מדפסת רב-תכליתית HP Color LaserJet Enterprise flow M880z‎ (A2W75A)

מדפסת רב-תכליתית HP Color LaserJet Enterprise flow M880z‎ (A2W75A) כל המפרט הטכני
פונקציות

הדפסה, העתקה, סריקה, פקס

מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4)

עד 46 עמודים לדקה

מהירות הדפסה בצבע (ISO‏)

עד 46 עמודים לדקה

פלט עמוד ראשון בשחור (Letter‏, מצב מוכן)

*  (המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.)

פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)

בתוך 11 שניות בלבד *  (המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.)

פלט עמוד ראשון בצבע (Letter, מצב מוכן)

*  (המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.)

פלט עמוד ראשון בצבע (A4‏, מצב מוכן)

בתוך 11 שניות בלבד * (המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.)

הדפסה דו-צדדית

אוטומטית (סטנדרט)

מחזור הדפסה (חודשי, Letter)

עד 200,000 עמודים (מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.)

מחזור הדפסה (חודשי, A4)

עד 200,000 עמודים (מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.)

כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת

5,000 עד 25,000‏

איכות הדפסה בשחור (מיטבי)

עד ‎1,200 x 1,200 dpi

איכות הדפסה בצבע (מיטבית)

עד ‎1,200 x 1,200 dpi

שפות הדפסה

HP PCL 6‏, HP PCL 5‏, אמולציית HP Postscript Level 3‏, PDF

טכנולוגיית הדפסה

לייזר

קישוריות, רגיל

2 יציאות מארח Hi-Speed USB 2.0‏; התקן Hi-Speed USB 2.0‏; יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T‏; יציאת Foreign Interface‏; כיס שילוב חומרה (HIP‏); 2 יציאות מארח USB פנימיות; יציאת פקס

קישוריות, אופציונלי

שרת הדפסה אלחוטית HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A‎; שרת הדפסה אלחוטית HP Jetdirect 2700w USB J8026A‎; אביזר HP Jetdirect 2800w עם תקשורת שדה קרוב (NFC) ואלחוט ישיר J8029A

יכולת הדפסה ניידת

HP ePrint; Apple AirPrint™‎; מאושר על-ידי Mopria™‎; אפליקציות למכשירים ניידים; הדפסת 'אלחוט ישיר' HP ePrint‏: נדרש חיבור אינטרנט עבור המדפסת. המאפיין פועל עם כל התקן מחובר בעל יכולות אינטרנט ודואר אלקטרוני. מחייב רישום לחשבון שירותי אינטרנט של HP. זמני ההדפסה עשויים להשתנות. לקבלת רשימה של סוגים נתמכים של מסמכים ותמונות, בקר בכתובת hp.com/go/eprintcenter‏. הדפסת 'אלחוט ישיר' של HP; דורשת רכישה של שרת הדפסה אלחוטית HP Jetdirect 2800w USB J8029A HIP כאביזר אופציונלי. Apple AirPrint™‎: תומך בהתקנים הבאים המפעילים iOS 4.2 ואילך: iPad®‎‏, iPad® 2‏, iPhone‎®‎ ‏(3GS ואילך), iPod Touch‎®‎ ‏(דור שלישי ואילך). פועל עם מדפסות התומכות ב-AirPrint‎™‎ של HP ודורש חיבור המדפסת לאותה רשת שאליה מחובר התקן ה-iOS שברשותך. ביצועי אלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. AirPrint, הסמל של AirPrint‏, iPad‏, iPhone‏, ו-iPod Touch הם סימנים מסחריים של Apple® Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובמדינות/אזורים נוספים. יישומים להתקנים ניידים: לקבלת פתרונות נוספים, בקר בכתובת hp.com/go/mobile-printing-solutions‏.

