0

AKCEPTĒJAMA LIETOJUMA POLITIKA

Šī akceptējamā lietojuma politika (“ALP”) ir daļa no lietošanas noteikumiem (“Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi”), kas regulē jebkuras tīmekļa vietnes (“Tīmekļa vietne”), kuru kontrolē uzņēmums HP Inc., kā arī tā filiāles un meitasuzņēmumi (kopā — “HP”). Visi vārdi, kas šajā ALP rakstīti ar lielo burtu, ir definēti Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos, izņemot gadījumus, kad HP sniedz definīciju šeit. Šajā ALP ir aprakstīti veidi, kā nedrīkst izmantot jebkuru Tīmekļa vietni, jebkādus Materiālus (kā definēts Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos), kas ietverti šajās Tīmekļa vietnēs, un jebkādus pakalpojumus vai produktus, kas piedāvāti no jebkuras Tīmekļa vietnes (“Pakalpojumi”).

Izņemot gadījumus, kad ir saņemta rakstiska atļauja no HP, kurā norādīts citādi, Jums nav pilnvaru izmantot jebkuru Tīmekļa vietni tālāk norādītajos veidos (tie ir tikai piemēri, un šajā sarakstā nav ietverti pilnīgi visi neatļautas rīcības veidi):


 • veidā, kas pārkāpj jebkādus vietējos, štata, valsts, ārzemju vai starptautiskus tiesību aktus, regulas, noteikumus, rīkojumus, līgumus vai citus likumus (atsevišķi un kopā — “Likums”);
 • veidā, kas uzskatāms par aizvainojošu, maldinošu, pornogrāfisku, vulgāru, apkaunojošu, neslavu ceļošu vai citādi nepieņemamu;
 • veidā, kas pārkāpj vai citādi aizskar citu personu tiesības, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana vai īpašumtiesību pārkāpšana;
 • veidā, kas attaisno vai rosina nelegālu rīcību;
 • veidā, kas ietver citu personu izsekošanu, aizskarošu rīcību vai kaitējošu rīcību;
 • veidā, kas ietver citu personu identitātes izmantošanu vai maldīga iespaida radīšanu par saistību ar citu personu vai iestādi;
 • veidā, kas ietver Pakalpojumos iekļautās programmatūras modificēšanu, sagrozīšanu, labošanu vai atvasinātu darbu izveidi (izņemot to, cik lielā mērā lietotājam ļauts atvasinātu darbu izveidei izmantot Pakalpojumos ietverto programmatūru atbilstoši atsevišķai licencei);
 • veidā, kas ietver Pakalpojumu vai Pakalpojumos ietvertās programmatūras dekonstruēšanu, izjaukšanu vai dekompilēšanu (izņemot gadījumus, kad to atļauj vietējie likumdošanas akti);
 • veidā, kas traucē jebkuras Tīmekļa vietnes, jebkādu Pakalpojumu, serveru vai ar Pakalpojumiem savienoto tīklu darbībai;
 • veidā, kas ietver liela apjoma automatizētu līdzekļu (tai skaitā robotu, zirnekļu, skriptu un tamlīdzīgu datu vākšanas vai izvilkšanas metožu) izmantošanu, lai piekļūtu jebkādai Tīmekļa vietnei, jebkādiem Pakalpojumiem vai jebkādiem citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas savienoti ar Pakalpojumiem (kopā un atsevišķi — “Sistēma”);
 • veidā, kas ietver mēģināšanu gūt nepilnvarotu piekļuvi jebkādai Pakalpojumu daļai vai jebkādai Sistēmai, izmantojot urķēšanu, paroļu izraci vai citus līdzekļus;
 • veidā, kas kaitē Sistēmas drošībai vai integritātei.

1

PĀRRAUDZĪBA UN REALIZĒŠANA

Lai gan izmeklēšanas veikšana nav HP pienākums, HP var:


 • izmeklēt šīs ALP pārkāpumus vai jebkādas Tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma neatbilstošu izmantošanu;
 • izmeklēt un palīdzēt novērst drošības apdraudējumus, krāpniecību un citas nelikumīgas, ļaunprātīgas vai neatbilstošas darbības;
 • noņemt vai atspējot piekļuvi vai arī modificēt jebkādu saturu vai resursus, kas, pēc HP ieskatiem, pārkāpj šo ALP vai jebkādu Citu līgumu, kas noslēgts starp HP un Jums; vai
 • aizturēt vai izbeigt Pakalpojumu sniegšanu Jums saistībā ar lietojumu, kas pārkāpj šo ALP vai jebkādu Citu līgumu, kas noslēgts starp HP un Jums.

HP pēc saviem ieskatiem izlemj, vai ir aizliedzams kāds konkrēts Jūsu Iesniegtais saturs Tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma lietojuma ietvaros. Jūs uzņematies pilnu atbildību par visu HP Iesniegto saturu un darbībām, kas tiek veiktas caur Jūsu kontu neatkarīgi no tā, vai šo saturu iesniedzat vai šīs darbības veicat Jūs vai kāda jūsu uzņēmējdarbībā iesaistīta persona (piemēram, Jūsu darbinieki, līgumslēdzēji vai klienti un galalietotāji).

HP var ziņot tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, regulētājiem un citām attiecīgajām trešajām pusēm par jebkādām darbībām, kas izraisa aizdomas par jebkādu likumu vai noteikumu pārkāpšanu. HP ziņojumā var tikt ietverta atbilstoša Jūsu sniegtā informācija. HP arī var sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm, regulētājiem un citām attiecīgajām trešajām pusēm, lai palīdzētu izmeklēt nelikumīgas darbības un uzturēt ar tām saistīto apsūdzību, sniedzot tīkla un sistēmas informāciju saistībā ar aizdomām par šīs ALP pārkāpšanu.

ZIŅOŠANA PAR PĀRKĀPUMIEM

Klienti var ziņot par šīs ALP pārkāpumiem, izmantojot sniegto kontaktinformāciju cloudsupport@hp.com.

SAZINĀTIES AR MUMS

Ja rodas jautājumi vai ieteikumi saistībā ar šo ALP, sazinieties ar HP cloudsupport@hp.com.

Atpakaļ uz sākumu
21

Related links: