IT deployment manager services

Als technologie-implementatie niet uw specialiteit is, waarom zou u dit dan niet aan ons overlaten?

Het installeren en in gebruik stellen van een arsenaal aan hardware is een hele opgave voor een onderneming, tenzij u dat aan HP overlaat. Wij verzorgen alles, van logistiek tot installatie, datamigratie en veilige verwijdering1. U en uw IT-team kunnen intussen het beste uit uw technologie halen.

Neem contact met ons op

Van levering tot veilige afstoting

Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

1. Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op hp.com/recycle