מוכן לעבודה ברשת

סטנדרטי (Gigabit Ethernet מובנה)

יכולות רשת

כן, באמצעות שרת ההדפסה המשובץ HP Jetdirect Ethernet (כסטנדרט) התומך ב: 10Base-T,‏ 100Base-Tx,‏ 1000Base-T; תמיכת 802.3az‏ (EEE) ב-Fast Ethernet וב-Gig Links; IPsec (סטנדרטי); עבודה ברשת אלחוטית 802.11b/g/n (אופציונלי); ‏'הדפסה בנגיעה' ו'אלחוט ישיר' (אופציונלי). שים לב: לא ניתן להתקין בו-זמנית את האביזרים HP Jetdirect 2800W‏ (J8029A) ו-HP Jetdirect 2700W (J8026A)‎.

יכולת אלחוטית

אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה

דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh

Mac OS X v10.6.8‎‏, OS X 10.7.5 Lion‏, OS X 10.8 Mountain Lion‏; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח של ‎1 GB‏; כונן תקליטורים או DVD, או חיבור לאינטרנט; אפיק טורי אוניברסלי ייעודי (USB 1.1 או USB 2.0), או חיבור רשת (לדרישות מערכת של חומרה עבור מערכות הפעלה תואמות, עיין בכתובת apple.com)

דרישות מערכת מינימליות

Windows 10‏, Windows 8‏, Windows 7‏ (SP1 ואילך), Windows Vista‏, Windows Server 2012‏ (64‎-bit)‏, Windows Server 2008‏, Windows Server 2008 R2‎‏ (64‎-bit)‏, Windows Server 2003 (SP1 ואילך): שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 200‎ MB, כונן CD-ROM/DVD או חיבור אינטרנט, USB 1.1/2.0 ייעודי או חיבור רשת (לדרישות מערכת של חומרה עבור מערכות הפעלה תואמות, ראה http://www.microsoft.com)

מאפיינים סטנדרטיים של שליחה דיגיטלית

סריקה לדואר אלקטרוני; שמירה בתיקיית רשת; סריקה ל-SharePoint; שמירה בכונן USB‏‏‏; שליחה ל-FTP‏; שליחה לפקס ברשת LAN‏; שליחה לפקס באינטרנט; OCR; פנקס כתובות מקומי; SMTP over SSL

תצוגה

@@צג

מהירות המעבד

‎800 ‏מגה הרץ

זיכרון מרבי

‎2.5 GB‏ (זיכרון מערכת)

זיכרון

‎2.5 GB‏ (זיכרון מערכת)

אחסון פנימי

דיסק קשיח מאובטח בעל ביצועים גבוהים של HP‏‏, כסטנדרט, ‎500 ג'יגהבייט לכל הפחות (הצפנת חומרה AES 256 ואילך)

קיבולת

‎500 GB

מערכות הפעלה תואמות

Windows 10‏ (32‎-bit‏/‎64-bit)‏, Windows 8‏ (32‎-bit‏/‎64-bit)‏, Windows 7‏ (32‎-bit‏/‎64-bit)‏, Windows Vista‏ (32‎-bit‏/‎64-bit)‏, Windows Server 2012‏ (64‎-bit)‏, Windows Server 2008‏ (32‎-bit‏/‎64-bit)‏, Windows Server 2008‏ R2 (64‎-bit)‏, Windows Server 2003‏ (SP1 ואילך) (32‎-bit‏/‎64-bit)‏; Mac OS X גרסה 10.6.8, 10.7.5 Lion‏, 10.8 Mountain Lion; לתמיכה במערכות ההפעלה העדכניות ביותר, ראה: Air Print‏ (http://support.apple.com/kb/ht4356‎)‏, Android‏ (http://www.android.com/)‏, Citrix ו-Windows Terminal Services‏ (http.//www.hp.com/go/upd)‏, מנהל התקן של תוכנת HP ePrint‏ (http://www.hp.com/go/eprintsoftware)‏, Linux‏ (http://www.hplip.net)‏, Novell‏ (http://www.novell.com/iprint)‏, סוגים של התקני SAP‏ (http://www.hp.com/go/sap/drivers)‏, SAP Print‏ (http://www.hp.com/go/sap/print)‏, UNIX‏ (http://www.hp.com/go/unix)‏, UNIX JetDirect‏ (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)‏ (Windows Installer ומנהל התקן המדפסת כוללים תמיכה זהה למערכת ההפעלה פרט לתכונות הבאות: Windows XP‏ (SP3 ואילך) (‎32-bit בלבד); Windows Server 2003‏ (SP2 ואילך) (‎32-bit בלבד); Windows Vista Starter אינו נתמך במנהל ההתקן ובתוכנית ההתקנה; תקליטור תוכנית ההתקנה של HP עבור Windows. - מנהל ההתקן HP PCL 6 הבדיד ו-‎.NET 3.5 SP1‎ מותקנים עבור מערכות ההפעלה של Windows יחד עם תוכנות אופציונליות אחרות. ‎.NET 4.0 כלול ב-Windows 8/Server 2012‏; תוכנה של HP עבור Mac אינה כלולה עוד בתקליטור, אך ניתנת להורדה מ-hp.com‏ - מנהל ההתקן של Mac ותוכנית השירות של Mac מותקנים עבור מערכות ההפעלה של Mac.)

