Et smart og sikkert nettbrett designet for business

HP anbefaler Windows.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ External site for detaljer.