הצהרת הפרטיות של HP

P מכירה בכך שפרטיות היא זכות אנושית בסיסית, וכן מכירה בחשיבות של פרטיות, אבטחה והגנה על נתונים ללקוחות ולשותפים שלנו ברחבי העולם. כארגון גלובלי בעל ישויות משפטיות, תהליכים עסקיים, מבני ניהול ומערכות טכניות שחוצים גבולות בינלאומיים, אנו שואפים לספק בכל הפעולות שלנו הגנות שגבוהות מהמינימום הנדרש בחוק ולפרוס מדיניות ונהלים עקביים ומחמירים.

 

הצהרת הפרטיות הזו מיידעת אותך לגבי נהלי הפרטיות שלנו ולגבי הבחירות שבאפשרותך לבצע והזכויות שבאפשרותך לממש בנוגע לנתונים האישיים שלך, כולל מידע שעשוי להיאסף מהפעילות המקוונת שלך, מהשימוש שלך בהתקנים ומהאינטראקציות שאתה מנהל עם HP באופן לא מקוון, כגון תקשורת עם נציגי התמיכה בלקוחות שלנו. הצהרת הפרטיות הזו חלה על כל חברות HP, וכן על אתרי האינטרנט, התחומים, השירותים (כולל ניהול התקנים), היישומים, המנויים (כגון Instant Ink) והמוצרים הנמצאים בבעלות HP ואלה של החברות הבנות שלנו (יחד, "שירותי HP").

 

הצהרת פרטיות זו אינה חלה על כל מידע אישי שאנו מעבדים עבור הלקוחות העסקיים שלנו כאשר אנו מספקים שירותים. החוזים הקיימים בינינו לבין הלקוחות העסקיים שלנו שולטים באופן שבו אנו מעבדים את המידע האישי שלך בהקשר זה. אם אתה לקוח, עובד, או קבלן של אחד הלקוחות העסקיים של HP ויש לך שאלות לגבי המידע האישי שלך, אנו ממליצים לך ליצור קשר עם הלקוח העסקי של HP בפעם הראשונה, ואם יש צורך, HP תסייע להם במענה לשאלותיך.

עקרונות הפרטיות שלנו

יש לנו תוכנית המבוססת על נשיאה באחריות ואנו מחויבים לעקרונות הבאים, המבוססים על מסגרות ועקרונות בעלי הכרה בינלאומית בנושא פרטיות והגנה על נתונים:

חוקיות, הגינות ושקיפות

חוקיות, הגינות ושקיפות

 

אנו מעבדים נתונים אישיים בהתאם לחוק ובשקיפות והגינות כלפיך. פעילויות עיבוד הנתונים שלנו מתבצעות: 1) בהסכמתך; 2) כדי למלא את ההתחייבויות שלנו כלפיך; 3) למטרות החוקיות של תפעול העסק שלנו, קידום חדשנות ואספקת חוויית לקוח חלקה; או 4) בכל דרך אחרת שהיא בהתאם לחוק.

הודעה ובחירה בנוגע לשימוש בנתונים

הודעה ובחירה בנוגע לשימוש בנתונים

 

אנו נוהגים בשקיפות ומספקים לך הודעה ברורה ובחירה בנוגע לסוגי הנתונים האישיים שנאספים ולמטרות שעבורן הם נאספים ומעובדים. לא נשתמש בנתונים אישיים למטרות שאינן תואמות לעקרונות אלה, להצהרת הפרטיות שלנו או להודעות ספציפיות המשויכות לשירותי HP.

גישה לנתונים

גישה לנתונים

 

אנו מספקים לך גישה סבירה, ביחד עם היכולת לסקור, לתקן או למחוק את הנתונים האישיים ששיתפת איתנו.

שלמות נתונים והגבלת מטרה

שלמות נתונים והגבלת מטרה

 

אנו משתמשים בנתונים אישיים רק למטרות המתוארות בעת האיסוף או למטרות תואמות נוספות בהתאם לחוק. אנו נוקטים צעדים סבירים כדי לוודא את הדיוק, השלמות והעדכניות של הנתונים האישיים ואנו אוספים רק נתונים אישיים שרלוונטיים ומוגבלים למה שנחוץ למטרות שלשמן הם נאספו. אנחנו נשמור נתונים אישיים רק לזמן הדרוש למטרות שלשמן הם נאספו ולאחר מכן אנחנו נמחק או נשמיד אותם באופן מאובטח.

אבטחת נתונים

אבטחת נתונים

 

כדי להגן על נתונים אישיים מפני שימוש או חשיפה בלתי מורשים, אנו מיישמים בקרות חזקות של אבטחת מידע כחלק מהתפעול שלנו ומציעים מוצרים ופתרונות מובילים בשוק עם רמות גבוהות של הגנה על אבטחת נתונים.

אחריות בנוגע להעברה הלאה

אחריות בנוגע להעברה הלאה

 

אנו מכירים באחריות האפשרית שלנו להעברות של נתונים אישיים בין ישויות HP או לגורמי צד שלישי. נתונים אישיים ישותפו רק כאשר גורמי צד שלישי יחויבו על-פי חוזה לספק רמות הגנה שוות ערך.

מוצא, השגחה ואכיפה

מוצא, השגחה ואכיפה

 

אנו מחויבים לפתרון כל חשש בנוגע לנתונים האישיים שלך. אנו משתתפים מרצוננו במספר תוכניות פרטיות בינלאומיות שמספקות מוצא לאנשים פרטיים, אם הם חשים ש-HP לא כיבדה את זכויותיהם במידה מספקת.

העברות נתונים בינלאומיות

כחברה גלובלית, ייתכן שכל המידע שאתה מספק יועבר אל ישויות HP ברחבי העולם, או שהן יקבלו אליו גישה, בהתאם להצהרת הפרטיות הזו ועל בסיס תוכניות הפרטיות הבינלאומיות הבאות.