קלט טיפול בנייר, סטנדרטי

מגש רב-תכליתי ל-‏100 גיליונות, מגש הזנה של 4 x‏ 500 גיליונות

פלט טיפול בנייר, סטנדרטי

סל ל-‏500 גיליונות כלפי מטה

פלט טיפול בנייר, אופציונלי

מהדק/מערם, מהדק/מערם עם ניקוב חורים של 2/4, יוצר חוברות, יוצר חוברות עם ניקוב חורים של 2/4

טיפול בפלט המוגמר

הזנת גיליונות; הידוק; ניקוב חורים; קיפול; קיפול ותפירה (זמין רק עם אביזר הגימור האופציונלי המצורף)

סוגים של חומרי הדפסה

גיליונות חתוכים, מדבקות, שקפים, נייר מבריק, שקף מבריק, חומרי הדפסה לצילומים, נייר קשיח, מעטפות

מידות חומרי הדפסה נתמכות

מגש 1: A3‏, A4‏, A4-R‏, A5‏, B5‏ (JIS)‏, B4‏ (JIS)‏, RA4‏, SRA4‏, RA3‏, SRA3‏, A6‏, B6‏ (JIS)‏, DPostcard‏ (JIS), מעטפות: B5‏, C5‏, C6‏, DL; מגש 2: A3‏, A4‏, A4-R‏, A5‏, B5‏ (JIS)‏, B4 (JIS)‏, RA4‏, SRA4; מגשים 3, 4, 5: A3‏, A4‏, A4-R‏, A5‏, B5‏ (JIS)‏, B4‏ (JIS)‏, RA4‏, SRA4‏, RA3‏, SRA3

גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית

מגש 1: ‎76.2 x 127 עד ‎320 x 457.2 מ"מ; מגש 2: ‎148 x 210 עד 297‎ x 432 מ"מ; מגשים 3, 4, 5: ‎148 x 210 עד ‎320 x 457 מ"מ

תבניות קובץ נתמכות

שליחה דיגיטלית: PDF‏, JPEG‏, TIFF‏, MTIFF‏, XPS‏, PDF/A‏, טקסט (OCR), טקסט Unicode‏ (OCR)‏, RTF‏ (OCR)‏,PDF שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, PDF/A שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, HTML‏ (OCR)‏, CSV‏ (OCR); סריקה ליציאת USB נגישה: PDF‏, JPEG‏, TIFF‏, MTIFF‏, XPS‏, PDF/A‏, טקסט (OCR), טקסט Unicode‏ (OCR)‏, RTF‏ (OCR)‏,PDF שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, PDF/A שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, HTML‏ (OCR)‏, CSV‏ (OCR); הדפסה מיציאת USB נגישה: PDF‏, PS‏, קבצים מוכנים להדפסה (‎.prn‏, ‎.pcl‏, ‎.cht‏)

סוג הסורק

משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי (ADF)

