HP privileģētais partneris

HP privileģētais partneris

Pieteikšanās HP ZELTA priviliģētajiem partneriem kopsavilkums

Lai kļūtu par kandidātu dalībai 2009. gada priviliģēto partneru un zelta priviliģēto partneru programmā (no 2008. gada novembra līdz 2009. gada 31. oktobrim), jums jāatbilst dažiem kritērijiem, kuri partneriem ir obligāti jāizpilda esot HP priviliģēto partneru pamata līmenī.

Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo HP partneru biroju

Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet HP viedo portālu

www.hp.com/eur/smartportal