 

מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב (EU-US PRIVACY SHIELD)

 

למרות שאינו משמש להעברות נתונים נכון ל -16 ביולי 2020, HP עדיין מצייתת ל'מסגרת של מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב', כפי שהוגדרה על-ידי מחלקת המסחר האמריקנית, בנוגע לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי ממדינות החברות באיחוד האירופי. HP אישרה שהיא מצייתת לעקרונות של 'מגן הפרטיות' בכל הנוגע להודעה, בחירה, אחריות בנוגע להעברה הלאה, אבטחה, שלמות הנתונים והגבלת המטרה, גישה ומוצא משפטי, אכיפה ואחריות. במקרה של התנגשות כלשהי בין המדיניות שבמדיניות הפרטיות הזו לעקרונות של 'מגן הפרטיות', עקרונות 'מגן הפרטיות' יחולו. כדי לקבל מידע אודות תוכנית 'מגן הפרטיות', וכדי להציג את דף האישור שלנו, בקר בכתובת www.privacyshield.govאתר אינטרנט שאינו של HP.

 

בהתאם ל'עקרונות מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב', HP מתחייבת לטפל בתלונות בנוגע לפרטיות שלך ובנוגע לאיסוף או לשימוש שלנו במידע האישי שלך. אנשים פרטיים מהאיחוד האירופי שיש להם שאלות או תלונות בנוגע למדיניות הפרטיות הזו מתבקשים ליצור תחילה קשר עם ה-HP PRIVACY OFFICE

 

HP התחייבה בנוסף להפנות תלונות פרטיות שלא נפתרו במסגרת 'העקרונות של מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב' אל BBB EU PRIVACY SHIELD, ספק פתרון מחלוקות חלופי ללא מטרות רווח הממוקם בארצות הברית ומופעל על-ידי ה-Council of Better Business Bureaus. אם אינך מקבל אישור על קבלת התלונה שלך תוך פרק זמן סביר, או אם התלונה שלך אינה מטופלת בצורה משביעת רצון, בקר בכתובת https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsאתר אינטרנט שאינו של HP לקבלת מידע נוסף ולהגשת תלונה.

 

אם התלונה שלך אינה נפתרת דרך הערוצים המצוינים לעיל, בנסיבות מוגבלות ייתכן שתוכל ליזום בוררות מחייבת לפני ועדה של 'מגן הפרטיות'.

 

HP כפופה לסמכויות החקירה והאכיפה של הוועדה הפדרלית למסחר בארה"ב, או של כל גוף חוקתי מורשה אחר בארה"ב.

 

** PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

כללי החברה המחייבים (BCR)

 

כללי החברה המחייבים (להלן "BCR") מבטיחים שנתונים המועברים מ'האזור הכלכלי האירופי' (להלן "EEA") יזכו להגנה מספקת בזמן שהם מעובדים

 

על-ידי כל אחת מהיישויות הגלובליות של HP. העברות של נתונים אישיים על-ידי HP מהאיחוד האירופי מתבצעות בהתאם לכללי ה-BCR המאושרים הבאים.

 

 • כללי ה-BCR של HP עבור בקר ("BCR-C") בתוקף החל מ-2011. כללי ה-BCR-C של HP מכסים העברות של נתונים אישיים של לקוחות פרטיים קיימים ופוטנציאלים של HP, וכן של עובדים ומועמדים לעבודה של HP.
 • הכללים הארגוניים המחייבים (BCR) של HP עבור מעבד (להלן "BCR-P") - אושרו על-ידי רוב הרגולטורים להגנה על נתונים באזור הכלכלי האירופי (EEA) ובשווייץ, ונכנסו לתוקף ב-2018. כללי ה-BCR-P של HP זמינים ללקוחות העסקיים של HP, כדי להקל על העברת הנתונים האישיים שלהם מה-EEA.

ניתן למצוא מידע נוסף אודות כללי BCR כאן (באנגלית) שלנו.

 

כללי הפרטיות APEC CROSS-BORDER

 

פרקטיקות הפרטיות של HP המתוארות בהצהרה זו תואמות למערכת כללי הפרטיות של APEC Cross Border Privacy System ("CBPR"), לרבות שקיפות, אחריותיות ובחירה בנוגע לאיסוף המידע האישי והשימוש בו, וכן למערכת 'זיהוי פרטיות עבור מעבדים' ("PRP"). אישורי CBPR ו-PRP אינם מכסים מידע שניתן לאסוף באמצעות תוכנות להורדה בפלטפורמות של צד שלישי. מערכות APEC CBPR ו-PRP מספקות מסגרת עבודה לארגונים כדי להבטיח הגנה על מידע אישי המועבר בין המדינות החברות ב-APEC.  כאן ניתן.

 

אם קיימת בעיה שלא נפתרה בעניין פרטיות או שימוש במידע הקשורים לאישור APEC של HP, ספק צד שלישי שלנו ליישובולא נתנו לה מענה משביע רצון, יש לפנות לממונה מטעמנו, האחראי על יישוב סכסוכים מול צדדים שלישיים שלנו, שמקום מושבו בארה"ב  (ללא תשלום).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

כיצד אנחנו משתמשים בנתונים

אנו אוספים נתונים אישיים ומשתמשים בהם כדי לנהל את הקשר שלך עם HP ולהעניק לך שירות טוב יותר כאשר אתה משתמש בשירותי HP על-ידי התאמה אישית ושיפור של החוויה שלך. אנו משתמשים ומעבדים את הנתונים שלך בדרכים נוספות למטרות העסקיות הבאות:

 

חוויית לקוח

 

אספקת חוויית לקוח חלקה על-ידי שמירה על נתוני יצירת קשר ורישום מדויקים, אספקת תמיכת לקוחות מקיפה, דרך מספר ערוצים, כולל הודעות אינטרנט ומרכזי תמיכה בצ'אט, תקשורת עמך לשם הצעת מוצרים, שירותים, מינויים ומאפיינים שעשויים לעניין אותך ומתן אפשרות להשתתפות בתחרויות, סקרי שביעות רצון וכן סקרים, תמריצים ללקוחות, הטבות ופרסים על נאמנות. אנו גם משתמשים בנתונים שלך כדי לספק חוויה מותאמת אישית, על-ידי התאמה אישית של שירותי HP והתקשורת שאתה מקבל ויצירת המלצות המבוססות על השימוש שלך בשירותי HP.

