© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Kijk voor meer informatie op www.microsoft.com/windows/.