HP privacyverklaring

HP erkent dat privacy een fundamenteel mensenrecht is en erkent verder het belang van privacy, veiligheid en gegevensbescherming voor onze klanten en partners wereldwijd. Als mondiaal bedrijf met grensoverschrijdende juridische entiteiten, bedrijfsprocessen, bestuursstructuren en technische systemen streven wij ernaar bij al onze activiteiten bescherming te bieden die het wettelijke minimum overschrijdt en hanteren wij consistente, strenge beleidsregels en procedures.

 

Deze Privacyverklaring informeert u over onze privacypraktijken en over de keuzes die u kunt maken en over de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, inclusief informatie die kan worden verzameld uit uw online activiteiten, gebruik van apparaten en interacties die u offline hebt met HP, zoals wanneer u contact opneemt met de vertegenwoordigers van onze klantenondersteuning. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle HP bedrijven, evenals HP's websites, domeinen, diensten (inclusief apparaatbeheer), toepassingen, abonnementen (bijv. Instant Ink) en producten en die van onze dochterondernemingen (gezamenlijk “HP Services”).

 

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die wij namens onze zakelijke klanten verwerken wanneer wij diensten verlenen. De contracten die we hebben met onze zakelijke klanten bepalen hoe we uw persoonsgegevens in deze context verwerken. Als u een klant, werknemer of contractant bent van een zakelijke klant van HP en vragen hebt over uw persoonsgegevens, raden wij u aan in eerste instantie contact op te nemen met de zakelijke klant van HP en, indien nodig, hen te helpen bij het beantwoorden van uw vragen.

Onze privacybeginselen

Wij hebben een op toerekenbaarheid gebaseerd programma en houden ons aan de volgende beginselen die gebaseerd zijn op internationaal erkende raamovereenkomsten en principes van privacy- en databescherming:

WETTIGHEID, BILLIJKHEID EN TRANSPARANTIE

WETTIGHEID, BILLIJKHEID EN TRANSPARANTIE

 

Wij verwerken persoonsgegevens conform de wet en met transparantie en billijkheid jegens u. Onze dataverwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd: 1) met uw toestemming; 2) om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen; 3) voor de legitieme doeleinden van het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, het bevorderen van innovatie en het bieden van een naadloze klantervaring; of 4) anderszins overeenkomstig de wet.

MELDING EN KEUZE INZAKE HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

MELDING EN KEUZE INZAKE HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

 

Wij zijn transparant, informeren u en bieden u keus met betrekking tot de soorten persoonsgegevens die worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en verwerkt. Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor doeleinden die in tegenspraak zijn met deze beginselen, met onze Privacyverklaring of met specifieke kennisgevingen in verband met HP Services.

TOEGANG TOT GEGEVENS

TOEGANG TOT GEGEVENS

 

Wij bieden u redelijke toegang en de mogelijkheid om de persoonlijke informatie die u met ons heeft gedeeld te bekijken, te rectificeren, aan te vullen of te verwijderen.

INTEGRITEIT VAN INFORMATIE EN BEPERKING VAN DOEL EN TOEPASSING

INTEGRITEIT VAN INFORMATIE EN BEPERKING VAN DOEL EN TOEPASSING

 

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die zijn vermeld op het moment dat deze werden verzameld of voor andere verwante doelen, conform de wetgeving. Wij nemen redelijke stappen om te zorgen dat persoonsgegevens correct, volledig en actueel zijn en wij verzamelen alleen persoonsgegevens die relevant zijn en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Wij zullen persoonsgegevens niet langer dan nodig is bewaren voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, waarna wij deze veilig zullen verwijderen of vernietigen.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

 

Om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik of bekendmaking, implementeren wij krachtige informatiebeveiliging in onze eigen activiteiten en leveren wij toonaangevende producten en oplossingen met een hoog niveau aan databeveiliging.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERDERE DOORGIFTE

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERDERE DOORGIFTE

 

Wij beseffen de potentiële risico's van de overdracht van persoonsgegevens tussen HP entiteiten of naar derde partijen. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld wanneer derde partijen contractueel verplicht zijn om vergelijkbare beschermingsniveaus te bieden.

VERHAAL, TOEZICHT EN HANDHAVING

VERHAAL, TOEZICHT EN HANDHAVING

 

Wij zetten ons in om eventuele zorgen over uw persoonsgegevens weg te nemen. Wij nemen vrijwillig deel aan verschillende internationale privacyprogramma's die verhaalmogelijkheden bieden voor individuele personen die menen dat HP hun rechten niet voldoende heeft gerespecteerd.

Internationale gegevensoverdrachten

Omdat wij een wereldwijd opererend bedrijf zijn, is het mogelijk dat informatie die u ons verstrekt wordt doorgezonden naar of gebruikt wordt door HP entiteiten in de hele wereld, conform deze Privacyverklaring en de volgende internationale privacyprogramma's.

