הודעה לציבור עבור אתרי האינטרנט של HP

0

הודעה חשובה ללקוחות מדפסות Samsung

בעקבות רכישת עסקי הדפוס העולמיים של Samsung על ידי HP‏, HP וחברות הבת שלה קיבלו או יקבלו נתונים אישיים מסוימים של הלקוחות והשותפים מעסקי ההדפסה של Samsung. הדבר מאפשר ל-HP להמשיך לספק אחריות בסיסית והמשכיות בתמיכה ושירותים מורחבים ללקוחות Samsung ולהמשיך ביחסים העסקיים עם שותפיה העסקיים המהימנים של Samsung.

HP מכירה בחשיבות הבסיסית של פרטיות, אבטחה והגנת נתונים של כל הלקוחות והשותפים שלנו בכל רחבי העולם. הודעה זו מציגה מידע ללקוחות ושותפים של Samsung על האופן שבו HP תשתמש בנתונים האישיים שלהם בהמשך.

בקשר עם הרכישה, HP קיבלה/תקבל את סוגי הנתונים האישיים הבאים:


נתוני לקוחות


  • תולדות מקרים: רישומים ממרכזי השירות של Samsung והיסטוריה של התמיכה/התיקונים על ידי מרכזי השירות המורשים של Samsung;
  • דגם, מספר סידורי, תאריך רכישה, תיאור הבעיה, תיאור התיקון;
  • פרטי חבילת השירות: מס' אישור, קוד חבילה, קוד סוחר וכן שם, דגם, מספר סידורי, תאריך רישום, תאריך
  • רכישה, תאריך תחילת אחריות, תאריך סיום אחריות

נתוני שותפים:


  • שם, פרטי קשר, תפקיד
1

כיצד HP תשתמש בנתונים האישיים שלך?

HP תמשיך להשתמש בנתונים אישיים אלה באופן דומה ל-Samsung. כלומר, כדי לספק כיסוי אחריות בסיסית והמשכיות בתמיכה ושירותים מורחבים, וכדי להעריך לנתח ולשפר את השווקים, הלקוחות, המוצרים והשירותים שלנו במטרה לשמר את הקשרים העסקיים עם שותפיה העסקיים של Samsung. אנו מתייחסים לפרטיות ברצינות ומיישמים בקרה חזקה על אבטחת המידע בארגונים שלנו כדי לשמור על אבטחת הנתונים שלך. לקבלת מידע מפורט יותר על האופן שבו אנו משתמשים בנתונים אישיים בתוך HP ועל זכויותיך לגבי נתונים אישיים אלה: ראה הצהרת הפרטיות של HP.

2

איזו חברה של HP קיבלה את הנתונים האישיים שלך?

נתונים אישיים של לקוחות ושל שותפים הועברו ל-HP Inc:


  • שם החברה : HP Inc.
  • כתובת החברה : 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304
  • מספר טלפון ליצירת קשר עם החברה : 1-650-857-1501