Persbericht: 28.10.2011

Europese Latex Applicatie Roadshow maakt 3 stops in Nederland!

BARCELONA, Spanje, 28Oktober 2011 - HP maakt vandaag de data bekend van de Nederlandsestops die de Europese Latex Applicatie Roadshow aandoet. Deroadshow demonstreert aan Print Service Providers de velemogelijkheden van HP Latex print technologie.

Middelpunt van deze tour iseen 16.5m-lange truck met oplegger, die als een roadshow doorNederland rijdt. De tour heeft de afgelopen maanden al meerdereEuropese steden aangedaan.

De Latex ApplicatieRoadshow laat zien hoe HP Latex printers, inkten en compatiblemedia nieuwe mogelijkheden kunnen brengen aan sign- enprintbedrijven. Er worden naast informatieve presentaties engebruikers ervaringen ook hands-on workshops en liveproductdemonstraties gegeven.

De data voor de Nederlandsestops van de HP Latex Applicatie Roadshow zijn:

 • Woensdag 9 November (12.00-17.00)
  De Eindhovense School
  Von Flotowlaan 1
  5653 AD  Eindhoven

 • Donderdag 10 November (12.00-17.00)
  Hewlett-Packard Nederland
  Startbaan 16
  1187 AR Amstelveen

 • Vrijdag 11 November (12.00-17.00)
  Stadion FC Zwolle
  Stadionplein 1
  8025 CP Zwolle

De HP Latex ApplicationsRoadshow richt zich op hoe eindgebruikers hun aanbod van signtoepassingen kunnen uitbreiden door optimaal gebruik te maken vande veelzijdigheid van latex printers.

Ook zal tijdens de roadshowworden stilgestaan bij de milieuvriendelijke voordelen van HP LatexPrinting en hoe deze technologie print- en sign bedrijven in staatstelt de impact op het milieu te minimaliseren, en tegelijkertijdaan bepaald milieu eisen van klanten te voldoen.

HP Latex inkten leverendezelfde duurzaamheid en lichtvastheid als eco-solvent(1) enlow-solvent inkten(2,3). Maar de op water gebaseerde formule helptde impact op het milieu te verlagen. Van duurzame outdoor signagetot reukloze prints voor binnen(4), HP Latex inkt levert een hogeafdrukwaliteit en een brede veelzijdigheid aan media, zowel gecoatals ongecoat.

In de verschillende sessieszullen nieuwe marketing mogelijkheden worden getoond. Door deveelzijdigheid aan media zijn dat ook de niet traditionele signproducten als voorgelijmd behang papier, indoor soft signage,textielen en prints op ongecoat materiaal en fine art canvas.Applicaties die in het verleden niet mogelijk waren zoals prints inkleine ruimten als bijvoorbeeld liften of waar strenge regelsgelden als restaurants en ziekenhuizen, behoren met HP Latex inktwel tot de mogelijkheden.

Om te registreren voor eenvan de stops, ga naar www.latextour.com, of bel voormeer informatie +32 27297503.

Meer informatie isbeschikbaar op: at www.youtube.com/hpgraphicartsof volg HP op www.twitter.com/hpgraphicarts.

(1) For the HP DesignjetL25500 Printer, HP image permanence and scratch, smudge, and waterresistance estimates by HP Image Permanence Lab. Outdoor displaypermanence tested according to SAE J2527 using HP Latex andeco-solvent ink on a range of media, including HP media; in avertical display orientation in simulated nominal outdoor displayconditions for select high and low climates, including exposure todirect sunlight and water; performance may vary as environmentalconditions change. Scratch, smudge, and water resistance testedusing HP Latex and ecosolvent inks on a wide range of media,including HP media; water resistance is comparable when printed onwater-resistant substrates. Laminated display permanence using GBCclear gloss 1.7 mil hot laminate. Results may vary based onspecific media performance and scratch testing methodology. Formore information, see www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
(2) Low-solvent inks are HP 780 and HP 790 inks used in HPDesignjet 8000sr, 9000s, and 10000s Printers. These printers havebeen discontinued for 2010.
(3) For the HP Scitex LX600 and LX800 Printers, HP image permanenceand scratch, smudge, and water resistance estimates by HP ImagePermanence Lab. Display permanence tested according to SAE J2527using HP Latex and low-solvent inks on a range of media, includingHP media; in a vertical display orientation in simulated nominaloutdoor display conditions for select high and low climates,including exposure to direct sunlight and water; performance mayvary as environmental conditions change. Scratch, smudge, and waterresistance tested using HP Latex and low-solvent inks on a widerange of HP media; water resistance is comparable when printed onwater-resistant substrates. Laminated display permanence usingNeschen Solvoprint Performance Clear 80 laminate. Results may varybased on specific media performance and scratch testingmethodology. For more information, see www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
(4) Printers using HP Latex Inks use internal heaters to dry andcure the latex polymer film. Some substrates may have inherentodour.

OverHP

HP biedt nieuwemogelijkheden die mensen, bedrijven, overheden en gemeenschappen instaat stellen technologie op zinvolle wijze te gebruiken. HP is 'swerelds grootste technologiebedrijf en heeft een portfolio vanoplossingen die variëren van printing- en personalcomputing-producten tot software, services en IT-infrastructuur, endit met convergentie van cloud computing en connectiviteit omnaadloze, veilige en contextgevoelige ervaringen te creëren vooreen onderling verbonden wereld. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ)is te vinden op http://www.hp.com.

Redactioneelcontact:

Vanessa Ribeiro, HP
+34 682 794 816 

Jonathan Wake
Bespoke voor HP
+33 4 79 34 87 71 or
+44 (0)1737 215 200
jonathanw@bespoke.co.uk

HP Sant Cugat
HP Española S. L
Cami de Can Graells, 1-21
08174, Sant Cugat del Valles
Barcelona
Spain
www.hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.