Persbericht: 05.05.2011
Onderwerpen: Publishing

Creanza genomineerd voor De Telegraaf Top 100 Groene Bedrijven 2010 en kanshebber voor de eerste plaats

BARCELONA, Spanje, 05 Mei2011 - HP maakt bekend dat Creanza, dat is gevestigd in Eindhoven,Nederland, een van de 25 bedrijven is die zijn genomineerd voor deTop 100 Groene Bedrijven 2010 van De Telegraaf. Deze nominatie iseen erkenning voor het business model en de drukwerkservices vanhet bedrijf, die helpen de milieu-impact te verminderen. Hiervoormaakt het bedrijf gebruik van HP Indigo digitaledruktechnologie.

Creanza bestaat uit tweedivisies, Creanza media en Creanza print. Het is de drukdivisie vanhet bedrijf die deze prestigieuze nominatie in de wacht heeftgesleept. Het bedrijf kreeg bovendien onlangs het bronzen keurmerkCertificaat Duurzame Ondernemer. Frank Davits, eigenaar vanCreanza, is van mening dat beide erkenningen te danken zijn aan deHP Indigo digitale drukmogelijkheden en, breder gezien, hetmilieubeleid van zijn bedrijf.

"De toepassingen diemogelijk zijn via digitaal drukken, stellen marketingprofessionalsin staat minder te drukken en tegelijkertijd efficiënter tewerken", zegt Davits. "Dankzij ondersteuning voor gepersonaliseerdecontent en variabele data printing kunnen we op onze HP Indigocampagnes produceren die een hoger responspercentage bieden danmassamailings. Bovendien is de oplage kleiner, omdat demailinglijsten meer gestroomlijnd zijn. Het komt erop neer dat jemet minder kogels raak schiet in plaats van een regen van kogels afte vuren en te hopen dat je iets raakt."

"Deze aanpak blijkt zosuccesvol te zijn voor onze klanten en ons bedrijf dat webinnenkort nog twee digitale persen zullen installeren, waarondereen HP Indigo press 5500."

Doordat Creanza zijnklanten kostenefficiënte kleine oplages kan bieden via digitaaldrukken, is het in staat er een efficiënt milieubeleid op na tehouden. Met zijn HP Indigo digitale pers kan het bedrijf zijnklanten de exacte hoeveelheid leveren die ze nodig hebben. Zo is erminder verspilling en hoeft er minder voorraad te wordenaangehouden.

"We proberen eenallesomvattende benadering te hanteren voor het hele proces. Weimplementeren groene efficiëntieverbeteringen die niet alleen ónzeimpact op het milieu verminderen maar ook die van onze klanten. Webieden FSC-gecertificeerde media, maken gebruik van het HP PlanetPartners Program(1) en recyclen zo veel mogelijk. Dit beleid biedtons niet alleen gemoedsrust doordat we ons steentje bijdragen aaneen beter milieu, het versterkt ook onze reputatie als leverancieren helpt ons en onze klanten om opdrachten van milieubewustebedrijven binnen te halen", zegt Davits.

De HP Indigo press 5000 vanCreanza werd vijf jaar geleden geïnstalleerd. Het bedrijf koos voorde HP Indigo press 5000 omdat deze pers goed tegemoetkwam aan demilieubehoeften van het bedrijf en ook omdat de pers drukresultatenvan hoge kwaliteit biedt.

"De meeste van onze klantenzijn actief in de marketingsector. Doordat we zelf media- enmarketingservices leveren, verwachten onze klanten van onsmateriaal van hoge kwaliteit. De HP Indigo pers levert eenuitstekende en consistente drukkwaliteit. We gebruiken de Indigo incombinatie met onze offsetpersen, omdat we weten dat we erop kunnenvertrouwen dat het eindresultaat van hetzelfde hoge niveau zalzijn", besluit Davits.

Voor meer informatie gaat unaar www.youtube.com/hpgraphicartsof volgt u HP op www.twitter.com/hpgraphicarts.

(1) Beschikbaarheid van hetprogramma varieert. Originele HP inktcartridges kunnen momenteel inmeer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa en Noord- enZuid-Amerika via het HP Planet Partners programma wordengeretourneerd voor recycling. Meer informatie is te vinden op: www.hp.com/recycle.

OverHP

HP biedt nieuwemogelijkheden die mensen, bedrijven, overheden en gemeenschappen instaat stellen technologie op zinvolle wijze te gebruiken. HP is 'swerelds grootste technologiebedrijf en heeft een portfolio vanoplossingen die variëren van printing- en personalcomputing-producten tot software, services en IT-infrastructuur, endit met convergentie van cloud computing en connectiviteit omnaadloze, veilige en contextgevoelige ervaringen te creëren vooreen onderling verbonden wereld. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ)is te vinden op http://www.hp.com.

Redactioneelcontact:

Jonathan Graham, HP
+49 (162) 263 3046

Ben Dodson
Bespoke voor HP
+44 (0)1737 215 200
ben@bespoke.co.uk

HP Sant Cugat
HP Española S. L
Cami de Can Graells, 1-21
08174, Sant Cugat del Valles
Barcelona
Spain
www.hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.