 

EU-VS PRIVACYSCHILD

 

Hoewel niet gebruikt voor gegevensoverdracht vanaf 16 juli 2020, HP voldoet aan de EU-VS Privacyschild raamwerkovereenkomst inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van lidstaten van de Europese Unie, zoals opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel. HP heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de beginselen van het Privacyschild, te weten kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperkingen inzake doel en toepassing, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Indien de bepalingen van dit privacybeleid strijdig zijn met de beginselen van het Privacyschild, hebben de beginselen van het Privacyschild voorrang. Kijk voor meer informatie over het Privacyschildprogramma en onze certificeringspagina op www.privacyshield.govniet-HP website.

 

In overeenstemming met de beginselen van het EU-VS Privacyschild zet HP zich in om een oplossing te zoeken voor klachten over uw privacy en over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. Personen uit de Europese unie met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met het HP PRIVACY OFFICE

 

HP heeft zich verder verplicht om niet-opgeloste privacyklachten in verband met de beginselen van het EU-VS Privacyschild door te verwijzen naar BBB EU PRIVACYSCHILD, een instelling zonder winstoogmerk die geschillen oplost. Deze is gevestigd in de Verenigde Staten en wordt geleid door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet binnen redelijke termijn een bevestiging van de ontvangst van uw klacht krijgt of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u een bezoek brengen aan https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsniet-HP website voor meer informatie of om een klacht in te dienen.

 

Als uw klacht niet via de bovenstaande kanalen wordt opgelost, kunt u onder welbepaalde voorwaarden verzoeken om een bindende uitspraak door een Privacyschildcommissie.

 

HP is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid van de Amerikaanse Federal Trade Commission of elke andere bevoegde wettelijke instantie in de Verenigde Staten.

 

* PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

BINDENDE BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

 

HP's bindende bedrijfsvoorschriften (“BCR”) garanderen dat persoonsgegevens die vanuit de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden overgedragen, adequaat worden beschermd wanneer deze door een van de wereldwijde entiteiten van HP worden verwerkt. HP overdrachten van persoonsgegevens uit de EU worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende goedgekeurde BCR.

 • HP’s BCR for Controller (“BCR-C”). Vanaf 2011 dekt de BCR-C van HP overdrachten van persoonlijke gegevens van bestaande en toekomstige HP klanten, maar ook HP werknemers en sollicitanten als sollicitanten.
 • HP's BCR voor verwerker ("BCR-P") - Goedgekeurd door de meeste toezichthouders op het gebied van gegevensbescherming in de EER en Zwitserland, van kracht in 2018. HP's BCR-P is beschikbaar voor zakelijke klanten van HP om de overdracht van hun persoonsgegevens vanuit de EER te faciliteren.

Meer informatie over onze BCR vindt u hier (AUF ENGLISCH).

 

APEC CROSS-BORDER PRIVACY RULES

 

Het HP privacybeleid zoals beschreven in deze verklaring voldoet aan het Cross Border Privacy Rules-systeem ("CBPR") van APEC inzake transparantie, aansprakelijkheid en keuzemogelijkheden ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens en ook aan het Privacy Recognition for Processors-systeem ("PRP"). De CBPR- en PRP-certificeringen gelden niet voor gegevens die mogelijk zijn verzameld via downloadbare software op platformen van derden. De APEC CBPR- en PRP-systemen bieden organisaties een framework om te zorgen voor bescherming van persoonsgegevens die worden overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-framework vindt u  hier.

 

Als u niet-opgeloste klachten heeft over privacy of het gebruik van gegevens in verband met de APEC-certificering van HP die we niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u contact opnemen met  onze in de V.S. gevestigde externe geschillenbeslechter (gratis).

 


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om uw relatie met HP te beheren en u beter van dienst te zijn wanneer u gebruik maakt van HP Services door uw ervaring te personaliseren en te verbeteren. Wij gebruiken en verwerken uw gegevens voor de volgende zakelijke doeleinden:

 

KLANTERVARING

 

Wij bieden een naadloze klantervaring door nauwkeurige contact- en registratiegegevens te onderhouden, uitgebreide klantondersteuning te bieden via een aantal media, waaronder online berichten en chatcentra, wij communiceren met u over het aanbieden van producten, diensten, abonnementen en kenmerken die u mogelijk interesseren en u in staat stellen deel te nemen aan wedstrijden, uitgaande tevredenheids- en andere onderzoeken, stimuli voor klanten, voordelen en loyaliteitsbeloningen. Wij gebruiken uw gegevens ook om een ervaring op maat te bieden, de HP Services en communicatie die u ontvangt te personaliseren en aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van HP Services.

 

TRANSACTIEONDERSTEUNING

 

Hulp bij het uitvoeren van transacties en bestellingen voor onze producten of diensten, het beheren van uw account, het verwerken van betalingen, het regelen van verzendingen en leveringen en het afhandelen van reparaties en retourzendingen.

 

PRODUCTONDERSTEUNING EN -VERBETERING

 

Wij informeren u of maken u bewust van niet-transactionele productkenmerken die niet worden gecommuniceerd via de klantenservice of beheerderscommunicatie. Verbeterde werking en prestaties van onze producten, oplossingen, diensten en ondersteuning, zoals garantiesupport, regelmatige firmware- en software-updates en tijdige meldingen om te zorgen dat een apparaat of service goed blijft werken. Raadpleeg het gedeelte over informatie die automatisch wordt verzameld voor meer informatie.

