Persbericht: 16.03.2011
Onderwerpen: Publishing

HP introduceert 's werelds eerste 1067mm (42-inch) digitale kleurenpers met hoge snelheid

De allesomvattende personaliseringsmogelijkheden van de HP T400 Color Inkjet Web Press bij snelheden tot 4,926 A4 pagina's per minuut openen nieuwe perspectieven voor boeken en documenten

De allesomvattendepersonaliseringsmogelijkheden van de HP T400 Color Inkjet Web Pressbij snelheden tot 4,926 A4 pagina's per minuut openen nieuweperspectieven voor boeken en documenten

BARCELONA, Spanje, 16 Maart2011 - HP heeft vandaag de grootste en meest productievecommerciële digitale kleurenpers in de grafische industriegeïntroduceerd: de HP T400 Color Inkjet Web Press. Deze nieuwekleureninkjet webpers introduceert het concept van aanpassing opgrote schaal in de print- en publishingindustrie door depersonaliseringsmogelijkheden van digitaal drukken te combinerenmet de efficiëntievoordelen van hoog-volume productie.

Met zijn ongeëvenaardebreedte van 1067mm (42 inch) en zijn snelheden tot 183 meter perminuut drukt de HP T400 Color Inkjet Web Press tot 4,926A4-pagina's per minuut in full-color. Dat is 37 procent meer dan deoplossing van concurrerende leveranciers die het meest in de buurtkomt.

HP onthulde de pers in degebouwen van O'Neil Data Systems, dat nu alle vier systemen van hetgamma van de HP inkjet webpersen gebruikt: de HP T200, T300, T350en de nieuwe T400. O'Neil Data Systems is gevestigd in Los Angelesen is gespecialiseerd in datagestuurde marketingcommunicatie.

HP introduceerde ook eenaantal aanvullende oplossingen, waaronder een eigen MICR-systeem(Magnetic Ink Character Recognition), gecoate media van derden enworkflow- en afwerkingsoplossingen van bedrijven die lid zijn vanhet HP Graphics Solutions Partner program. HP biedt zijn klantenook de mogelijkheid om hun HP T300 pers op te waarderen tot hetsnellere HP T350 platform.

"Met meer dan 25installaties wereldwijd zijn onze inkjet webperssystemen debusinessdynamiek van toepassingen zoals uitgeefwerk,transpromotioneel drukwerk en direct mail aan het veranderen", zeiChristopher Morgan, senior vice president, Graphics SolutionsBusiness, HP. "Dankzij de hoge productiecapaciteit van de nieuwe HPT400 opent er zich voor klanten een wereld aan mogelijkheden metechte personalisering en aanpassing op grote schaal, zodat zekunnen profiteren van aanzienlijke nieuwe groeikansen."

Imaging van hogekwaliteit met nieuwe inkten en printkoppen

De HP T400 biedt imagingvan hoge kwaliteit met scherpe tekst en afbeeldingen en egalevlakvullingen. Nieuwe HP A50 proceskleurinkten zijn geschikt voornieuwe HP A10 printkoppen, die gebruikmaken van HP ScalablePrinting Technology. Deze printkoppen hebben een compact ontwerp enbevatten 1.200 spuitmondjes per inch. Nieuwe geavanceerdebedieningselementen voor de spanning van de papierbaan en ditodrogersystemen zorgen voor een betrouwbare, snelle en consistenteproductiviteit.

Gebruikers vanafwerkingsapparatuur voor een digitale webpers die hetstandaardformaat 521mm (20,5 inch) heeft, kunnen twee orderstegelijk produceren op de HP T400 door een optionele slitterunitaan het uiteinde van de pers te gebruiken om de rol op te splitsenin twee papierbanen die naast elkaar lopen. Schaalbareorderimpositietools van Ultimate Technographics, dat lid is van hetHP Graphics Solutions Partner program, maken geavanceerde enefficiënte prepress mogelijk en stellen operators in staatverschillende variabele data printing-orders op te maken die naastelkaar op de papierbaan worden geproduceerd.

