Persbericht: 02.11.2011

HP breidt latexprintportfolio uit met printers die een hogere veelzijdigheid en duurzaamheid bieden dan eco-solvent technologie

BARCELONA, Spanje, 02November 2011 - HP introduceert twee nieuwe HP Designjet printersdie een bredere waaier aan indoor en outdoor signage kunnenproduceren met een betere duurzaamheid dan eco-solventinkten.(1)

De 104 inch (2.64m) bredeHP Designjet L28500 printer is tot 70 procent sneller(2) dan de HPDesignjet L25500 printer en is een nieuwe stap in HP's strategie omde eco-solvent markt open te gooien. De 61 inch (1.55m) brede HPDesignjet L26500 printer is dan weer ideaal voor klanten die degroeiende markt voor soft signage(3) willen betreden.

Beide systemen makengebruik van de nieuwe HP 792 Latex Designjet inkten, die verzadigdezwarte kleuren en glanzende resultaten produceren op banners enzelfklevend vinyl. Deze inkten maken dubbelzijdig printenmogelijk(4) met minder tussenkomst van de gebruiker en accurateregeautomatiseerde registratie. HP latexinkten zijn compatibel metmeer dan 500 mediaoplossingen, waaronder de nieuwe HP Double-sidedHDPE Reinforced Banner. De inkten bieden consistente betrouwbareprestaties op een verscheidenheid aan substraten.

HP lanceert ook HP LatexUniversity, een reeks trainingsmaterialen en toepassingsworkshopsdie gegeven worden door experts uit de industrie, en het HPEcosolutions Trained Printing Company programma, waarin gebruikersvan HP Latex Printing Technologies best practices aanleren op hetgebied van duurzaamheid.

"Met onze HPlatexinktsystemen, waarvan er wereldwijd al ongeveer 9.000geïnstalleerd zijn, bieden wij een superieur alternatief vooreco-solvent oplossingen. Ons HP latexportfolio biedt klanten deveelzijdigheid en het gebruiksgemak waar ze naar vragen en stelthen tegelijkertijd in staat hun milieu-impact te verlagen", zegtSantiago Morera, vice president en general manager, Large-formatPrinting Business, HP. "Ons uitgebreide HP latexportfolio steltprintserviceproviders in staat een breed portfolio aan nieuwetoepassingen rendabel te printen. Daarnaast kunnen ze de trainingvolgen die ze nodig hebben om succes te boeken. Zo kunnen ze zichdifferentiëren en nieuwe groeimogelijkheden optimaal benutten."

Groteveelzijdigheid qua toepassingen stelt bedrijven in staat sneller tegroeien

De HP Designjet L28500 enL26500 printerserie zijn ideaal voor kleurintensieve POP-displays(Point-Of-Purchase), soft signage,(3) bushokjes, voertuigreclame enmeer. De printers kunnen printen op een breed assortiment aanmaterialen, waaronder media die compatibel zijn met eco-solventinkten en voordelige ongecoate media. De nieuwe apparatenproduceren duurzame prints van hoge kwaliteit met een resolutie van1.200 dpi en een lichtbestendigheid van maximaal drie jaar zonderlaminering of vijf jaar met laminering.(1) De prints drogen in deprinter. Dit verhoogt de productiviteit bij dubbelzijdigeprintopdrachten en maakt het mogelijk om prints onmiddellijk af tewerken of te gebruiken.(4)

"In vergelijking met desolventapparatuur die we gebruikten, is de HP Designjet L26500printer een ware verademing. Deze printer stelt ons in staat printsonmiddellijk te lamineren, tegelijkertijd nieuwe media te plaatsenen opdrachten in een handomdraai opnieuw te printen. Dit allesverhoogt onze productiviteit aanzienlijk", zegt Duston Noble,oprichter van het in Dallas gevestigde Wrap Experts en bètatestervan de HP Designjet L26500 printer. "We willen de beste apparatuurin huis hebben, zodat we gemakkelijker en sneller kunnen werken.Het feit dat we nu, indien nodig, opdrachten kunnen printen enlamineren op één uur tijd is dan ook een enorm pluspunt voorons."