 

תמיכה בעסקאות

 

מתן סיוע בהשלמת עסקאות והזמנות של המוצרים או השירותים שלנו, ניהול חשבונך, עיבוד תשלומים, ארגון משלוחים וסיוע בתיקונים והחזרות.

 

תמיכה במוצרים ושיפור שלהם

 

ניהול תקשורת לא-טרנזאקציוניות איתך כדי להודיע לך או ליידע אותך על מאפייני מוצר שאינם מקבלים מענה דרך שירות הלקוחות או דרך תקשורת אדמיניסטרטיבית. שיפור הביצועים והתפעול של המוצרים, הפתרונות, השירותים והתמיכה שלנו, לרבות תמיכה הנוגעת לאחריות, עדכונים של קושחה ותוכנה במועד המתאים והתראות, כדי להבטיח את הפעולה המתמשכת של ההתקן או השירות. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף מידע שנאסף אוטומטית HP.

 

תקשורת אדמיניסטרטיבית

 

ניהול תקשורת עמך בנוגע לשירותי HP. דוגמאות לתקשורת אדמיניסטרטיבית עשויות לכלול תגובות לשאלות או לבקשות שלך, תקשורת בנוגע להשלמת שירות או אחריות, הודעות על החזרות מטעמי בטיחות, תקשורת הנדרשת על-פי חוק או עדכוני חברה ישימים הקשורים למיזוגים, רכישות או שלילות.

 

אבטחה

 

שמירה על השלמות והאבטחה של אתרי האינטרנט, המוצרים, המאפיינים והשירותים שלנו ומניעה וזיהוי של איומי אבטחה, הונאות או פעילות פלילית או זדונית אחרת שעלולה לסכן את המידע שלך. כאשר תקיים איתנו אינטראקציה, ננקוט גם צעדים סבירים כגון דרישת סיסמה ומזהה משתמש, לצורך אישור הזהות שלך לפני מתן גישה לנתונים האישיים שלך. אנו עשויים גם לנקוט אמצעי אבטחה נוספים, כגון CCTV, כדי להגן על המיקומים הפיזיים שלנו.

 

תפעול עסקי

 

תפעול עסקי שגרתי, אימות הזהות שלך, קבלת החלטות אשראי אם אתה מגיש בקשה לאשראי, ביצוע מחקר, ניתוח, תכנון ואסטרטגיה עסקיים, דיווח וניהול תאגידי, פעילויות הקשורות למכירות, הכשרת צוות ולמטרות הבטחת איכות (שעשויות לכלול ניטור או הקלטת שיחות לתמיכת הלקוחות שלנו) ופנייה ללקוחות.

 

מחקר וחידושים

 

פיתוח מוצרים, מאפיינים ושירותים חדשים וקיימים באמצעות כלי מחקר ופיתוח ושילוב פעילויות לניתוח נתונים.שיווק ופרסום

 

אספקת מבצעים מותאמים אישית (בהתאם להעדפות הפרטיות שלך )) על שירותי HP דרך דואר אלקטרוני, SMS/הודעות טקסט, שיווק באפליקציה ובפלטפורמות של צדדים שלישיים ובאתרי אינטרנט של שותפים נבחרים אחרים (לדוגמה, אתה עשוי לראות באתר שותף פרסומת למוצר שהצגת לאחרונה באתר HP). בהתאם להעדפות הפרטיות שהצהרת עליהן, אנו גם עשויים לשתף חלק מהמידע שלך עם שותפים נבחרים, ספקי שירותי שיווק ורשתות לשיווק דיגיטלי, כדי להציג פרסומות שעשויות לעניין אותך באתרים אחרים או באפליקציות לנייד.ציות לחוק

 

המידע שנאסף עשוי לשמש לחקירה של מקרי אבטחה ופרצות פוטנציאליות של מידע אישי, לשליחת הודעה לגורמים וצדדים שלישיים לגבי הפרצה ולהכנה להגנה מפני תביעות משפטיות.

 

אינטליגנציה מלאכותית / למידת מכונה

 

עם הפיכתם של ממשקי משתמש למורכבים יותר ומותאמים אישית, HP עשויה להשתמש בנתונים כדי לאפשר להתקנים לבצע התאמה אישית טובה יותר של שירותים ללקוח מבחינת אופן ההצגה של מידע או משימות. לדוגמה, שימוש במידע גופני וביומטרי (בהסכמתך) על מנת לשפר את חוויית הלקוח ואת השירותים סביב המוצרים והשירותים שלנו, כמו למשל אבטחת ההתקן ויישומי מציאות מדומה.אספקת שירותים

 

במקרים שבהם איסוף נתונים אוטומטי הוא הכרחי בהחלט לשם אספקת שירותי HP או אספקת מוצר שביקשת. ללא איסוף של טלמטריה (כמו למשל נתונים על שימוש במדפסת) ונתונים אישיים, לא נוכל לספק שירותים ופונקציות מסויימים שהסכמנו לספק ללקוח. בנוסף, אנו עשויים להשתמש באיסוף נתונים אוטומטי על מנת לתמוך ולשפר את שירותי HP ולתמוך בתפעול עסקי הקשור לשירותי HP.ניהול חשבון

 

בעת שימוש במוצרים ובשירותים שלנו, כולל חנויות האינטרנט שלנו, ייתכן שתיצור פרטי התחברות או חשבון ב-HP. כאשר אתה יוצר את פרטי ההתחברות האלה בעזרת כתובת הדואר האלקטרוני שלך וסיסמה, נוצר מספר זיהוי ייחודי שמאפשר לך להשתמש באותם פרטי התחברות עבור כל השירותים שלנו. בתלות בשירותים שאתה משתמש בהם, ייתכן המידע המקושר לפרטי ההתחברות או לחשבון שלך יכלול גם כתובת למשלוחים, מידע על אמצעי תשלום והיסטוריית תשלומים, פרטים לגבי התקנים שנרכשו או שהתחברת אליהם, הגדרות התקן והתחברות, נתוני שימוש בשירותים בהתקן וכן ההעדפות שלך לגבי המלצות והצעות מ-HP. .