תבנית הקבצים הסרוקים

שליחה דיגיטלית: PDF‏, JPEG‏, TIFF‏, MTIFF‏, XPS‏, PDF/A‏, טקסט (OCR), טקסט Unicode‏ (OCR)‏, RTF‏ (OCR)‏,PDF שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, PDF/A שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, HTML‏ (OCR)‏, CSV‏ (OCR); סריקה ליציאת USB נגישה: PDF‏, JPEG‏, TIFF‏, MTIFF‏, XPS‏, PDF/A‏, טקסט (OCR), טקסט Unicode‏ (OCR)‏, RTF‏ (OCR)‏,PDF שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, PDF/A שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, HTML‏ (OCR)‏, CSV‏ (OCR); הדפסה מיציאת USB נגישה: PDF‏, PS‏, קבצים מוכנים להדפסה (‎.prn‏, ‎.pcl‏, ‎.cht‏)

רזולוציית סריקה, אופטית

עד ‎600 dpi

גודל סריקה (ADF), מרבי

‎297 x 432 מ"מ

גודל סריקה (מזין מסמכים אוטומטי), מזערי

147 x‏ 68 מ"מ

גודל סריקה, מרבי

‎297 x 432 מ"מ

מהירות סריקה (רגילה, A4)

עד 70 עמודים לדקה (בשחור-לבן), עד 68 עמודים לדקה (בצבע)

מהירות סריקה דו-צדדית (רגילה, A4)

עד 85 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 63 תמונות לדקה (בצבע)

קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF‏)

רגיל, 200 גיליונות (75 ג'/מ"ר)

סריקה דו-צדדית ממזין מסמכים אוטומטי

כן, ADF להדפסה דו-צדדית במעבר אחד

טכנולוגיית סריקה

התקן צמוד מטענים (CCD)

מהירות העתקה בשחור (מרבית, A4)

מהירות יציאת העותק הראשון ומהירות ההעתקה נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

מהירות העתקה (שחור, איכות רגילה, A4)

עד 46 עותקים לדקה

מהירות העתקה (צבע, איכות רגילה, A4)

עד 46 עותקים לדקה

רזולוציית העתקה (טקסט שחור)

עד ‎600 x 600 dpi

רזולוציית העתקה (טקסט וגרפיקה צבעוניים)

עד ‎600 x 600 dpi

רזולוציית העתקה (גרפיקה בשחור)

עד ‎600 x 600 dpi

עותקים, מרבי

עד 9,999 עותקים

הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים

25% עד 400%

הגדרות המעתיק

צדדים; איסוף; בחירת נייר; צבע/שחור-לבן; הקטנה/הגדלה; כוונון תמונה; כיוון תוכן

שליחה וקבלה של פקסים

כן

מהירות שידור פקסים

* (התקן הפקס של HP, המבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית מס' 1 של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית ועל קידוד NMR, יכול לשדר במהירות של 3 שניות/לעמוד בגרסה 34 ו-6 שניות/לעמוד בגרסה 17)

רזולוציית פקס בשחור (מיטבית)

עד ‎300 x 300 dpi

מיקומי שידור פקס

100

זיכרון פקס

ניתן לאחסן פקסים נכנסים בדיסק

חיוגים מהירים של פקס, מספר מרבי

עד 100 (כל אחד כולל 100 מספרים)

צריכת חשמל

972 ואט (הדפסה), 972 ואט (העתקה), 80 ואט (מוכן), 8.0 ואט (שינה), 1.2 ואט (כיבוי אוטומטי), 0.4 ואט (כבוי). (דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר.)

