-8 % i merkvareprodukter verden over, inkludert det ulovlige salget av falske tonerkassetter. Det antas at forfalskningsaktiviteter er ansvarlig for 200 000 tapte arbeidsplasser i Europa alene.

No. Kunder må ikke forveksle forfalskninger med lovlige påfylte/reproduserte produkter som selges eller på en slik måte at kundene ikke tror, eller kan tro at de er helt nye, ekte HP-produkter. Et eksempel på et lovlig, påfylt produkt er et produkt som tydelig er merket med "påfyll/refill" eller "reprodusert", og som ikke misbruker HP-logoen for å gi inntrykk av at den er laget av HP, men bruker navnet på bedriften som har fylt på kassetten og som hovedregel ikke misbruker designelementene til en original HP-tonerkassett og dens emballasje.

Svindel er en handling som lurer eller feilrepresenterer ved å presentere en tilsiktet fordreining av sannheten med den hensikt å lokke en person til å gi fra seg noe av verdi, vanligvis penger. Selv om svindel kan forekomme uten at det omfatter forfalskede produkter, er forfalskning en form for svindel.

Selv om falske tonerkassetter ser ut som ekte HP-produkter får du ikke den høye utskriftskvaliteten, den beviste påliteligheten og den konsistente kapasiteten som du har blitt vant til å forvente fra HP-produkter.

Mulige risikoer ved bruk av forfalskede tonerkassetter er bl.a. utskrifter med dårlig kvalitet, redusert antall utskriftssider, tonerkassetter som slutter å virke eller som ikke virker i det hele tatt, skader på skriveren som krever reparasjon, avbrudd i skriverens infrastruktur og arbeidsflyten, samt mulig ugyldiggjøring av garantier på maskinvare. Den viktigste indikatoren på uorginale produkter er dårlig og ujevn utskriftskvalitet.

I tillegg til å gi våre kunder informasjon og verktøy til å hjelpe dem med å identifisere ekte kassetter og falske kassetter, undersøker HP også aktiviteter som mistenkes å være forfalskning og samarbeider deretter med politi- og tollmyndigheter over hele verden som deretter utfører pågripelser og arrestasjoner. Resulterene straffing og dømming av kriminelle behandles deretter av de lokale rettssystemene.

I løpet av de siste fire årene har programmet overvåket følgende i Europa, Midt-Østen og Afrika:

 • Omkring 1000 undersøkelse
 • Omkring 600 håndhevinger (politirassiaer og pågripelser utført av myndigheter)
 • Pågripelse av omkring åtte millioner ferdige forfalskninger og komponenter som var beregnet på ulovlig gjenbruk
 • Mer enn 3 000 antiforfalskningsrevisjoner av salgskanalpartnere

HP har svært høye kvalitetsstandarder for alle produkter, inkludert utskriftsutstyr. Originalt HP-utskriftsutstyr leveres alltid nye – aldri påfylte eller reproduserte – og leveres vanligvis i uåpnet emballasje av høy kvalitet. De følgende indikatorene kan derfor være tegn på forfalskede produkter:

 • Utskriftskvaliteten til en tonerkassett er dårlig og/eller ujevn.
 • Utskriftsutstyret leveres i emballasje som tilsynelatende har vært tuklet med eller er av dårlig kvalitet.
 • Tonerkassettene er dekket av tonerstøv eller blekk, eller de lekker inne i skriveren.
 • Tonerkassetten slutter å virke – falske produkter har en svært høy andel av feilfunksjoner.
 • Svært dårlig kapasitet på en tonerkassett (antall mulige utskrifter).

Hvis du vil ha mer informasjon kan du lese om hvordan du kan beskytte deg selv mot falske tonerkassetter eller rapporter dine mistanker til HP.

Hvis tilbudet virker "for godt til å være sant", er det nok det. For å unngå å falle for suspekte tilbud bør du kun handle via HP-godkjente salgskanaler. Du kan finne en liste over HPs leverandørpartnere via HP Smart Partner Locator. Denne er tilgjengelig på ditt lokale HP-nettsted.

Klikk her for å rapportere tvilsomme aktiviteter som er relatert til falske kassetter: Rapporter forfalskninger.

Så langt lovgivningen tillater det vil HP holde informasjonen konfidensiell, og vil kun dele den informasjonen som er nødvendig.

HP tilbyr ingen garantistøtte eller produkterstatninger for falske kassetter.

Alle originale esker for svart/hvit tonerkassetter til HP LaserJet skrivere og HP fargelaserskrivere bærer en HP-sikkerhetsetikett i alle land over hele verden, men denne sikkerhetsetiketten finnes ikke på alle kassetter for blekkskrivere. I Europa, Midt-Østen og Afrika bærer faktisk de fleste eskene til originale HP-tonerkassetter til blekkskrivere ikke denne HP-sikkerhetsetiketten, mens i Øst-Europa, Midt-Østen og Afrika har de fleste eskene med HP-blekk denne etiketten. Hvis du vil ha informasjon om når du kan forvente å finne en etikkett på elsker med tonerkassetter til HP-blekkskrivere, kan du se i informasjonsarket "Sjekk kjøpene dine kjøp" som er tilgjengelig for nedlasting.