 

עיין בטבלת איסוף הנתונים והשימוש בהם לקבלת מדריך מהיר על האופן שבו אנחנו משתמשים בנתונים שאנחנו אוספים והבסיס החוקי לעיבוד נתונים כאלה.

אילו נתונים אנחנו אוספים

נתונים אישיים הם כל מידע שמזהה אותך באופן אישי או שמתוכו ניתן לזהות אותך באופן ישיר או עקיף. אנו עשויים לאסוף את הנתונים האישיים שלך דרך השימוש שלך בשירותי HP או במהלך אינטראקציות עם נציגי HP.

 

קטגוריות הנתונים האישיים שאנחנו אוספים ממך תלויים באופי האינטראקציה שלך איתנו או בשירותי HP שאתה משתמש בהם, אך עשויים לכלול את הנתונים הבאים:

 

מידע שאנחנו אוספים עליך

 • נתוני יצירת קשר – אנחנו עשויים לאסוף פרטי קשר אישיים ו/או עסקיים, לרבות השם הפרטי, שם המשפחה, כתובת הדואר, מספר הטלפון, מספר הפקס, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ונתונים דומים נוספים.
 • נתוני תשלום – אנחנו אוספים מידע הדרוש לעיבוד תשלומים ולמניעת הונאות, לרבות מספרי כרטיסי אשראי/חיוב, מספרי קוד אבטחה ומידע חיוב קשור אחר.
 • נתוני חשבון – אנחנו אוספים מידע כגון האופן שבו רכשת או נרשמת לשירותי HP, העסקה שלך, היסטוריית החיוב והתמיכה, שירותי HP שבהם אתה משתמש וכל דבר אחר הקשור לחשבון שאתה יוצר.
 • נתוני מיקום – אנחנו אוספים נתוני מיקום גיאוגרפי כאשר אתה מפעיל שירותים מבוססי-מיקום או כאשר אתה בוחר לספק מידע הקשור למיקום במהלך רישום המוצר או בעת ניהול אינטראקציות באתר האינטרנט שלנו.
 • נתוני אישורי אבטחה – אנחנו אוספים מזהי משתמשים, סיסמאות, רמזים לסיסמאות ומידע אבטחה דומה הנדרש לאימות ולגישה לחשבונות HP.
 • נתונים דמוגרפיים – אנחנו אוספים או מקבלים מגורמי צד שלישי נתונים דמוגרפיים מסוימים לרבות, למשל, מדינה, מגדר, גיל, שפה מועדפת, ונתונים בעלי עניין לציבור.
 • העדפות – אנחנו אוספים מידע אודות ההעדפות ותחומי העניין שלך הקשורים לשירותים של HP (גם כשאתה מספר לנו מהם וגם כשאנחנו מסיקים אותם מהידע שלנו עליך) ולאופן שבו אתה מעדיף לקבל מאיתנו תקשורת.
 • נתוני מדיה חברתית – אנחנו עשויים לספק מאפייני מדיה חברתית שיאפשרו לך לשתף מידע עם הרשתות החברתיות שלך ולקיים איתנו אינטראקציה באתרי מדיה חברתית שונים. השימוש שלך במאפיינים אלה עלול להוביל לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך, בהתאם למאפיין. אנו מעודדים אותך לבחון את מדיניות הפרטיות ואת הגדרות הפרטיות באתרי המדיה החברתית שבהם אתה משתמש כדי להבטיח שאתה מבין מהו סוג המידע שאתרים אלה אוספים, משתמשים בו ומשתפים.
 • נתוני גוף ונתונים ביומטריים – בעת השימוש במוצרים שלנו, אתה עשוי לספק לנו מידע על גופך, כגון הגובה, המשקל או היציבה שלך לצורך יצירת פריטים בהתאמה אישית בעזרת טכנולוגיית ההדפסה שלנו בתלת-ממד. בהסכמתך, חלק מהמוצרים שלנו עשויים לאסוף מידע ביומטרי (כגון טביעת אצבע) לשם ביצוע פונקציות של ההתקן.
 • מידע מזהה ייחודי אחר – דוגמאות למידע ייחודי אחר שאנחנו אוספים ממך כוללות מספרים סידוריים של מוצרים, מידע שאתה מספק כשאתה מקיים אינטראקציה פנים-אל-פנים, באינטרנט, בטלפון או בדואר עם מרכזי השירות שלנו, התמיכה הטכנית שלנו או ערוצי תמיכת הלקוחות האחרים, התשובות שלך לסקרי לקוחות או תחרויות בכתב, בקול או בווידאו, או מידע נוסף שסיפקת לנו כדי לסייע לאספקת שירותי HP וכדי להשיב לפניות שלך. אם אתה מגיש בקשה לאשראי מיידי, אנחנו עשויים לבקש ממך לספק נתונים אישיים נוספים כגון משכורת, מספר זהות שהונפק על-ידי הממשלה, מידע חשבון בנק/פיננסי ומידע אחר (לדוגמה, מסוכנויות דיווח אשראי) למטרות אימות וכדי לוודא זכאות לאשראי.
 • איסוף נתונים מסוימים לשירותי HP – ייתכן ששירותי HP מסוימים, כגון HP Gaming ויישומים מדמי-מציאות מצריכים איסוף של סוגי נתונים נוספים לצורך פונקציונליות של תכונות ייחודיות. למידע נוסף אודות שירות HPלחץ כאןמסוים,.

