יחידת איסוף טונר עבור HP LaserJet (P1B94A)

הישאר פרודוקטיבי, שמור על הפעלה רצופה ונטולת תקלות של המדפסת באמצעות יחידת איסוף הטונר HP LaserJet.