 

ADMINISTRATIEVE COMMUNICATIE

 

Communicatie met u over HP Services. Administratieve communicatie kan onder meer het volgende inhouden: antwoorden op uw vragen of verzoeken, communicatie over serviceverlening en garantie, meldingen over terugroepacties, bij wet vereiste communicatie of bedrijfsnieuws over fusies, overnames of splitsingen.

 

BEVEILIGING

 

Waarborgen van de integriteit en veiligheid van onze websites, producten, kenmerken en diensten en voorkomen en detecteren van bedreigingen van de beveiliging, fraude of andere strafbare of kwaadwillige activiteiten die uw gegevens in gevaar kunnen brengen. In onze contacten met u zullen wij bovendien redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren door u bijvoorbeeld om een wachtwoord en gebruikers-id te vragen voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Wij maken gebruik van extra beveiligingsmaatregelen, zoals CCTV, om onze fysieke locaties te beschermen.

 

BEDRIJFSPROCESSEN

 

We houden ons bezig met uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten, het verifiëren van uw identiteit, het nemen van kredietbeslissingen op een kredietaanvraag door u, het uitvoeren van bedrijfsonderzoek, analyses, planning en strategie, bedrijfsrapportage en beheer, verkoopgerelateerde activiteiten, werknemerstraining en quality assurance (waarbij ook gesprekken met onze klantondersteuning kunnen worden gevolgd of opgenomen) en outreach.

 

ONDERZOEK EN INNOVATIE

 

We zorgen voor innovatie van nieuwe en bestaande producten, kenmerken en diensten met behulp van onderzoeks- en ontwikkeltools en data-analyse.

 

MARKETING EN RECLAME

 

Gepersonaliseerde promoties en aanbiedingen (conform uw Privacyvoorkeuren )) voor HP Services via e-mail, sms-berichten, marketing in de applicatie en platforms van derden en overige geselecteerde partnerwebsites (bijvoorbeeld een advertentie op een partnerwebsite voor een product dat u onlangs op een HP website heeft bekeken). In overeenstemming met uw gekozen communicatievoorkeuren kunnen wij uw gegevens ook delen met geselecteerde partners, leveranciers van marketingdiensten en digitale marketingnetwerken op andere sites of in andere mobiele toepassingen om advertenties aan te bieden die interessant voor u kunnen zijn.

 

NALEVING VAN DE WET

 

De verzamelde informatie kan ook worden gebruikt om beveiligingsincidenten en mogelijke schendingen van persoonlijke gegevens te onderzoeken, personen en derden op de hoogte te stellen van de schending en rechtszaken voor te bereiden.

 

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE / MACHINE LEARNING

 

Naarmate gebruikersinterfaces ingewikkelder en gepersonaliseerder worden, kan HP gegevens gebruiken om apparaten beter te kunnen afstemmen op een klant als het gaat om de manier waarop informatie of taken worden gepresenteerd. Bijvoorbeeld het gebruik van lichaamsgegevens en biometrische gegevens (met uw toestemming) om de klantenervaring en diensten rond onze producten en diensten te verbeteren, zoals apparaatbeveiliging en virtual reality-toepassingen.

 

SERVICELEVERING

 

Wanneer automatische gegevensverzameling strikt noodzakelijk is om HP Services te leveren of een product te leveren dat u heeft aangevraagd. Zonder het verzamelen van telemetrie (zoals gegevens over het printergebruik) en persoonlijke gegevens kunnen wij bepaalde functionaliteitsdiensten die we zijn overeengekomen om aan de klant te leveren niet leveren. Daarnaast kunnen we automatische gegevensverzameling gebruiken om HP Services te ondersteunen en te verbeteren en bedrijfsprocessen met betrekking tot HP Services te ondersteunen.

 

ACCOUNTBEHEER

 

Wanneer u gebruikmaakt van onze producten en diensten, waaronder onze onlinewinkels, kunt u aanmeldingsreferenties of een account bij HP aanmaken. Wanneer u deze referenties aanmaakt met uw e-mailadres en wachtwoord, wordt er een uniek ID gemaakt zodat u dezelfde referenties kunt gebruiken voor al onze diensten. Afhankelijk van de diensten waarmee u werkt, kan de informatie die aan uw referenties of account is gekoppeld ook het bezorgadres, betaalmethode en geschiedenis van uw betaalmethode, gegevens over aangeschafte en verbonden apparaten, apparaat- en verbindingsinstellingen, gebruiksgegevens van de apparaatservice en uw voorkeuren voor aanbevelingen en aanbiedingen van HP omvatten.

 

Raadpleeg onze Data Collection and Use Matrix voor een overzicht van de manier waarop wij de verzamelde gegevens gebruiken en onze wettelijke basis voor het verwerken van dergelijke gegevens.

Welke gegevens wij verzamelen

Persoonsgegevens omvatten alle informatie waardoor u persoonlijk wordt geïdentificeerd of met behulp waarvan u rechtstreeks of indirect kunt worden geïdentificeerd. Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen via uw gebruik van HP Services of uit interacties met vertegenwoordigers van HP.