 

מידע שנאסף אוטומטית

 • נתוני שימוש במדפסת – אנחנו אוספים נתוני שימוש במדפסת, כגון דפים שהודפסו, מצב הדפסה, חומרי הדפסה שהיו בשימוש, סוג דיו או טונר (באופן ספציפי, האם בוצע שימוש במחסניות לא מקוריות או במחסניות עם שבב שאינו של HP, או מעגלים אלקטרוניים שאינם של HP), סוג הקובץ שהודפס (‎.pdf‎‎‏‏, ‎.jpg‏ וכדומה), היישום ששימש להדפסה (Word‏, Excel‏, Adobe Photoshop וכדומה), גודל הקובץ, חותמת זמן וכן שימוש ומצב של חומרים מתכלים אחרים של המדפסת. איננו סורקים או אוספים את התוכן של קובץ או מידע כלשהו שעשויים להיות מוצגים על-ידי יישום.
 • נתוני התקן – אנחנו אוספים מידע על המחשב, המדפסת ו/או ההתקן שלך, כגון מערכת ההפעלה, הקושחה, כמות הזיכרון, האזור, השפה, אזור הזמן, מספר הדגם, תאריך הפעלה ראשונה, גיל ההתקן, תאריך ייצור ההתקן, גרסת הדפדפן, יצרן ההתקן, יציאת חיבור, מצב האחריות, מזהי התקן ייחודיים, מזהי פרסום ומידע טכני נוסף המשתנה בהתאם למוצר.
 • נתוני יישום – אנחנו אוספים מידע הקשור ליישומי HP, כגון מיקום, שפה, גרסאות תוכנה, אפשרויות לשיתוף נתונים ופרטי עדכון. במקרים שבהם אנו משלבים טכנולוגיות מצדדים שלישיים, יתכן שיתוף נתונים בין הצד השלישי ו-HP והודעה מתאימה תסופק ברמת היישום.
 • נתוני ביצועים – אנו אוספים מידע הנוגע לביצועים של רכיבים נפרדים של החומרה של ההתקן, הקושחה, התוכנה והיישומים. דוגמאות לנתונים שאנחנו אוספים כוללות מידע הקשור לזיכרון ולביצועים של המעבד, תנאים סביבתיים וכשלים במערכות, אירועי הדפסה, מאפיינים, התראות כגון אזהרת "מפלס דיו נמוך", לשימוש בכרטיסי צילום, פקס, סריקה, שרת אינטרנט משובץ ומידע טכני נוסף שמשתנה בהתאם להתקן.
 • נתוני גלישה באתר אינטרנט – אנחנו אוספים מידע על הביקורים והפעילות שלך באתרי האינטרנט והיישומים של HP, או באתרי אינטרנט "המופעלים על-ידי" חברה אחרת מטעמנו, לרבות התוכן (וכל פרסומת) שאתה מציג ומקיים עמו אינטראקציה, כתובת אתר האינטרנט שממנו הגעת ואופן פעולה אחר של זרם הלחיצות (כגון הדפים שאתה מציג, הקישורים שעליהם אתה לוחץ או אילו פריטים הוספת לסל הקניות שלך). חלק מהמידע נאסף באמצעות קובצי Cookie‏, אלומות אינטרנט, קישורי אינטרנט מוטבעים וטכנולוגיות דומות. למידע נוסף, עיין ב'קובצי Cookie ואפשרויות פרסומת'.
 • נתונים אנונימיים מצרפיים – אנו אוספים תשובות אנונימיות לסקרים או מידע אנונימי מצרפי אודות אופן השימוש בשירותי HP. כחלק מהתפעול שלנו, במקרים מסוימים אנו מבצעים תהליך של ביטול הזיהוי או החלפת שדות מזהים בשדות מדומים בנתונים שלך כדי להפוך את הזיהוי שלך באמצעות השימוש בנתונים אלה עם הטכנולוגיה הזמינה ללא סביר.

שים לב: חלק מדפדפני האינטרנט משלבים מאפייני "אל תעקוב". לעת עתה, לא קיים תקן תעשייה לטיפול בבקשות "אל תעקוב", ולפיכך לעת עתה, ייתכן שאתרי האינטרנט שלנו לא יגיבו לבקשות "אל תעקוב" או לכותרות מדפדפנים אלה.

 

מידע ממקורות צד שלישי

 

אנו אוספים נתונים מהצדדים השלישיים הבאים:

 • סוחרי נתונים, רשתות מדיה חברתית ורשתות פרסום – נתונים הזמינים באופן מסחרי כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, העדפות, תחומי עניין ונתונים דמוגרפיים מסוימים. לדוגמה, ייתכן שנתונים אישיים ייאספו כאשר תקבל גישה ליישומים דרך כניסות למדיה חברתית (כלומר, כניסה ליישומים שלנו באמצעות Facebook או אישורי מדיה חברתית אחרים). הפרטים הבסיסיים שאנחנו מקבלים עשויים להיות תלויים בהגדרות הפרטיות של חשבון הרשת החברתית שלך.
 • השותפים של HP – אם אתה רוכש את שירותי HP משותף של HP, אנו עשויים לקבל מידע מסוים אודות הרכישה שלך משותף זה. כמו כן, ייתכן שנקבל תובנות ונתונים מקובצי Cookie.
 • מניעת הונאות או סוכנויות דיווח אשראי – נתונים שנאספו כדי למנוע הונאות ובקשר להחלטות הנוגעות לאשראי.
 • הלקוחות העסקיים של HP – כדי לספק שירותי HP מסוימים ברמה ארגונית, ייתכן שנתוני יצירת הקשר העסקיים שלך יסופקו ל-HP על-ידי ישות שהוקצתה לכך בעסק או בארגון שלך (כגון חבר במחלקת ה-IT שלך).
 • ספקי ניתוחים (Analytics) – אנו מקבלים גם נתונים שאינם אישיים, כגון נתונים מצרפיים או נתונים דמוגרפיים/נתוני פרופיל שעברו תהליך של ביטול זיהוי, ממקורות צד שלישי כולל שותפים וחברות שמתמחים באספקת נתונים ארגוניים, ניתוחים ותוכנה כשירות.

