Informācija presei: 30.08.2010
Tēmas:

Lietuviešiem tīk kafijas pauzes, latviešiem svarīgs biroja apgaismojums, bet igauņiem – skats pa logu

Baltijas valstu biroju darbinieku vidū lielākie kafijas cienītāji ir lietuvieši, latviešiem salīdzinoši svarīgāks ir labs apgaismojums darba vietā, savukārt igauņiem – lielisks skats pa biroja logu.

Aptaujā biroju darbiniekitika aicināti novērtēt dažādus faktorus, atzīmējot tos kā darbuveicinošus, vai gluži otrādi – traucējošus.

Kā liecina aptaujas dati,visu triju Baltijas valstu biroju darbiniekiem, lai darbs ritētusekmīgāk, viena no svarīgākajām lietām ir ērts un mājīgs birojaiekārtojums. Ērts darba galds un krēsls darba produktivitātei irsvarīgs 80,4% Latvijas, 73% Lietuvas un 69% Igaunijas birojudarbinieku. Labs apgaismojums ir svarīgs 69,4% Latvijas, 67%Igaunijas un 62% Lietuvas biroju darbinieku.

Analizējot aptaujas datus,izrādās, ka latviešiem vairāk nekā kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā irsvarīga jaudīga biroja tehnika – to kā nozīmīgu faktoru labām darbaspējām norādījuši 89,6% Latvijas biroju darbinieku. Lietuvā unIgaunijā šie rādītāji ir attiecīgi 83% un 80%. 

Kā jau norādīts, rītakafijas pauze kā darba spējas veicinošs faktors vispopulārākais irLietuvā – 36% šīs valsts biroju darbinieku to norādījuši kā „ļotisvarīgu”, Latvijā rīta kafijas pauze svarīga ir 27,2% birojudarbinieku, bet Igaunijā – 34%.

Jauks skats pa biroja logusvarīgāks šķiet igauņiem – to kā darba spēja veicinošu faktorunorādījuši 34% aptaujāto. Latvijā šāds faktors svarīgs tikai 18,6%,bet Lietuvā – 29% biroju darbinieku.

Interesanti, ka visu trijuBaltijas valstu darbinieki lielākoties norādījuši, ka darbaefektivitātes paaugstināšanu viņuprāt maz ietekmē vai vispārneietekmē kāda dzēriena baudīšana pēc darba ar kolēģiem vai veikaluatrašanās biroja tuvumā, kas savukārt ir svarīgs momentsmotivācijas celšanai biroja darbiniekiem Austrijā.  

Savukārt, lai noskaidrotuatvaļinājuma nozīmi ikviena biroja darbinieka dzīvē, aptaujasdalībnieki Baltijas valstīs tika lūgti sniegt savu vērtējuma parvairākiem apgalvojumiem.

Tā, piemēram, apgalvojumam„Atvaļinājums ļauj palūkoties uz darbu no malas un izvērtēt tostratēģiski” pilnībā piekrituši 31,4% Latvijas biroju darbinieku,daļēji šim apgalvojumam piekrīt 49,9%, bet pilnībā nepiekrīt –9,4%. Lietuvā šim apgalvojumam pilnībā piekrituši 32% respondentu,39% tam piekrīt daļēji, bet pilnībā noraidījuši – tikai 15%.Savukārt Igaunijā apgalvojumam pilnībā piekrīt vairāk nekā puse jeb58% aptaujāto un tikai 2% sacījuši, ka šim apgalvojumamnepiekrīt.

Novērtējot apgalvojumu„Atvaļinājums ļauj atslēgties un atgriezties darbā ar „svaigugalvu””, tam piekrituši 73,4% latviešu un 72% lietuvieši, betgandrīz uz pusi mazāk igauņu – 42%.

Aptauja par biroja darbaefektivitāti ietekmējošiem faktoriem, tai skaitā – par atvaļinājumaietekmi uz darba spējām, ir tikai viena no aktivitātēm informācijastehnoloģiju ražotāja „Hewlett-Packard” šīs vasaras kampaņā„LaserJet Tev atmaksāsies” („Laser Jet Pays You Back“). Aptaujaveikta daudzās Eiropas valstīs, tās mērķis ir noskaidrot dažāduvalstu uzņēmumu darbinieku paradumus vai aktivitātes, kas veicinātudarba produktivitāti.

Kā norāda HP, tāpat kākafijas pauzes, komunikācija ar kolēģiem un citi „mazie bonusi”,arī LaserJet printeri var būt kā uzņēmuma pievienotā vērtība, kasveicina darba efektivitāti, apvienojot vairākas drukas unattēlveidošanas ierīces, patērējot mazāk izejmateriālu un taupotenergoresursus.
Jaunākie HP lāzerprinteri ir aprīkoti ar visām uzņēmumamnepieciešamām inovācijām, laika, līdzekļu un dabas resursusaudzīgai lietošanai:
• HP Color LaserJet CM3530 ilgā laika periodā ietaupīs klientulīdzekļus, pateicoties samazinātām papīra, tonera un enerģijaspatēriņam;
• HP LaserJet Pro P 1100 – viens no HP energoefektīvākajiemprinteriem. Tas ietaupa līdz pat 72% enerģijas, salīdzinot arvecākiem modeļiem;
• HP LaserJet P1606dn piedāvā divpusēju druku, samazinot papīrapatēriņu un drukas izdevumus par 50%.
Visas pasaules mazie un vidējie uzņēmumi lieto HP ražotoslāzerprinterus jau 25 gadus.
Par „Hewlett-Packard”:
HP ir pasaules lielākā informācijas tehnoloģiju kompānija, kaspiedāvā drukāšanas un personālās skaitļošanas iekārtas, kā arī ITpakalpojumus, programmatūras un risinājumus, kas nodrošina vieglutehnoloģiju lietošanu patērētājiem un uzņēmumiem. Plašākainformācija par HP (NYSE: HPQ) ir pieejama http://www.hp.com/

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.