© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

1 Færre kostnader sammenlignet med den gjennomsnittlige utsalgsprisen til originale HP 61-, 301-, 122- og 802-blekkpatroner.