HP Anti-counterfeitReport

Kontakt HPs program mot etterligninger

Kontakt HPs program mot etterligninger hvis det er noe du lurer på i forbindelse med etterlignede utskriftsprodukter til HP-skrivere, eller hvis du vil rapportere mistanker. Alle personlige opplysninger du gir HP, behandles konfidensielt, og vil ikke bli delt eksternt under våre undersøkelser.

Slik rapporterer du en mistanke til HP

Behold skriverkassetten, emballasjen og eventuelle dokumenter relatert til produktet, eksempelvis fakturaer, tilbudsbrev osv.

Når du rapporterer, trenger vi å vite dette:

  • Hvorfor du finner produktet mistenkelig, og navnet på bedriften som tilbød deg produktet.
  • Kontaktopplysningene dine (valgfritt).
  • Ta om mulig med digitale bilder av esken og skriverkassetten i rapporten til HP. Esken bør fotograferes fra alle sider uten blits, herunder et nærbilde av en eventuell sikkerhetsetikett.

Rapporter som følger:

Post: Bruk følgende adresse hvis du vil kontakte oss via posten:
EMEA Anti-counterfeiting Programme
Hewlett-Packard International S.à.r.l.
150 Route du Nant d'Avril,
1217 Meyrin
Switzerland

Web: Hvis du vil rapportere mistenkelig rekvisita via web, klikker du her: ACF elektronisk rapporteringsskjema. Med denne metoden kan du rapportere mistanken anonymt.
Telefon: Hvis du vil snakke med noen om mistankene dine, klikk på koblingen.

Close icon