כדי להבטיח את דיוק הנתונים וכדי להציע חוויית לקוח מתקדמת על-ידי אספקת שירותים, תוכן, שיווק ופרסומות שמותאמים אישית בצורה טובה יותר, אנו מקשרים או משלבים במקרים מסוימים את המידע שאנו אוספים מהמקורות השונים המפורטים לעיל עם המידע שאנו אוספים ישירות ממך. לדוגמה, אנו משווים את הפרטים הגיאוגרפיים שהתקבלו ממקורות מסחריים עם כתובת ה-IP שנאספה על-ידי שלנו כדי להסיק מהו האזור הגיאוגרפי הכללי שלך. ייתכן שמידע יקושר גם דרך מזהה ייחודי כגון קובץ Cookie או מספר חשבון.

 

כאשר הדבר נחוץ, אנו משיגים מידע כדי לבצע בדיקות נאותות של אנשי קשר עסקיים כחלק מהתוכנית שלנו לציות לדרישות הנוגעות למניעת שחיתות.

 

אם תבחר שלא לספק נתונים

 

אינך מחויב לשתף את הנתונים האישיים שאנחנו מבקשים, אולם, אם תבחר שלא לשתף את המידע, במקרים מסוימים לא נוכל לספק לך את שירותי HP, מאפיינים מיוחדים מסוימים או לא נוכל להגיב ביעילות לשאלות שעשויות להיות לך.

פרטיות של ילדים

אלא אם הוצהר אחרת לגבי מוצר או שירות ספציפי, שירותי HP נועדו לציבור הרחב. HP לא אוספת במודע נתונים מילדים (כפי שמוגדר על-פי החוק המקומי) ללא קבלת הסכמה מראש מההורים או מהאפוטרופוסים שלהם, או היותם מותרים לפי החוק.

כיצד אנו שומרים על אבטחת הנתונים שלך ומשמרים אותם

כדי למנוע אובדן, גישה בלתי מורשית, שימוש או חשיפת מידע, וכדי להבטיח שימוש נאות במידע שלך, אנו משתמשים בנהלים פיזיים, טכניים וניהוליים מתאימים לשמירה על כל המידע שאנו אוספים ומעבדים. HP שומרת על הנתונים כפי שנדרש או מותר על-פי חוק וכל עוד יש לנתונים מטרה עסקית לגיטימית.

 

בעת איסוף, העברה או אחסון של מידע רגיש כגון מידע פיננסי, אנו משתמשים במגוון טכנולוגיות ונהלים נוספים לאבטחה כדי לסייע בהגנה על הנתונים האישיים שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה בלתי מורשים. כשאנו משדרים מידע סודי במיוחד (כגון מספר כרטיס אשראי או סיסמה) באינטרנט, אנו מגנים עליו באמצעות השימוש באמצעי הצפנה, כגון הגרסאות המתקדמות יותר של פרוטוקול Transport Layer Security‏ (TLS‏).

 

כחלק מעיבוד תשלומים בזמן אמת, אנו גם מנויים על שירות לניהול הונאות. שירות זה מספק לנו רמה נוספת של אבטחה המגנה מפני הונאות בכרטיסי אשראי ושומרת על הנתונים הכספיים שלך בהתאם לתקנים המקובלים בענף.

 

אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך במשך זמן רב ככל הנדרש כדי לספק לך את HP Services, למטרות עסקיות חוקיות וחיוניות, כגון יצירת החלטות עסקיות מונחות נתונים, ציות להתחייבויות המשפטיות שלנו ולפתרון סכסוכים. תקופות השמירה עבור רשומות עסקיות של HP משתנות בהתאם לסוג הרשומה ונשלטת על-ידי מדיניות שמירת הרשומות של HP.

 

רשומות עסקיות הכוללות רשומות הקשורות לעסקאות עם לקוחות וספקים נשמרות כל זמן שהן פעילות ובהתאם לחוק המקומי.

 

אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך במשך זמן רב ככל הנדרש כדי לספק לך את שירותי HP, למטרות עסקיות חוקיות וחיוניות, כגון קבלת החלטות עסקיות מונחות נתונים, ציות להתחייבויות המשפטיות שלנו ולשם פתרון סכסוכים. HP מחוייבת להגנה על פרטיות כל הנתונים האישיים שהיא מעבדת, ושואפת להבטיח שהנתונים האישיים לא יישמרו יותר זמן מהנדרש למטרה שלשמה הם נאספו, נשמרו ועובדו. תקופות השמירה של נתונים אישיים ששומרת HP משתנות בהתאם לשאלה אם המידע נשמר כחלק מרשומות עסקיות הדרושות על-פי חוק. נתונים אישיים הקיימים ברשומות, כולל רשומות הקשורות לעסקאות עם לקוחות וספקים, נשמרות כל זמן שהן פעילות ובהתאם לדרישות החוק המקומי. נתונים אישיים הקיימים מחוץ לרשומות, מנוהלים בהתאם למדיניות השמירה על נתונים אישיים, אשר מגדירה הגבלות על השמירה. לאחר סיום תקופת השמירה הרלוונטית, המידע נמחק לצמיתות ומושמד באופן שלא מאפשר לשחזר אותו. .

 

על פי בקשתך, אנו נמחק את הנתונים האישיים שלך או נהפוך אותם לאנונימיים, כך שלא ניתן יהיה לזהות אותך יותר דרכם, אלא אם אנו רשאים או מחוייבים על-פי חוק לשמור על נתונים אישיים מסויימים.