הפעלה

מתח כניסה: 220 עד 240 וולט AC‏ ‏(‎+/- 10%‏)‏, 50 הרץ (‎+/- 2 הרץ), 5.5 אמפר

טווח לחות הפעלה

10 עד 80% לחות יחסית

טווח לחות בעת הפעלה

10 עד 80% לחות יחסית

טווח לחות במנוחה

10 עד 90% לחות יחסית

טווח טמפרטורות בהפעלה

15 עד 30ºC

תואם Blue Angel‏

לא; עיין במסמך של ECI

מספר (TEC) של צריכת חשמל אופיינית

Energy Star 3.0:‏ 0.734 קילוואט/שבוע

טכנולוגיית מאפיין החיסכון בחשמל

טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP‏; טכנולוגיית Instant-on

אישורי Ecolabel

ENERGY STAR®‎‏; EPEAT‎®‎ Silver; CECP

אישור Energy Star

כן

בטיחות

@@בטיחות

ניהול אבטחה

ניהול זהויות: אימות Kerberos‏, אימות LDAP‏, קודי PIN של 1,000 משתמשים, פתרונות אימות מתקדמים אופציונליים של HP ושל צד שלישי (כגון, קורא תגים); רשת: IPsec/חומת אש עם אישור, מפתח משותף מראש, ואימות Kerberos‏, תמיכה ביישום Plug-in להגדרת התצורה של WJA-10 IPsec‏, אימות 802.1X‏ (EAP-PEAP‏, EAP-TLS)‏, SNMPv3‏, HTTPS‏, אישורים, רשימת בקרת גישה; נתונים: הצפנת אחסון, PDF‏ ודואר אלקטרוני מוצפן (משתמש בספריות מוצפנות מאומתות בתקן FIPS 140 של Microsoft), מחיקה מאובטחת, SSL/TLS‏ (HTTPS), אישורים מוצפנים; התקן: חריץ למנעול אבטחה, השבתת יציאת USB, כיס שילוב חומרה עבור פתרונות אבטחה; ניהול אבטחה: תואם למרכז אבטחת ההדמיה וההדפסה של HP

ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה)

704 x‏ 635 x‏ 1,199 מ"מ

ממדים מרביים (רוחב x עומק x גובה)

1,000 x‏ 800 x‏ 1,199 מ"מ 

משקל

150.6 ק"ג

תכולת האריזה

התקן HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z‎; תופי הדמיה של HP Color LaserJet בשחור, ציאן, מגנטה וצהוב; מחסניות טונר של HP Color LaserJet בשחור, ציאן, מגנטה וצהוב; תקליטור עם תיעוד ומנהלי התקן לתוכנות; תיעוד (מדריך להתקנת חומרה); כבל מתח; שרת הדפסה HP Jetdirect Gigabit Ethernet‏ (משובץ); יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית (מובנית); כונן קשיח מוצפן; מגש רב-תכליתי ל-‏100 גיליונות; מגש הזנה ל-‏500 גיליונות; מגש הזנה של 3 x ‏500 גיליונות ומעמד; פקס, כבל פקס

מספר מחסניות ההדפסה

4 (אחת מכל צבע - ציאן, מגנטה, צהוב, שחור)

מחסניות חלופיות

מחסנית טונר בשחור HP 827A LaserJet ‏(29,500 עמודים) CF300A; מחסנית טונר בציאן HP 827A LaserJet ‏(32,000 עמודים) CF301A; מחסנית טונר בצהוב HP 827A LaserJet ‏(32,000 עמודים) CF302A; מחסנית טונר במגנטה HP 827A LaserJet ‏(32,000 עמודים) CF303A; תוף הדמיה בשחור HP 828A LaserJet ‏(30,000 עמודים) CF358A; תוף הדמיה בציאן HP 828A LaserJet ‏(30,000 עמודים) CF359A; תוף הדמיה בצהוב HP 828A LaserJet‏ (30,000 עמודים) CF364A; תוף הדמיה במגנטה HP 828A LaserJet‏ (30,000 עמודים) CF365A; * (ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים (צ/מ/צ) מרוכבים ובשחור מבוסס על ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת hp.com/go/learnaboutsupplies)

אחריות

אחריות באתר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך שנה. אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי. עבור אל http://www.hp.com/support לקבלת פרטים נוספים אודות פתרונות השירות והתמיכה עטורי הפרסים של HP במקום מגוריך.