Funksjoner fra HP DeskJet-, HP ENVY- og HP OfficeJet-familien.

 

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Letteste måten å skrive ut på: Sammenlignet med de fleste alt-i-ett-blekkskrivere for privatbruk/hjemmekontor < €399 per tredje kvartal 2015, basert på markedsandel som rapportert av IDC. Konfigurering av skriver krever nedlasting av app. Registrering av HP ePrint-konto kan kreves. Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Se www.hp.com/go/mobileprinting for å få mer informasjon.

1 Verdens minste alt-i-ett-skriver for hjemmebruk: Halvparten av størrelsen, men med alle funksjonene til en vanlig alt-i-ett-skriver. Basert på en sammenligning av størrelsen på Inkjet alt-i-ett-hjemmeskrivere over hele verden < €223 per september 2015. Du finner mer informasjon på: www.hp.com/go/smallestAiOclaims.

2 Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme trådløse nettverk eller har en direkte trådløs forbindelse. Ekstern utskrift krever en Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. For mer informasjon om hvordan du skriver ut, inkludert om det er nødvendig med en app, kan du gå til hp.com/go/mobileprinting.

3 Funksjonen kan kreve drivere eller apper som er tilgjengelige for nedlasting fra hpconnected.com.