 

Welke categorieën persoonlijke informatie wij van u verzamelen is afhankelijk van het soort interactie met ons of met de HP Services die u gebruikt. Deze kan onder meer het volgende omvatten:

 

OVER U VERZAMELDE INFORMATIE

 • Contactgegevens – Wij kunnen privé en/of zakelijke contactgegevens verzamelen, bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadressen en andere soortgelijke gegevens en identificaties.
 • Betaalgegevens – Wij verzamelen de informatie die nodig is om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen, bijvoorbeeld nummers van betaalkaarten en creditcards, beveiligingscodenummers en andere gerelateerde factureringsinformatie.
 • Accountgegevens – Wij verzamelen informatie over hoe u zich heeft aangemeld voor HP Services of deze heeft aangeschaft, uw transactie-, facturerings- en ondersteuningshistorie, de HP Services die u gebruikt en andere informatie in verband met het account dat u aanmaakt.
 • Locatiegegevens – Wij verzamelen geolocatiegegevens wanneer u locatiegebaseerde diensten afneemt, wanneer u ervoor kiest om locatiegegevens te verstrekken wanneer u een product registreert of wanneer u interactie hebt met onze website.
 • Aanmeldingsgegevens– Wij verzamelen gebruikers-ID's, wachtwoorden, wachtwoordtips en soortgelijke beveiligingsinformatie die nodig is voor verificatie en toegang tot HP accounts.
 • Demografische gegevens – Wij verzamelen of verkrijgen bepaalde demografische gegevens van derden, waaronder bijvoorbeeld gegevens over het land, geslacht, leeftijd, voorkeurstaal en gegevens over algemene interesses.
 • Voorkeuren – Wij verzamelen informatie over uw voorkeuren en interesses met betrekking tot HP Services (zowel informatie die u ons geeft als wat wij kunnen afleiden uit datgene wat we van u weten) en hoe u informatie van ons wenst te ontvangen.
 • Informatie van social media – Wij kunnen socialmediafunctionaliteit bieden waardoor u informatie kunt delen met uw sociale netwerken en met ons kunt communiceren op verschillende socialmediasites. Als u gebruik maakt van deze functies kan dat, al naar gelang de functie, tot gevolg hebben dat er gegevens over u worden verzameld of gedeeld. We adviseren u het privacybeleid en de instellingen op de socialmediasites die u gebruikt aandachtig te lezen om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke gegevens door deze sites worden verzameld, gebruikt en gedeeld.
 • Biometrische en lichaamsgegevens– Wanneer u onze producten gebruikt, kunt u ons informatie geven over uw lichaam, zoals uw lengte, gewicht of manier van lopen om persoonlijke objecten maken met onze 3D Print-technologie. Met uw toestemming kunnen sommige van onze producten biometrische gegevens (zoals een vingerafdruk) verzamelen om functies op het apparaat uit te voeren.
 • Andere unieke identificatie-informatie – Voorbeelden van andere unieke informatie die wij over u verzamelen, zijn: productserienummers, informatie die u verstrekt tijdens persoonlijk, online, telefonisch of e-mailcontact met onze servicecenters, helpdesks of andere klantenondersteuningskanalen, uw geschreven, voice- of video-antwoorden op enquêtes, in wedstrijden of aanvullende informatie die u ons hebt verstrekt om de levering van HP Services te vergemakkelijken en uw verzoeken om informatie te beantwoorden. Bij aanvragen voor directe krediet kunnen wij u tevens vragen om aanvullende persoonsgegevens zoals uw salaris, burgerservicenummer en financiële/bankinformatie en andere gegevens (bijvoorbeeld van kredietregistratie-instanties) om u te identificeren en uw kredietwaardigheid te verifiëren.
 • Specifieke gegevensverzameling HP services – Bepaalde HP services, zoals HP gaming- en immersieve applicaties, kunnen aanvullende soorten gegevens verzamelen om functionaliteiten en gespecialiseerde functies mogelijk te maken. Klik hier voor meer informatie over een specifieke HP service.

 