Sluttbrukere kan oppleve følgende problemer hvis de bruker falske tonerkassetter i sine HP-skrivere:

 • Falske produkter lekker ofte, og fungerer ofte ikke skikkelig.
 • Kundene kan oppleve utskriftskvaliteter som ligger under standarden og redusert sidekapasitet (antall sider som skrives ut) på grunn av komponenter som er av lavere kvalitet.
 • Falske produkter vil sannsynligvis ikke gi besparelser på sikt, fordi de har stor sannsynlighet for feil.
 • Falske produkter kan ødelegge en skriver og gjøre skriverens garanti ugyldig.
 • Falske produkter kan sløse med papir på grunn av dårlig utskriftskvalitet.
 • Falske produkter kan inneholde farlige ingredienser som skader miljøet.
 • Falske produkter utnytter ikke fordelene med HPs resirkuleringsprogram, kalt Planet Partners.

HP driver et seriøst arbeid for å beskytte sine varemerker og merkenavn ved å drive undersøkelser på tvers av landegrenser for å hindre internasjonal handel av ulovlige produkter.

HPs antiforfalskningsprogram øker bevisstheten blandt HP-partnere, kunder og lokale myndigheter, slik at de vet når de skal bli mistenksomme og hvordan de skal rapportere ledetråder. Undersøkende konsulenter undersøker alle ledetråder for å identifisere store forhandlere og produsenter av forfalskninger, og assisterer deretter de lokale myndighetene under etterfølgende rettshåndhevingstiltak. I tillegg sikrer programmet at HPs distributører og partnere har lagre som ikke inneholder falske produkter ved å utføre tilfeldige inspeksjoner (antiforfalskningsrevisjoner av salgskanalpartnere). HP er også et aktivt medlem av et antall ideelle forbund for eiere av merkevarer over hele verden, som støtter regjeringer og rettshåndhevende myndigheter.

Siden tonerkassetter spiller en vesentlig rolle for knirkefri drift av HP-utskriftssystemer, investerer HP vesentlige beløp i forskning og utvikling av bildebehandling og utskrifter for å kunne utvikle hver HP-tonerkassett med nøyaktighet, samt utvikle en konsekvent toner- og blekkformulering som fungerer harmonisk med HP LaserJet skrivere og blekkskrivere.

For eksempel arbeider opptil 100 kjemikere med formuleringer til HP-blekk, og det kan ta mange år å utvikle en enkelt formulering som gir HP-kunder den overlegne kvaliteten og påliteligheten de forventer fra HP.

HP-tonerkassetter blir forfalsket, og kontrollverktøyprogramvaren for tonerkassetter (som er gratis) angir om den installerte kassetten er en original HP LaserJet tonerkassett, eller om den kommer fra en annen produsent, som f.eks. en falsk kassett. Hvis kassetten ikke er en ekte HP-kassett, får brukeren mer informasjon om mulig forfalskning. Hvis en bruker får en melding etter å ha kjøpt det han/hun tror er en original HP-kassett, dirigeres brukeren til HPs nettside for antiforfalskning (hp.com/go/anticounterfeit) der det kan rapporteres at kassetten er en mulig forfalskning.

Kort sagt, en QR-kode er en Quick Response-strekkode. QR-koder kan kodes med tekst, en internettadresse eller annen informasjon, og dekodes i høyhastighet ved hjelp av smarttelefoner med innebygde kamera. QR-kodene på de nye HP-sikkerhetsforseglingene inneholder serienumre som gjør det mulig å raskt sjekke produktets autentisitet.

 • Gå til din app-butikk.
 • Velg en QR-kodeskannerapp, som i-nigma eller HPs applikasjon, eSupplies.
 • Last appen ned til smarttelefonen din.

Kunder kan kontrollere sikkerhetsetiketter med QR-koder ved å bruke en enhet med Internett-tilkobling og en webleser eller en QR-kodeleser, inkludert smarttelefoner eller en bærbar eller en stasjonær datamaskin. QR-koden kan leses av ved å bruke hvilken som helst QR-kodeleserapplikasjon som er tilgjengelig for smarttelefon eller nettbrett, f.eks. i-nigma. Kunder kan også laste ned HP-appen eSupplies, som er optimalisert for HP QR-koder og HP Mobile kontrollverktøy. HP-appen eSupplies er tilgjengelig for iPad®, iPhone® og iPod Touch® fra iTunes App Store.*

*iPad®, iPhone® og iPod Touch® er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Du kan kontrollere HP-sikkerhetsetiketten på nett:

 • Gå til www.hp.com/go/ok
 • Kontroller etiketten visuelt ved å følge instruksjonene.
 • Skriv inn serienummeret på etiketten.

HP krever ikke betaling av kundene for å sjekke sikkerhetsetiketter på en kassettemballasje ved bruk av HP Mobile kontrollverktøy. Siden HP Mobile kontrollverktøy overfører informasjon ved hjelp av en Internett-forbindelse på på en smarttelefon eller en PC, vil standardkostnader for bruk av Internett-forbindelsen i henhold til din Internettleverandør eller trådløsleverandør. HP Mobile kontrollverktøyet krever en minimal mengde databruk til å kontrollere en kassett. Brukere som betaler per bruk må forvente tilsvarende kostnad som ved bruk av andre websider.