Met de nieuweprintmogelijkheden voor soft signage kunnen klanten een breedaanbod aan toepassingen produceren, van banners voor deretailsector tot signs voor beurzen en binnenhuisdecoratie. Desubstraten zijn gemakkelijk op te vouwen en te verpakken, goedkoopte verzenden en eenvoudig op te hangen. Bovendien bieden ze eenbetere lichtbestendigheid buiten.(5) De nieuwe printers bouwenvoort op de introductie van de HP HDPE Reinforced Banner en zijnook geoptimaliseerd voor de nieuwe HP Double-sided HDPE ReinforcedBanner, een aantrekkelijk alternatief voor PVC-scrim voorreclametoepassingen. Het substraat biedt de beeldkwaliteit,duurzaamheid en scheurvastheid van standaard vinyl, maar zonder deecologische nadelen van een PVC-gebaseerd substraat.

De HP Designjet L26500printer zal beschikbaar zijn vanaf 3 november, afhankelijk van deregio. Verwacht wordt dat de HP Designjet L28500 printerbeschikbaar zal zijn vanaf 20 januari 2012.(6)

Ontworpen met hetmilieu in het achterhoofd

HP latexinkten producerengeurloze prints en komen tegemoet aan de eisen van milieubewusteprintserviceproviders en hun klanten.(7) Deze inkten op waterbasiszijn niet brandbaar en niet ontvlambaar.(8) En in tegenstelling totveel eco-solvent inkten, zijn er geen gevaaretiketten nodig enbevatten de inkten geen Hazardous Air Pollutants (HAP's).(9) Er isbovendien geen speciale ventilatieapparatuur(10) of een externedroger nodig om de inkten veilig en efficiënt te gebruiken. Dithelpt de energiekosten laag te houden.

HP 792 Designjetinktcartridges zijn nu Eco Mark gecertificeerd(11) door de JapanEnvironment Association. Dit illustreert de relatief lageremilieu-impact tijdens de hele levenscyclus van het product, van deproductie tot de verwijdering. Via HP's gratis handigerecyclageprogramma(12) kunnen printserviceproviders hun HP 792Latex Designjet supplies retourneren, waaronder inktcartridges,printkoppen, de printkopreinigingscartridge en deprintkopreinigingscontainer. Er is ook een recyclageprogrammabeschikbaar voor een reeks HP HDPE-media (High DensityPolyethylene) en HP PET-media (polyester), waaronder de nieuwe HPDouble-sided HDPE Reinforced Banner.(13)

Daar komt nog bij dat denieuwe printsystemen in vergelijking met eco-solvent technologieminder inkt verbruiken tijdens routineonderhoud.(14)

Training op hetgebied van toepassingen en duurzaamheid voor HPlatexklanten

HP Latex University is nubeschikbaar via HP Capture. Dit biedt printserviceproviders de kansom training te volgen om met succes een brede waaier aangrootformaat grafische toepassingen voor buiten en binnen teproduceren met behulp van HP Latex Printing Technologies.

Door zich te registrerenvoor HP Latex University, hebben printserviceproviders gratistoegang tot toepassingsworkshops die gegeven worden doorspecialisten, online webinars en andere tools die hen helpen hetmaximale te halen uit hun technologie. De eerste webinarseriebegint in november en focust op het produceren van voertuigreclameen textiel.

Gebruikers van HP LatexPrinting Technologies kunnen nu ook via HP Capture deelnemen aanhet gratis HP Ecosolutions Trained Printing Company programma. Dezedownloadbare training, die beschikbaar is in 10 talen, helptprintserviceproviders te profiteren van het groene imago van hun HPlatexprinters, voortdurend te streven naar duurzaamheid in hunbedrijf en hun klanten aan te spreken over hun doelstellingen ophet gebied van duurzaamheid.

Printserviceproviders diede training voltooien, ontvangen een ingelijst certificaat en eenlogo. Beide tonen dan aan dat ze een HP Ecosolutions TrainedPrinting Company zijn. Ze kunnen deze gebruiken voorreclamedoeleinden.