INFORMATIE DIE AUTOMATISCH WORDT

 • Gegevens printergebruik – Wij verzamelen gegevens over het printergebruik zoals geprinte pagina's, de printmodus, de gebruikte media, het type inkt- of tonercartridge (met name of er niet-originele cartridges of cartridges met een andere chip of elektronisch circuit dan van HP worden gebruikt), de voor het printen gebruikte toepassing (Word, Excel, Adobe Photoshop enz.), de bestandsgrootte, de tijdstempel, en het gebruik en de status van overige printerbenodigdheden. Wij scannen of bekijken niet de inhoud van bestanden of informatie die in een applicatie wordt weergegeven.
 • Apparatuurgegevens – Wij verzamelen informatie over uw computer, printer en/of device zoals het besturingssysteem, firmware, de hoeveelheid geheugen, regio, taal, tijdzone, modelnummer, eerste startdatum, leeftijd van het apparaat, fabricagegegevens van het apparaat, browserversie, apparaatfabrikant, verbindingspoort, garantiestatus, unieke apparaat-id, reclame-identificaties en andere technische informatie die per product verschilt.
 • Applicatiedata – Wij verzamelen informatie in verband met HP applicaties, zoals de locatie, taal, softwareversies, keuzes voor het delen van data en update-informatie. In gevallen waarbij we technologieën van derden integreren, kunnen er gegevens gedeeld worden tussen de derde partij en HP en wordt er op het niveau van de toepassing een passende kennisgeving verstrekt.
 • Prestatiegegevens – Wij verzamelen informatie over de prestaties van afzonderlijke hardwarecomponenten, firmware, software en toepassingen van apparaten. Voorbeelden van de gegevens die we verzamelen omvatten informatie met betrekking tot geheugen- en processorprestaties, omgevingscondities en systeemfouten, printgebeurtenissen, functies en waarschuwingen die worden gebruikt, zoals waarschuwingen voor "Weinig inkt", gebruik van fotokaarten, fax, scan, geïntegreerde webserver en aanvullende technische informatie die per apparaat varieert.
 • Informatie over websitebezoek – Wij verzamelen informatie over uw bezoeken aan en activiteiten op onze HP websites, applicaties of websites die namens ons door een ander bedrijf worden onthouden, inclusief de inhoud (en eventuele advertenties) die u bekijkt en waar u iets mee doet, het adres van de website vanwaar u kwam en ander klikgedrag (zoals de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt of de items die u in uw winkelwagen plaatst). Een gedeelte van deze informatie wordt verzameld met cookies, webbakens, ingesloten weblinks en soortgelijke technologieën. Gebruik van cookies.
 • Anonieme of geaggregeerde gegevens – Wij verzamelen anonieme antwoorden op enquêtes of anonieme en geaggregeerde informatie over de manier waarop HP Services worden gebruikt. Tijdens de verwerking passen wij in bepaalde gevallen een proces toe om uw data onidentificeerbaar te maken of te pseudonimiseren om het onwaarschijnlijk te maken dat u via die data met beschikbare technologie kunt worden geïdentificeerd.

Let op: Sommige webbrowsers bevatten 'Do Not Track'-functionaliteit, om te voorkomen dat u wordt gevolgd. Momenteel bestaat er nog geen industriestandaard voor het afhandelen van 'Do Not Track'-verzoeken, dus mogelijk reageren onze websites niet op de 'Do Not Track'-verzoeken of headers van deze browsers.

 

INFORMATIE VAN DERDE PARTIJEN

 

Wij verzamelen gegevens van de volgende derde partijen:

 • Databrokers, socialmedianetwerken en advertentienetwerken – Commercieel beschikbare gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, voorkeuren, interesses en bepaalde demografische gegevens. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld wanneer u onze applicaties benadert via socialmedia-aanmelding (d.w.z. door u aan te melden bij onze applicaties met uw accountgegevens van Facebook of andere social media). Welke informatie wij ontvangen is afhankelijk van de privacy-instellingen van uw socialmedia-account.
 • HP Partners – Wanneer u HP Services aanschaft bij een HP partner, ontvangen wij mogelijk van die partner bepaalde informatie over uw aankoop. We kunnen ook gegevens en inzichten van cookies ontvangen.
 • Fraudepreventie- of kredietregistratie-instanties – Gegevens die verzameld zijn om fraude te voorkomen en in verband met kredietbepalingen.
 • Zakelijke klanten van HP – Om bepaalde HP Services op enterpriseniveau te ontvangen, kunnen de contactgegevens van uw bedrijf door een daartoe aangewezen entiteit in uw bedrijf aan HP worden verstrekt (bijvoorbeeld door een medewerker van uw IT-afdeling).
 • Analyseleveranciers – Wij ontvangen ook niet-persoonsgegevens, zoals geaggregeerde of onidentificeerbaar gemaakte demografische/profielgegevens, van derden, waaronder geselecteerde partners en bedrijven die gespecialiseerd zijn in het leveren van bedrijfsgegevens, analyse en software als service.

Om te waarborgen dat de gegevens accuraat zijn en om een superieure klantervaring te bieden door u gepersonaliseerde diensten, content, marketing en reclame te bieden, koppelen of combineren wij in sommige gevallen de informatie die wij van de andere, hierboven beschreven bronnen verzamelen met de informatie die wij direct van u verzamelen. Zo vergelijken wij de geografische informatie uit commerciële bronnen met het IP-adres dat door onze wordt gelezen om uw algemene geografische locatie te bepalen. Informatie kan ook worden gekoppeld via een unieke identificatie zoals een cookie of accountnummer.

 

Waar nodig verkrijgen wij informatie voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken naar zakelijke contacten als onderdeel van ons anticorruptieprogramma en in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

 

ALS U ERVOOR KIEST GEEN GEGEVENS TE VERSTREKKEN

 

U hoeft de persoonlijke informatie waarom wij vragen niet te verstrekken. Als u dat niet doet, kunnen wij u echter soms geen HP Services of bepaalde gespecialiseerde kenmerken leveren of uw verzoeken om informatie niet effectief afhandelen.

