Informācija presei: 24.08.2009

HP pētījums: Zaļā krāsa veicina piekrišanu, sarkanā izraisa vispretrunīgākās reakcijas

Pētījumā tika iesaistīti deviņu valstu iedzīvotāji darbspējīgā vecumā, kam piedāvāja novērtēt vienkāršus apgalvojumus dažādās krāsās. Pētījuma dalībniekiem bija iespēja šos apgalvojumus novērtēt piecos apstiprinājuma vai nolieguma līmeņos no „pilnīgi piekrītu” līdz „absolūti nepiekrītu”.

Rezultātā atklājās, ka krāsai ir liela nozīme lēmumu pieņemšanas procesā - tā spēj ietekmēt cilvēka uztveri un reakciju. Vairāk nekā puse aptaujāto (53 %) deva piekrišanu neitrālajiem apgalvojumiem drukātiem zaļā krāsā, apsteidzot tradicionāli melno, kas guva tikai 39 % respondentu pozitīvu novērtējumu.


Savukārt, vispretrunīgākās respondentu reakcijas visu valstu, vecumu un dzimumu kontekstā novērotas sarkanas krāsas apgalvojumu vērtējumos. Viena trešdaļa respondentu apgalvojumiem drukātiem sarkanā krāsā piešķīra pretrunīgus vērtējumus visbiežāk, bet uz tiem pašiem apgalvojumiem melnā krāsā pretrunīgi reaģēja trīs reizes retāk. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, visneitrālāk tiek uztverta informācija, rakstīta zilā un melnā krāsā – tā vērtēja attiecīgi 47 % un 43 % respondentu. Proti, rakstot tekstus zilā un melnā krāsās, jārēķinās, ka tie tiek uztverti neitrāli, informatīvi un neizraisa papildus pozitīvas vai negatīvas reakcijas. Bet, ja vēlaties panākt pozitīvu vērtējumu savam rakstītajam, izmantojiet zaļo krāsu, kas guvusi vislielāko piekrišanas un absolūtas piekrišanas pārsvaru pētījumā.


Kaut arī šo pētījumu nevar uzskatīt par zinātnisku, HP Drukas un attēlveidošanas grupas vadītājs Somijā un Baltijas valstīs Jari Rinne to raksturo kā krāsu izmantošanas efektivitātes pierādījumu lēmumu pieņemšanas procesos biznesa vidē. „Indivīda uztvere un reakcija uz krāsu var būt dažāda, tā arī ir ārkārtīgi grūti analizējama vai prognozējama. HP pētījuma rezultāti mums atklāja, ka vispretrunīgākās reakcijas izraisīs sarkanā krāsā drukāti teksti, tie piesaistīs uzmanību, tomēr reakcijas uz šīs krāsas tekstiem var būt pretrunīgas - gan pozitīvas, gan negatīvas. Tomēr, jāpiemin, ka no šiem pretrunīgajiem  vērtējumiem pētījumā gandrīz puse tika novērtēti ar piekrišanu vai absolūtu piekrišanu (47 % gadījumu). Savukārt, ,melnas drukas apgalvojumus mazāk kā trešdaļa uztvēra pozitīvi - melnas krāsas teksti drīzāk izsauks neitrālas reakcijas. Vēl retāk pozitīvas reakcijas sagaidāmas uz tekstiem drukātiem zilā krāsā (36 % gadījumu). Tā ir acīmredzama dažādu krāsu ietekmes atšķirība, ko būtu jāņem vērā, izvēloties krāsu pielietojumu dažādos drukas vai dokumentu noformējuma procesos uzņēmumā,” apgalvo J.Rinne


Pēc J. Rinne domām šis pētījums ir noderīgs arī starptautiskiem uzņēmumiem, jo dažādu valstu kontekstā šī krāsu uztvere un reakcijas var būt atšķirīgas.Valstis ar „karstasinīgāku” temperamentu – Spānija, Itālija un Krievija biežāk pozitīvi reagē uz sarkanu krāsu, kamēr citas Rietumeiropas valstis - Vācija, Francija un Lielbritānija atzīst zaļo krāsu. Interesanti, ka pētījumā ar zaļo krāsu izcēlās Vācija, šīs valsts respondenti vispozitīvāk reaģēja uz apgalvojumiem zaļā krāsā. HP mārketinga speciālists Luis Kasado to sasaista ar konkrētiem faktiem - 30 % VFR teritorijas klāj meži, viena no Vācijas vadošajām politiskajām partijām ir „zaļie”, kā arī policijas formas tērpi ir tumši zaļā krāsā. Visi šie faktori zemapziņas līmenī vienā nācijā var izraisīt piekrišanas reakciju.[1]

Krāsuun gaismas terapijas speciāliste Elita Goldmane taujāta par zaļās krāsas ievērojamo nozīmi lēmumu pieņemšanas procesos, skaidro, ka zaļāir harmonijas, pozitīvas attieksmes krāsa, tādēļ arī minētājā pētījumā šīs krāsas apgalvojumi ar lielu pārsvaru ieguva lielāko piekrišanu. Krāsu speciālistezaļo raksturo kā ietekmes, pacietības, izturības, gaidīšanas, cerības un pastāvīguma krāsu.

“Pareiza krāsas izvēle var piesaistīt un palielināt interesi, piemēram, drukātiem materiāliem[2], un konkrētas krāsas izvēle var ietekmēt uztveres līmeni[3]; šis pētījums arī uzsver pareizas krāsu izvēles svarīgumu un potenciālu ar to uzrunāt konkrētu mērķa auditoriju,” nobeigumā piemetina Jari Rinne.

Vadošais informācijas tehnoloģiju un attēlveidošanas risinājumu ražotājs Hewlett-Packard veica šo pētījumu ar mērķi labāk izprast krāsu ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesiem, kas ir izšķiroši uzņēmējdarbībā. Pētījuma rezultāti palīdzēs uzņēmumiem efektīvāk izmantot krāsas iekšējās un ārējās komunikācijas procesos, ņemot vērā pētījumā konstatētās dažādu mērķa grupu reakcijas.

Pētījumā piedalījās 2000 respondentu darbspējīgā vecumā 9 valstīs:Anglijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Dienvidāfrikā un Krievijā. Pētījumu šā gada pavasarī veica neatkarīga online pētījumu kompānija„Toluna”.


Šī pētījuma rezultātus savā blogā apskatījis arī HP korporatīvo risinājumu sektora mārketinga direktors Luis Kasado (Luis Casado):


http://www.communities.hp.com/online/blogs/enterpriseprinting/archive/2009/08/18/luis-casado-on-colour-post-3.aspx

[2]Krāsainas reklāmas uztver  42 % biežāk kā vienkrāsainus ekvivalentus . Avots: Color for Impact, Jan V, White, 1994.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.