Meer informatie over hetnieuws van vandaag is beschikbaar in een online press kit op www.hp.com/go/HPLatexSummit.Meer informatie over de nieuwste toevoegingen aan het HP LatexPrinting Technologies portfolio is beschikbaar op www.hp.com/go/latex, via deHP Graphic Arts Twitter feed en op het YouTube kanaal www.youtube.com/hpgraphicarts

(1) Vergelijking van deduurzaamheid op basis van het testen van de lichtbestendigheid,kras- en veegvastheid en chemische weerstand van representatieveeco-solvent inkten zoals eco-sol Max inkten op Avery SA vinyl. HPwaarden voor lichtbestendigheid, kras- en veegvastheid enwaterbestendigheid zijn schattingen van HP Image Permanence Lab opeen reeks media waaronder HP media. Meer informatie is beschikbaarop www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
(2) De HP Designjet L28500 en L26500 printers produceren printsvoor een bijzonder brede waaier aan buiten- en binnentoepassingen.Deze printers kunnen voor aanzienlijk meer verschillendetoepassingen gebruikt worden dan traditionele eco-solvent printersof watergebaseerde printers. De HP Designjet L28500 printer is tot70 procent sneller dan de HP Designjet L26500 en L25500printers.
(3) Voor de beste resultaten wordt er het best geprint op media diede inkt niet laten doordringen op de printer. De resultaten kunnenvariëren afhankelijk van de media. Gebruikers moeten hunmedialeverancier raadplegen voor informatie over decompatibiliteit.
(4) Voor het beste resultaat worden het best mediaopties gebruiktdie bedoeld zijn voor dubbelzijdig printen.
(5) De duurzaamheid met de HP 792 Latex Designjet inkten verbetertde geschiktheid van HP latexinkten voor soft signage-toepassingen.HP raadt echter aan de media te testen alvorens deze te gebruikenvoor buitentoepassingen.
(6) De datum van beschikbaarheid kan verschillen per regio en isonder voorbehoud van wijzigingen.
(7) Sommige substraten hebben een inherente geur.
(8) HP latexinkten op waterbasis zijn niet geclassificeerd alsbrandbare of ontvlambare vloeistof volgens de regelgeving van hetAmerikaanse ministerie van Transport (USDOT) of de internationaletransportvoorschriften. Deze media zijn getest volgens dePensky-Martens Closed Cup methode en het vlampunt is hoger dan 110°C.
(9) De HP latexinkten zijn getest op luchtvervuilende stoffen(HAP's) volgens Method 311 van de Amerikaanse EnvironmentalProtection Agency (tests uitgevoerd in 2010) en deze werden nietaangetroffen.
(10) Er is geen speciale ventilatie nodig om te voldoen aan deAmerikaanse OSHA-vereisten inzake beroepsmatige blootstelling aanvluchtige organische stoffen (VOC's) van HP latexinkten. Klantenkunnen naar eigen goeddunken een speciaal ventilatiesysteeminstalleren. HP doet geen specifieke aanbeveling ter zake. Klantendienen de nationale en plaatselijke vereisten en regelgeving teraadplegen.
(11) HP 792 Latex Designjet Ink Cartridges zijn gecertificeerd doorhet Eco Mark Office van de Japan Environment Association(certificeringsnummer 11 142 004).
(12) Informatie over hoe HP klanten kunnen deelnemen aan het HPPlanet Partners programma is beschikbaar op www.hp.com/recycle; hetprogramma is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's.
(13) De beschikbaarheid van het HP Large-format Media take-backprogramma varieert. Sommige recycleerbare HP papiersoorten kunnengerecycleerd worden via algemeen beschikbare recyclageprogramma's.De recyclageprogramma's bestaan mogelijk niet in alle regio's. Meerinformatie is beschikbaar op www.hp.com/recycle.
(14) Volgens interne HP tests op basis van de hoeveelheid inkt dieverbruikt wordt tijdens de aanbevolen inktonderhoudsroutines,waarbij het HP latexinktprintsysteem vergeleken werd met bepaaldeeco-solvent inktsystemen.

OverHP

HP biedt nieuwemogelijkheden die mensen, bedrijven, overheden en gemeenschappen instaat stellen technologie op zinvolle wijze te gebruiken. HP is 'swerelds grootste technologiebedrijf en heeft een portfolio vanoplossingen die variëren van printing- en personalcomputing-producten tot software, services en IT-infrastructuur, endit met convergentie van cloud computing en connectiviteit omnaadloze, veilige en contextgevoelige ervaringen te creëren vooreen onderling verbonden wereld. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ)is te vinden op http://www.hp.com.

Redactioneelcontact:

Vanessa Ribeiro, HP
+34 682 794 816   

Jonathan Wake
Bespoke voor HP
+33 4 79 34 87 71 or
+44 (0)1737 215 200
jonathanw@bespoke.co.uk

HP Sant Cugat
HP Española S. L
Cami de Can Graells, 1-21
08174, Sant Cugat del Valles
Barcelona
Spain
www.hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.