Andere HP GraphicsSolutions Partners, onder wie leveranciers vanafwerkingsoplossingen en papiertransportsystemen, EMT, MagnumDigital Solutions, MBO en Müller Martini presenteren oplossingendie ze bieden om het HP T400 platform te ondersteunen. Ook andereindustrieleveranciers, onder wie CMC, Compart, GMC SoftwareTechnology, Hunkeler, Lasermax Roll Systems, Tecnau, Videk en WEKO,pakken uit met oplossingen die kunnen worden gebruikt in combinatiemet HP inkjet webpersen.

Pitney Bowes focust ophoog-volume transactie-/transpromotionele toepassingen voor eennieuwe HP inkjet webperstechnologie. De HP T400 zal deel uitmakenvan een nieuwe IntelliJet 42 oplossing voor transactie- entranspromotionele markten. Hiermee wordt het aanbod aan IntelliJetconfiguraties uitgebreid qua formaat en snelheden.

"Pitney Bowes is zeerverheugd samen te werken met HP om deze nieuwe oplossing voorhoog-volume productie van mailings met transactiedrukwerk teintroduceren", zei Ramesh Ratan, president, Document MessagingTechnologies, Pitney Bowes. "Dit is een nieuw voorbeeld van hoe wijde krachten bundelen om oplossingen te ontwikkelen die onze klantenkunnen helpen om hun efficiëntie en productiviteit te verbeteren omzo krachtiger en waardevoller communicatiemateriaal voor hunklanten te produceren."

De HP T400, die later ditjaar zal worden gelanceerd en vanaf dan beschikbaar zal zijn, maaktdeel uit van een breder portfolio voor production printing, dat ookHP Indigo's LEP-oplossingen (Liquid Electrophotographic Printing)omvat. Met wereldwijd meer dan 5.000 geïnstalleerde persen is HPIndigo een marktleider op het gebied van hoogwaardige digitale drukmet resultaten van offset- en fotokwaliteit.

Sinds de introductie vanzijn eerste HP inkjet webpers in 2008 heeft HP steeds verder aanmomentum gewonnen in de publishing-, direct mail-, transactie- entranspromotionele markten. In 2010 waren de HP inkjet webpersengoed voor meer dan 1,46 miljard geproduceerde pagina's. HP ismomenteel zijn eerste HP inkjet webpers in Azië aan het installerenin een vestiging van boekenexporteur CTPS in Dongguan, China.

"HP's T400 is een krachtigeaanwinst voor het portfolio van inkjet webpersen van het bedrijf enzorgt voor een ongeëvenaarde uitbreiding van de productiviteit metdigitaal drukken", zei Jim Hamilton, group director bij hetonderzoeksbureau InfoTrends. "Dit zijn revolutionaire systemen dievoor marketeers en aanbieders van content de grenzen verleggen vanwat mogelijk is met digitaal drukken."

Werelddebuut bijO'Neil Data Systems

De thuisbasis van de eersteHP T400 pers is O'Neil Data Systems. Dit bedrijf is de enige klantdie alle vier de HP inkjet webpersmodellen gebruikt. Het bedrijfmaakt daarnaast ook gebruik van HP Indigo digitale persen voor deproductie van een brede waaier aan high-end orders, waaronderomslagen voor uitgeefwerk dat wordt gedrukt op de HP inkjetwebpersen. Bovendien gebruikt O'Neil Data Systems ook de HPExstream software voor klantcommunicatiebeheer en complexedocumentautomatisering met variabele data op volleperssnelheid.

Momenteel gebruikt hetbedrijf HP Exstream en de HP T400 pers voor de productie vanMarketSmith, een gepersonaliseerde uitgave met financiëleonderzoeksresultaten, die wekelijks verschijnt.

"De HP T400 Color InkjetWeb Press evenaart echt offsetsnelheden en biedt tegelijkertijd devoordelen van een digitale drukomgeving", zei James Lucanish,president, O'Neil Data Systems.

