מתאם HP 90W Smart AC Adapter (H6Y90AA)

מתאם HP 90W Smart AC Adapter (H6Y90AA)

זרימה מבוקרת ויעילה.

טכנולוגיית Smart-pin מאפשרת הפעלה בטוחה וביצועים מיטביים וכן מצמצמת את הסיכון לנחשולי מתח, תוך שימוש בכמות החשמל המינימלית הדרושה בלבד.

חיבור לצורכי ההווה והעבר.

באפשרותך ליהנות ממגוון חיבורים בעזרת מחבר שתוכנן במיוחד ושמאפשר לבצע המרה פשוטה ממחבר סטנדרטי בגודל 4.5 מ"מ למחשבים ניידים של HP מדור קודם עם מחברים בגודל 7.4 מ"מ.

זווית ישרה מושלמת.

גש בנוחות לאזורים צרים - המחבר החדש בזווית (90°) לימין בגודל 4.5 מ"מ מאפשר חיבור במקומות מוגבלים ומפחית את כיפוף הכבל תוך ניהול כבלים טוב יותר והארכת חיי הכבל.