כיצד אנחנו משתפים נתונים

אנו נשתף את הנתונים האישיים שלך רק בדרכים הבאות, וכן, כאשר הדבר רלוונטי, רק כאשר יש התחייבויות חוזיות מתאימות:

 

שיתוף עם חברות HP

 

אנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך לישויות HP אחרות בארה"ב ובכל רחבי העולם למטרות המופיעות בהצהרת פרטיות זו. כדי לוודא שהנתונים האישיים שלך מאובטחים וכחלק מההשתתפות שלנו בתוכניות APEC Cross Border Privacy Rulesכללי חברה מחייבים (BCR) ו'מגן פרטיות' (Privacy Shield), ישויות HP מחויבות בחוזה לציית לדרישות הפרטיות שלנו. יתר על כן, הקווים המנחים שלנו בנושא פרטיות נמסרים לעובדי HP על בסיס שנתי כחלק מהכשרת החובה שלנו, 'יושרה ב-HP'.

 

במקומות שבהם תוכניות הפרטיות הבינלאומיות שצוינו לעיל אינן חלות, כאשר אתה מסכים לקבל את הצהרת הפרטיות של HP בעת רישום מוצר או שירות, יצירת חשבון או כאשר אתה מספק לנו את הנתונים האישיים שלך באופן אחר, אתה מסכים להעברת הנתונים האישיים שלך ברחבי רשת הישויות הגלובלית של HP.

 

שיתוף עם ספקי שירות ושותפים

 

אנו מעסיקים ספקי שירות או שותפים מטעמנו כדי לנהל או לתמוך בהיבטים שונים של התפעול העסקי שלנו. ספקי השירות או השותפים האלה עשויים להיות ממוקמים בארה"ב או במיקומים אחרים בעולם, ועשויים לספק שירותים כגון עיבוד כרטיסי אשראי ושירותי ניהול הונאות, תמיכת לקוחות, ניסיונות מכירה מטעמנו, מימוש הזמנות, אספקת מוצרים, התאמה אישית של תוכן, פעילויות פרסום ושיווק (לרבות פרסום דיגיטלי ומותאם אישית), שירותי IT, ספקי שירות דואר אלקטרוני, אירוח נתונים, עזרה חיה, גביית חובות וניהול, תמיכה או סקרי שביעות רצון לקוחות באתרי האינטרנט של HP. ספקי השירות והשותפים שלנו נדרשים על-פי חוזה להגן על כל הנתונים האישיים שהם מקבלים מאיתנו, ונאסר עליהם להשתמש בנתונים האישיים לכל מטרה שהיא למעט ביצוע השירותים בהתאם להנחיות של HP. במקרים מסוימים, HP עשויה ליצור איתך קשר כדי למדוד את שביעות רצונך מאספקת המוצרים והשירותים המסופקים על ידי אותם ספקי שירות ושותפים.

 

שיתוף מידע אחר עם מפרסמים

 

אנו עשויים להעביר מידע עליך לשותפי פרסום (כולל רשתות הפרסום, חברות לסיוע בהצבת פרסומות וספקי שירות אחרים שבהם הם עשויים להשתמש), כך שהם עשויים לזהות את ההתקנים שלך ולשלוח לך תוכן ופרסומות המבוססים על תחומי העניין שלך. המידע עשוי לכלול את שמך, כתובת הדואר, כתובת הדוא"ל, מזהה התקן או מזהה אחר בצורה מוצפנת. הספקים עשויים לעבד את המידע בצורה מקוטעת או בצורה שעברה תהליך של ביטול זיהוי. ספקים אלה עשויים לאסוף ממך מידע נוסף, כגון כתובת ה-IP שלך ומידע אודות הדפדפן או מערכת ההפעלה שלך, ועשויים לשלב מידע אודותיך עם מידע מחברות אחרות בקואופרטיבים לשיתוף נתונים שבהם אנחנו משתתפים. למידע נוסף, עיין ב'קובצי סעיף התק שלך ומידע אודות

 

שיתוף עם גורמי צד שלישי אחרים

 

אנו עשויים גם לשתף את הנתונים האישיים שלך עם: (א) סוכנויות לבדיקת זכאות לאשראי ומניעת הונאות; (ב) סוכנויות לגביית חובות (עבור חובות שטרם נפרעו שיש כלפינו); או (ג) ספקי ביטוח, אם רכשת פוליסת ביטוח דרכנו (לדוגמה, חבילות Care Pack). אם תבחר לספק נתונים אישיים לחברות האחרות, נתונים אישיים אלה ינוהלו בהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלה, אשר עשויה להיות שונה ממדיניות הפרטיות ומנהלי הפרטיות של HP‏.

 

עסקאות חברה

 

עשויות להתקיים נסיבות שבמסגרתן, מטעמים אסטרטגיים או מטעמים עסקיים אחרים, HP תחליט למכור, לקנות, למזג או להכניס שינויים ארגוניים בעסקים בכל דרך אחרת. בעסקאות מסוג זה, ייתכן שנחשוף או נעביר את הנתונים האישיים שלך לרוכשים פוטנציאליים או ממשיים או שנקבל נתונים אישיים ממוכרים. אנו נוהגים למצוא הגנה הולמת לנתונים האישיים שלך בעסקאות מסוג זה.

 

ציות לחוק

 

אנו עשויים גם לשתף את הנתונים האישיים שלך כשנהיה סבורים, בתום לב, שאנו מחויבים: (א) להגיב לבקשות מידע מוסמכות של רשויות לאכיפת החוק, רגולטורים, בתי משפט וסמכויות ציבוריות אחרות, כולל כדי לעמוד בדרישות של ביטחון לאומי או בדרישות אחרות של אכיפת החוק; (ב) לעמוד בדרישות של חוק, תקנה, הזמנה לדין או צו בית משפט כלשהם; (ג) לחקור איומי אבטחה, הונאה או פעילות פלילית או זדונית אחרת ולסייע במניעתם; (ד) לאכוף/להגן על הזכויות והנכסים של HP או של חברות הבת שלה; או (ה) להגן על הזכויות או על הבטיחות האישית של HP, העובדים שלנו וגורמי צד שלישי שנמצאים בתחומה של HP או משתמשים במתקניה כאשר הם מורשים ובהתאם לדרישות החוק החל.

