Contact opnemen met het HP Privacy Office

LET OP: Dit formulier is alleen bedoeld om vragen te stellen over het privacybeleid van HP of om een klacht in te dienen in verband met uw privacy. Er wordt niet gereageerd op algemene vragen en verzoeken om technische ondersteuning voor producten en services van HP. Dergelijke vragen moeten worden gesteld via Contact opnemen met HP.

Selecteer deze optie als u een vraag of opmerking hebt voor het HP Privacy Office en contact wilt opnemen met de Data Protection Officer van HP.

Selecteer deze optie als u een klacht wilt indienen bij het HP Privacy Office als u van mening bent dat HP uw rechten op het gebied van gegevensbescherming heeft geschonden.

Selecteer deze optie als u conform de wetgeving inzake gegevensbescherming een kopie wilt aanvragen van de persoonsgegevens die u aan HP hebt verstrekt of die HP heeft verzameld, of als u deze gegevens wilt laten aanpassen of verwijderen. We zullen de rechten van personen op een duidelijke en transparante manier zonder onnodige vertraging respecteren conform de wetgeving inzake gegevensbescherming, tenzij de toepasselijke wetgeving toestaat dat HP het volledige verzoek of een gedeelte ervan mag afwijzen.

Als u een geautoriseerde agent bent, moet u een schriftelijke machtiging aanleveren.

Voordat u contact opneemt met het HP Privacy Office, wordt u aangeraden een van de volgende methoden te gebruiken om u af te melden voor het ontvangen van aanbiedingen van HP.

  • Selecteer in de e-mail de koppeling 'Afmelden' of 'Unsubscribe' of volg de aanwijzingen die in alle e-mailberichten te vinden zijn.
  • Om het ontvangen van berichten op uw mobiele telefoon stop te zetten, beantwoordt u het bericht met het woord 'STOP' of 'END'.

Deze opties gelden niet voor berichten over de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid, updates van drivers of andere administratieve en transactiegerelateerde berichten, aangezien deze berichten niet primair als promotie bedoeld zijn.

Voeg relevante documenten toe (zoals e-mailberichten of screenshots) voor een snelle afhandeling van uw klacht. Als u meerdere bestanden wilt toevoegen, maakt u een zip-bestand en uploadt u dit bestand met behulp van de onderstaande knop.

Dit formulier wordt rechtstreeks naar het HP Privacy Office verzonden ter beoordeling van uw aanvraag. Na het vaststellen van uw identiteit op basis van de hierboven ingevoerde informatie wordt actie ondernomen om uw verzoek te honoreren, uw klacht te onderzoeken en/of uw vragen te beantwoorden. HP streeft ernaar binnen 5 werkdagen op alle aanvragen te reageren conform de juridische vereisten.