ערכת תחזוקה למשתמש סדרת HP Latex 2700 ערכה (55P22A)

Enable greater uptime with the right materials on hand for cleanings and user maintenance.

ערכת תחזוקה למשתמש סדרת HP Latex 2700 ערכה (55P22A)
  • תכולת האריזה:

    PH cleaning blades kit, service station caps and cleaning kit, MAS sensor protector, carriage oiling felts, intermediate tank, machine grease and oil, manual purge syringe kit