Privacy van kinderen

Tenzij anders vermeld voor een specifiek product of specifieke dienst .HP Services zijn gemaakt voor het algemene publiek. HP verzamelt niet bewust gegevens van kinderen gedefinieerd in lokale wetgeving zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders of wettelijke voogden of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving

Hoe wij uw gegevens bewaren en beveiligen

Om gegevensverlies, ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de informatie niet wordt misbruikt, maken wij gebruik van redelijke fysieke, technische en administratieve procedures om de informatie die wij verzamelen en verwerken te beschermen. HP bewaart informatie zoals noodzakelijk of wettelijk toegestaan en zolang de gegevens een legitieme zakelijke toepassing hebben.

 

Tijdens het verzamelen, verzenden of bewaren van gevoelige informatie zoals financiële gegevens maken wij gebruik van een scala aan extra beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage, toepassing of openbaarmaking. Bij het verzenden van uiterst vertrouwelijke gegevens (zoals creditcardnummers of wachtwoorden) via internet, beschermen wij die met behulp van encryptie, bijvoorbeeld latere versies van het TLS-protocol (Transport Layer Security).

 

Wij zijn geabonneerd op fraudebeheerservices als onderdeel van onze realtime betalingsverwerking. Deze service biedt ons extra beveiliging tegen creditcardfraude ter bescherming van uw financiële gegevens in overeenstemming met industrienormen.

 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u HP-diensten te leveren, voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het maken van gegevensgestuurde zakelijke beslissingen, het naleven van onze wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen. De bewaartermijnen voor HP Business records variëren afhankelijk van het type record en vallen onder het bewaarbeleid van HP.

 

Zakelijke documenten, waaronder documenten met betrekking tot klanten en leveranciers, worden bewaard terwijl ze actief zijn en zoals vereist door lokale wetgeving.

 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om u HP Services te verlenen voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het nemen van datagestuurde zakelijke beslissingen, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen. HP streeft ernaar om de privacy van alle verwerkte persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, bewaard en verwerkt. De bewaartermijnen voor door HP bewaarde persoonlijke gegevens variëren afhankelijk van de vraag of die gegevens worden bewaard als onderdeel van een wettelijk vereist bedrijfsdocument. Persoonlijke gegevens in documenten, waaronder documenten met betrekking tot klanten en leveranciers, worden bewaard terwijl ze actief zijn en zoals vereist door lokale wetgeving. Persoonlijke gegevens in niet-documenten worden beheerd in overeenstemming met het bewaarbeleid inzake persoonlijke gegevens, waarin de limieten voor het bewaren worden ingesteld. Na afloop van de relevante bewaarperiode worden gegevens permanent vernietigd op een zodanige manier dat deze niet kunnen worden gereproduceerd.

 

Op uw verzoek zullen wij uw persoonlijke gegevens zodanig verwijderen of inventariseren dat deze u niet langer kunnen identificeren, tenzij wij wettelijk toestemming hebben of vereist zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te onderhouden. .

Hoe wij gegevens delen

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen als volgt en, indien van toepassing, alleen met de toepasselijke contractuele verplichtingen:

 

Delen met HP bedrijven

 

Voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan andere entiteiten van HP in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Om te waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en in het kader van onze deelname aan de APEC Cross Border Privacy RulesBindende bedrijfsregels en Privacyschildprogramma's zijn entiteiten van HP contractueel gebonden om aan onze privacyvereisten te voldoen. Bovendien wordt het personeel van HP jaarlijks op de hoogte gehouden van de privacyrichtlijnen in het kader van onze verplichte training over integriteit bij HP.

 

Wanneer de hierboven vermelde internationale privacyprogramma's niet van toepassing zijn, stemt u in met de overdracht van uw persoonsgegevens in het wereldwijde HP entiteitennetwerk als u akkoord gaat met de privacyverklaring van HP tijdens het registreren van een product of service, het aanmaken van een account of als u op een andere wijze uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

 

DELEN MET DIENSTVERLENERS EN PARTNERS

 

Wij maken gebruik van dienstverleners of partners die bepaalde aspecten van onze bedrijfsactiviteiten namens ons beheren of ondersteunen. Deze kunnen zich in de Verenigde Staten of op andere plaatsen in de wereld bevinden. Zij leveren diensten zoals creditcardverwerking en fraudebestrijding, klantondersteuning, het namens ons nastreven van verkopen, verwerking van bestellingen, levering van producten, personalisering van content, reclame- en marketingactiviteiten (inclusief digitale en gepersonaliseerde advertenties), IT-services, e-mailservice, datahosting, live-help, incasso en beheer, onderzoeken naar de klanttevredenheid of ondersteuning van HP websites. Onze dienstverleners en partners zijn contractueel gebonden om alle persoonsgegevens die zij van ons ontvangen veilig te verwerken en mogen de persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor het leveren van de diensten zoals opgedragen door HP. In sommige gevallen kan HP contact met u opnemen om uw tevredenheid te meten over de levering van onze producten en diensten die door dergelijke dienstverleners en partners worden geleverd.

