0

Pretenzijas attiecībā uz pārkāpumiem HP tīmekļa vietnēs

HP respektē citu personu intelektuālā īpašuma tiesības un iesaka citiem rīkoties tāpat. HP ir ieviesta politika tāda Iesniegtā satura noņemšanai, kurš pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, aizturot piekļuvi šai Tīmekļa vietnei (vai jebkādai tās daļai) jebkuram lietotājam, kurš izmanto šo Tīmekļa vietni, pārkāpjot citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, un/vai atbilstošos apstākļos likvidējot jebkura lietotāja kontu, kurš izmanto šo Tīmekļa vietni, pārkāpjot citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.

Atbilstoši ASV kodeksa 17. daļas 512. apakšsadaļai HP ir ieviestas to procedūras rakstiska paziņojuma par autortiesību pārkāpšanu sniegšanai un šādu prasību apstrādei saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem. Ja uzskatāt, ka šīs Tīmekļa vietnes lietotājs pārkāpj Jūsu autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, iesniedziet rakstisku paziņojumu par pārkāpumu tālāk norādītajam HP aģentam:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Lai nodrošinātu problēmas tūlītēju apstrādi, paziņojumā ir:


 • jāiekļauj jūsu fiziskais vai elektroniskais paraksts;
 • jābūt identificētam ar autortiesībām aizsargājamajam darbam vai citam intelektuālajam īpašumam, uz kuru attiecināmās īpašumtiesības tiek uzskatītas par pārkāptām;
 • jābūt pietiekami precīzi identificētam ar pārkāpumu saistītajam materiālam, lai ļautu HP šo materiālu atrast;
 • jābūt iekļautai atbilstošai kontaktinformācijai, lai HP varētu sazināties ar Jums (tostarp pasta adresei, tālruņa numuram un e-pasta adresei);
 • jābūt iekļautam paziņojumam, ka labticīgi uzskatāt, ka ar autortiesībām aizsargājamā materiāla vai cita veida intelektuālā īpašuma izmantošanu nav pilnvarojis tā īpašnieks, īpašnieka aģents vai piemērojamie tiesību akti;
 • jābūt ietvertam apliecinājumam, ka rakstiskajā paziņojumā ietvertā informācija ir precīza; un
 • jābūt iekļautam apliecinājumam, apzinoties atbildību par nepatiesu liecību sniegšanu, ka esat pilnvarots rīkoties autortiesību vai citu intelektuālā īpašuma tiesību turētāja vārdā.

Ja paziņojums neattieksies uz autortiesību vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu, aģents nevarēs risināt norādīto problēmu.

DMCA atbildes paziņojuma iesniegšana

Mēs sniegsim paziņojumu gadījumā, ja tiks noņemts Jūsu nodrošinātais ar autortiesībām aizsargājamais materiāls vai atspējota piekļuve tam, ja šīs darbības būs veikts saskaņā ar saņemtu derīgu DMCA paziņojumu par noņemšanu. Ja saņemsit šādu paziņojumu, varat sniegt rakstisku atbildes paziņojumu, kurā ietverta tālāk norādītā informācija, iesniedzot to mūsu norādītajam aģentam.


 • Jūsu fiziskais vai elektroniskais paraksts.
 • Noņemtā materiāla (vai materiāla, kuram atspējota piekļuve) identifikācija un vieta, kur šis materiāls atradās pirms noņemšanas vai piekļuves atspējošanas.
 • Jūsu paziņojums, ka likuma priekšā labticīgi uzskatāt, ka materiāls ir ticis noņemts vai atspējots kļūdas vai nepareizas noņemamā vai atspējojamā materiāla identificēšanas rezultātā, un
 • Jūsu vārds, fiziskā adrese un tālruņa numurs, kā arī paziņojums, ka piekrītat pakļauties tās tiesas jurisdikcijai, kuras apgabalā atrodas Jūsu fiziskā adrese, vai arī, ja jūsu fiziskā adrese atrodas ārpus ASV, kuras apgabalā ir Mūsu atrašanās vieta, kā arī ka akceptēsit tiesas pavēsti no personas, kas sniedza paziņojumu par materiālu, kas saistīts ar pārkāpumu, vai no šādas personas aģenta.

Lietotāja likvidēšana atkārtotu pārkāpumu gadījumā

Mēs paturam tiesības pēc saviem vienpusējiem uzskatiem likvidēt jebkura lietotāja kontu Tīmekļa vietnē vai piekļuvi šai Tīmekļa vietnei un/vai Pakalpojumiem atkārtotu DMCA vai citu paziņojumu par pārkāpumiem gadījumā.

Atpakaļ uz sākumu