ציר הזנת גליל באורך 36 אינץ' של HP (C2376A)

ציר הזנת גליל באורך 36 אינץ' של HP (C2376A)