 

ANDERE INFORMATIE DELEN MET ADVERTEERDERS

 

We dragen mogelijk ook informatie over u over aan reclamepartners (waaronder de advertentienetwerken, ad-servingbedrijven en andere dienstverleners die zij kunnen gebruiken), zodat zij uw apparaten kunnen herkennen en op interesses gebaseerde inhoud en advertenties aan u kunnen leveren. Die informatie kan uw naam, postadres, e-mailadres, apparaat-id en andere identificaties in versleutelde vorm bevatten. De leveranciers kunnen de informatie in versleutelde of onidentificeerbare vorm verwerken. Deze providers kunnen aanvullende informatie over u verzamelen, zoals uw IP-adres en informatie over uw browser of besturingssysteem, en kunnen informatie over u combineren met informatie van andere bedrijven in samenwerkingsverbanden voor gegevensuitwisseling waaraan wij deelnemen. gedeelte HP communicatie

 

DELEN MET ANDERE DERDE PARTIJEN

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met: (i) organisaties voor kredietregistratie en fraudebestrijding; (ii) incassobedrijven (voor bij ons openstaande schulden); Of (iii) verzekeringsmaatschappijen, als u via ons een verzekeringspolis heeft aangeschaft (bv. Care Packs). Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens aan de andere bedrijven te verstrekken, worden deze gegevens gehanteerd overeenkomstig hun privacybeleid. Dit kan verschillen van het privacybeleid en de privacypraktijken van HP.

 

BEDRIJFSTRANSACTIES

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin HP om strategische of andere zakelijke redenen besluit om bedrijven te verkopen, te kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren. Bij dergelijke transacties kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken of overdragen aan potentiële of werkelijke kopers of persoonsgegevens ontvangen van verkopende partijen. Wij zorgen er bij dit soort transacties voor dat de gegevens naar behoren worden beschermd.

 

NALEVING VAN DE WET

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen wanneer wij te goeder trouw menen daartoe verplicht te zijn om: (i) aan geautoriseerde verzoeken om informatie van politie, rechtbanken, regelgevende en andere overheidsinstanties te voldoen, met inbegrip van vereisten in verband met nationale veiligheid of andere bevelen van wetshandhavers; (ii) gehoor te geven aan een wet, voorschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel; (iii) veiligheidsbedreigingen, fraude of andere strafbare activiteiten te onderzoeken en te voorkomen; (iv) de rechten en eigendommen van HP en haar dochtermaatschappijen af te dwingen of te beschermen; (v) de rechten of persoonlijke veiligheid te beschermen van HP, haar werknemers en derden die zich op het terrein van HP bevinden of gebruikmaken van eigendommen van HP, wanneer dit is toegestaan en in overeenstemming is met de eisen van het toepasselijke recht.

 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen, en zullen dat niet doen. We staan derden toe om de hierboven beschreven persoonsgegevens te verzamelen via onze diensten en delen persoonsgegevens met derden voor zakelijke doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, inclusief maar niet beperkt tot het aanbieden van advertenties op onze diensten en elders op basis van online activiteiten van gebruikers in de loop van de tijd en over verschillende sites, diensten en apparaten (zogenaamde "op interesses gebaseerde reclame"). De informatiepraktijken van deze derde partijen vallen niet onder dit privacy statement.

 

Raadpleeg onze Data Collection and Use Matrix voor een overzicht van de manier waarop en met wie wij uw gegevens delen.

HP communicatie

U kunt uw keuzes met betrekking tot abonnementen of algemene communicatie van HP maken of wijzigen op het punt waar de gegevens worden verzameld of door gebruik te maken van andere methoden, die in het volgende gedeelte worden beschreven. Deze opties gelden niet voor berichten over de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid, updates van drivers of andere administratieve en transactiegerelateerde berichten, aangezien deze berichten niet primair als promotie bedoeld zijn.

 

COMMUNICATIE OVER MARKETING EN ABONNEMENTEN

 

Communicatie over HP marketing biedt informatie over producten, diensten en/of ondersteuning en u kunt selecteren hoe u deze communicatie ontvangt, bijv. via post, e-mail, telefoon, fax of mobiel apparaat. Voorbeelden van marketingcommunicatie zijn informatie over nieuwe producten of diensten, speciale aanbiedingen, gepersonaliseerde informatie, gerichte reclame of uitnodigingen om deel te nemen aan marktonderzoeken of nalevingscontroles. Onder communicatie over abonnementen wordt verstaan: nieuwsbrieven per e-mail, software-updates, enz., die u expliciet heeft aangevraagd of met de bezorging waarvan u akkoord bent gegaan.

 

U kunt de ontvangst van deze algemene berichten via een van de volgende methoden stopzetten:

 

 • Selecteer in de e-mail de link 'Opt out' of 'Unsubscribe' of volg de instructies om op te zeggen, die in alle berichten waarop u bent geabonneerd te vinden zijn.
 • Om berichten op te zeggen die u op mobiele telefoons ontvangt, antwoordt u op het bericht met de woorden "STOP" of "END".

U kunt hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling, zoals webbakens in e-mailberichten, ook uitschakelen door afbeeldingen in bericht die u van HP ontvangt niet te downloaden (deze mogelijkheid is afhankelijk van het e-mailprogramma dat u op uw pc gebruikt). Op deze manier wordt gegevensverzameling in e-mailberichten echter niet altijd uitgeschakeld; dit varieert per e-mailprogramma. Zie voor verdere informatie hierover de bij uw e-mailprogramma of door uw serviceleverancier geleverde informatie.

