1. In vergelijking met andere HP DesignJet T-serie printers.

2. In vergelijking met grootformaat inkjetprinters voor grafische toepassingen onder €25.000. Gebaseerd op de hoogste door de fabrikant gepubliceerde snelheden in kleur uit oktober 2013. Testmethoden kunnen variëren.

3. De mobiele app HP All-in-One Printer Remote is beschikbaar voor Apple® iPad, iPhone en iPod Touch met iOS v7.0 of hoger en voor Android mobiele devices met Android v4.4 of hoger. De mobiele app HP All-in-One Printer Remote is gratis beschikbaar in de Apple® App Store voor Apple® mobiele devices en in de Google Play Store voor Android mobiele devices.

4. De app HP Print Service Plugin is beschikbaar voor Android mobiele devices met Android v.4.4 of hoger. De app is gratis van Google Play.

5. Om lokaal te printen moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde netwerk (meestal via een Wi-Fi access points bridge wireless-to-wired verbinding) zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote printen is een internetverbinding naar een HP webprinter nodig. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/designjetmobility.

[3] Schatting van lichtbestendigheid door HP Image Permanence Lab gebaseerd op HP Vivid fotoinkt met de HP DesignJet Z6200 fotoproductieprinter. Waterbestendigheid varieert afhankelijk van de printer en het printprofiel. Waterbestendigheidstests van HP Image Permanence Lab op een reeks HP media volgens de ISO 18935-procedure. Krasbestendigheid is gebaseerd op interne HP tests volgens de Taber- en munttestmethode op een reeks HP media. Lichtbestendigheidswaarden voor binnen, niet in direct zonlicht, van HP Image Permanence Lab en Wilhelm Imaging Research, Inc. op een reeks HP media. Kijk voor meer informatie op http://www.HPLFMedia.com/printpermanence.externe link

© 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Intel, het Intel-logo, Intel Inside, Intel Core en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op microsoft.com externe link.

Voor bepaalde functies, zoals Cortana met spraakondersteuning, digitale inkt en Continuum is meer geavanceerde hardware nodig. Kijk op microsoft.com/en-us/windows/features externe link. Gesimuleerd scherm, het product kan veranderen. Apps uit de Windows Store moeten apart worden aangeschaft. De beschikbaarheid en de mogelijkheden van apps kunnen per regio verschillen.