Net zoals alle anderemodellen uit het portfolio van HP inkjet webpersen drukt ook de HPT400 op vrijwel elke standaard ongecoate papiersoort ofkrantenpapiersoort en ook op een reeks gecoate papiersoorten. HPmaakt hierbij bekend dat Sappi nieuwe gecoate Jaz papiersoorten van115 en 130 g/m² biedt die kunnen worden gebruikt op HP inkjetwebpersen. Deze papiersoorten zijn nu beschikbaar in Europa en deregio Azië/Pacific en binnenkort zullen in deze regio's ook andereSappi Jaz gramgewichten verkrijgbaar zijn.

Lancering vanMICR-drukoplossing voor HP inkjet webpersen

MICR, een technologie diedoorgaans wordt gebruikt voor het drukken van chequeboekjes, zalbinnenkort kunnen worden gebruikt voor een breder scala aantoepassingen dankzij de nieuwe MICR-oplossing voor HP inkjetwebpersen. Deze oplossing kan nu al worden besteld bij nieuweaankopen van een HP T300 of HP T350. Verwacht wordt dat deMICR-oplossing later dit jaar ook beschikbaar zal zijn voor klantendie een T200 of T400 aanschaffen. De oplossing omvat nieuwe zwarteMICR-inkt met een afdrukstang die kan worden geplaatst inuitbreidingsslots op alle HP inkjet webpersen.

De MICR-oplossing voor HPinkjet webpersen stelt drukkers van direct mail entransactiedrukwerk in staat via slechts één doorgang direct mail teproduceren zoals mailings met cheques die worden meegeleverd bijtransactieoverzichten van creditcards ("balance transfer checks" of"convenience checks"), mailings met kortingscheques en anderepopulaire direct mail-producten. Deze oplossing elimineert deaanzienlijke eisen op het gebied van beveiliging en opslag van dedocumenten, die zich stellen bij bestaande workflows. Momenteelmoeten MICR-documenten worden voorgedrukt en vervolgens beveiligdworden opgeslagen om dan voorafgaand aan het verzenden aanvullendeafwerkings-, couverteer- of full-color drukstappen uit tevoeren.

Meer informatie over de HPinkjet webpersen is beschikbaar op www.hp.com/go/gsb en via de HPGraphic Arts Twitter feed. Twitteraars kunnen meetwitteren overnieuws van het evenement van deze week door de hashtag #inkjetpresste volgen en gebruiken.

Op HP's YouTube kanaal datis gewijd aan graphic arts, www.youtube.com/hpgraphicarts,is een video beschikbaar van de HP T400 Color Inkjet Web Press. Opde site zullen ook video's van het evenement van deze week bijO'Neil Data Systems worden geplaatst.

Voor meer informatie gaat unaar www.youtube.com/hpgraphicartsof volgt u HP op www.twitter.com/hpgraphicarts.

In sommige gevallen zullenoplossingen gebaseerd op HP kleureninkjet webpersen verkrijgbaarzijn via een erkende HP reseller of systeemintegrator.

OverHP

HP biedt nieuwemogelijkheden die mensen, bedrijven, overheden en gemeenschappen instaat stellen technologie op zinvolle wijze te gebruiken. HP is 'swerelds grootste technologiebedrijf en heeft een portfolio vanoplossingen die variëren van printing- en personalcomputing-producten tot software, services en IT-infrastructuur, endit met convergentie van cloud computing en connectiviteit omnaadloze, veilige en contextgevoelige ervaringen te creëren vooreen onderling verbonden wereld. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ)is te vinden op http://www.hp.com.

Redactioneelcontact:

Jonathan Graham, HP
+49 (162) 263 3046

Ben Dodson
Bespoke voor HP
+44 (0)1737 215 200
ben@bespoke.co.uk

HP Sant Cugat
HP Española S. L
Cami de Can Graells, 1-21
08174, Sant Cugat del Valles
Barcelona
Spain
www.hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.