 

COOKIES EN KEUZEN

 

HP biedt u keuzen voor het instellen van cookies en andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling via ons cookievoorkeurencentrum. U kunt meer informatie krijgen over ons gebruik van deze hulpmiddelen in onze verklaring Gebruik van cookies. U kunt uw voorkeuren aanpassen door ons cookievoorkeurencentrum te bezoeken.

 

Gebruik maken van uw rechten en contact opnemen met ons

U heeft het recht om ons te vragen om een kopie van eventuele persoonsgegevens die u ons hebt gegeven of die we over u bewaren, en om uitleg te vragen over de verwerking hiervan. Bovendien heeft u het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken of om te verzoeken om rectificatie, aanvulling, beperking, anonimisering of verwijdering van uw persoonsgegevens; en om de persoonsgegevens die u met uw toestemming of met betrekking tot een contract hebt gegeven, te ontvangen in een gestructureerde, machineleesbare indeling en om ons te vragen deze gegevens over te dragen naar een andere datacontroller.

 

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden, met inbegrip van wanneer wij uw gegevens gebruiken voor directe marketing of om een ​​marketingprofiel te creëren. Raadpleeg het gedeelte HP communicatie voor richtlijnen inzake uw rechten en het beheren van uw voorkeuren met betrekking tot communicatie op het gebied van marketing en abonnementen.

 

Naast de privacycontrole die u met deze Privacyverklaring hebt, kunt u het verzamelen van gegevens van uw apparaat controleren. In sommige gevallen worden gegevens over het gebruik van het product (niet de inhoud van bestanden) verzameld en verwerkt om u de essentiële functionaliteit van een HP service te kunnen bieden, zoals remote printen, Instant Ink of een andere webservice. U kunt het verzamelen van gegevens van uw apparaat zelf beheren via de apparaatinstellingen en -voorkeuren. HP verkeert niet in een positie om uw instellingen voor gegevensverzameling aan te passen zonder uw actieve deelname. Het uitschakelen van gegevensverzameling kan van invloed zijn op de beschikbaarheid of functionaliteit van dergelijke diensten. Gegevens die voor de uitvoering van een dergelijke essentiële functionaliteit worden verzameld, worden niet verwerkt voor directe marketingdoeleinden. Als u hulp nodig hebt bij het aanpassen van uw instellingen voor gegevensverzameling, kunt u contact opnemen met HP Klantenondersteuning met de details van uw apparaat.

 

In sommige gevallen zijn deze rechten beperkt, bijvoorbeeld als het afhandelen van uw verzoek leidt tot de onthulling van persoonsgegevens over een andere persoon of als u ons vraagt informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht moeten bewaren of waarvoor we dwingende legitieme gronden hebben om deze te bewaren.

 

We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten en keuzes, hoewel sommige functies en functies die beschikbaar zijn op HP Services kunnen veranderen of niet langer beschikbaar zijn voor u. Elk verschil in de Services is gerelateerd aan de opgegeven waarde.

 

Als u uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen of zorgen heeft over onze Privacyverklaring, het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een mogelijke inbreuk op de lokale privacywetgeving, kunt u contact opnemen met HP's Chief Privacy and Data Protection Officer of schrijven naar het juiste adres hieronder:

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEXICO
HP Inc.
Global Legal Affairs
T.a.v.: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 Mexico D.F.

 

China

 

HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

REST VAN DE WERELD
HP Inc.
Global Legal Affairs
T.a.v.: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, Californië 94304
Verenigde Staten

 

Alle communicatie wordt vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw mededeling neemt onze vertegenwoordiger binnen een redelijke termijn contact met u op om uw vragen of zorgen te beantwoorden. In sommige gevallen kunnen we om nadere informatie vragen om uw identiteit te verifiëren. Voor meer informatie over het verificatieproces,Klik hier Wij willen ervoor zorgen dat uw zorgen tijdig en op gepaste wijze worden opgelost.

 

Als wij uw zorgen niet kunnen wegnemen, hebt u het recht contact op te nemen met een toezichthouder voor gegevensprivacy in het land waar u woont of werkt, of waar u van mening bent dat de regels voor gegevensbescherming zijn overtreden of kunt u zich tot een rechterlijke instantie wenden. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot onze deelname aan het privacyschild tussen de EU en de VS, APEC CBPR's of de toepassing van HP’s BCR's kunt u over onze internationale gegevensoverdrachten lezen.

Wijzigingen in de HP Privacyverklaring

Als wij wijzigingen in onze privacyverklaring aanbrengen, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met de bijgewerkte herzieningsdatum. Als wij belangrijke wijzigingen in deze verklaring aanbrengen waardoor onze privacypraktijken wezenlijk veranderen, kunnen wij u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of door een mededeling op onze website en/of sociale-mediapagina's te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

Posted date:november 2021

 

HP privacyverklaring downloaden

 

Archief van voorgaand privacybeleid

Gerelateerde informatie over privacy:

Privacyverklaringen voor andere landen

Meer informatie

Mijn Privacyvoorkeuren

Meer informatie

HP Rechten aangaande persoonlijke gegevens

Meer informatie