 

אנחנו לא, ולא נמכור נתונים אישיים לצדדים שלישיים. אנו מתירים לצדדים שלישיים לאסוף את הנתונים האישיים המתוארים לעיל באמצעות השירותים שלנו ולשתף נתונים אישיים עם צדדים שלישיים למטרות עסקיות כמתואר בהצהרת פרטיות זו, כולל אך לא רק לספק פרסום בשירותים שלנו ובמקומות אחרים המבוססים על הפעילות המקוונת של המשתמשים לאורך זמן ובאתרים שונים, שירותים שיטות המידע של צדדים שלישיים אלה אינן מכוסות בהצהרת פרטיות זו.

 

עיין בטבלת איסוף הנתונים והשימוש בהם לסקירה מהירה של האופן שבו אנו משתפים את הנתונים שלך ועם מי.

תקשורת של HP

באפשרותך להגדיר או לשנות את הבחירות שלך לגבי קבלת מנוי או תקשורת כללית בנקודת איסוף הנתונים או באמצעות שיטות אחרות, המפורטות בסעיף הבא. אפשרויות אלה אינן חלות על תקשורת שמטרתה העיקרית היא לנהל השלמת הזמנות, חוזים, תמיכה, אזהרות בטיחות בנוגע למוצר, עדכונים למנהלי התקן, הודעות מנהליות אחרות או הודעות אחרות על עסקאות, מאחר שהתכלית העיקרית של הודעות אלה אינה פרסומית מטבעה.

 

תקשורת שיווקית ותקשורת למנויים

 

התקשורת השיווקית של HP מספקת מידע על מוצרים, שירותים, ו/או תמיכה, ובאפשרותך לבחור כיצד התקשורת הזו נמסרת - למשל, בדואר, בדואר אלקטרוני, בטלפון, בפקס או דרך מכשיר נייד. תקשורת שיווקית עשויה לכלול מידע על מוצרים או שירותים חדשים, הצעות מיוחדות, תוכן מותאם אישית, פרסום ממוקד או הזמנות להשתתפות במחקר שווקים או בסקירות תאימות. תקשורת למנויים כוללת עלוני מידע בדוא"ל, עדכוני תוכנה וכדומה שייתכן שביקשת במפורש או שהסכמת לקבל.

 

באפשרותך לבקש להפסיק לקבל את התקשורת הכללית הזו באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 

 • בחר בקישור "לא מעוניין" או "בטל מנוי" בדואר אלקטרוני, או פעל בהתאם להוראות המופיעות בכל הודעה למנוי שנשלחת אליך בדוא"ל.
 • לביטול ההרשמה להודעות שנשלחות לטלפונים ניידים, ענה להודעה עם המילים "STOP" (הפסק) או "END" (סיום).

עם זאת, באפשרותך להשבית כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים, כגון אלומות אינטרנט, בהודעות דואר אלקטרוני על-ידי הימנעות מהורדת התמונות הכלולות בהודעות שאתה מקבל מ-HP (מאפיין זה משתנה בהתאם לתוכנת הדואר האלקטרוני שבה אתה משתמש במחשב שלך). עם זאת, ייתכן שפעולה זו לא תמיד תשבית איסוף נתונים בהודעת הדואר האלקטרוני בשל יכולות ספציפיות של תוכנת הדואר האלקטרוני. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, עיין במידע המסופק על-ידי תוכנת הדואר האלקטרוני או ספק השירות שלך.

 

קובצי Cookie ואפשרויות פרסומת

 

HP מציעה לך אפשרויות להגדרת קובצי Cookie וכלים אוטומטיים אחרים לאיסוף נתונים דרך מרכז ההעדפות לקובצי Cookie. תוכל לקבל מידע נוסף על אופן השימוש שלנו בכלים אלה ב'הצהרה בדבר קובצי Cookie ואפשרויות פרסומת'. תוכל לשנות את ההעדפות שלך ב'מרכז ההעדפות לקובצי Cookie'.

 

מימוש הזכויות שלך ויצירת קשר איתנו

יש לך זכות לבקש מאיתנו עותק של כל נתון אישי שסיפקת לנו או שאנחנו שומרים אודותיך ולבקש הסבר בנוגע לעיבוד שלו. בנוסף, יש לך זכות לבטל כל הסכמה שהענקת בעבר או לבקש תיקון, הגבלה, הפיכת נתונים לאנונימיים או מחיקה של הנתונים האישיים שלך; ולקבל את הנתונים האישיים שסיפקת בהסכמה או בקשר לחוזה בפורמט מובנה הניתן לקריאה על-ידי מכונה ולבקש מאיתנו להעביר את הנתונים האלה לגורם אחר המפקח על נתונים.

 

יש לך גם זכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות, כולל כאשר אנחנו משתמשים בנתונים שלך לצורך שיווק ישיר או כדי ליצור פרופיל שיווק. עייןבסעיף התקשורת של HP לקבלת הנחיות כיצד לממש אתלקבלת הנחיות כיצד לממש את זכויותיך ולנהל את העדפותיך בכל הקשור לתקשורות בנושאי שיווק ומינויים.

 

בנוסף לבקרות הפרטיות העומדות לרשותך לפי הצהרת פרטיות זו, באפשרותך לשלוט באיסוף נתוני ההתקן שלך. במקרים מסוימים, נתוני השימוש במוצר (ללא תוכן של קבצים) נאספים ומעובדים במטרה לספק לך את הפונקציות החיוניות של שירות מסוים של HP, כגון הדפסה מרחוק, Instant Ink או שירות אחר דרך האינטרנט. באפשרותך לשלוט באיסוף נתוני ההתקן בעצמך מתוך ההגדרות וההעדפות של ההתקן. HP אינה נמצאת בעמדה המאפשרת לה לשנות את הגדרות איסוף הנתונים שלך ללא השתתפותך הפעילה. השבתת איסוף הנתונים עלולה להשפיע על זמינותם או על תפקודם של שירותים אלה. נתונים שנאספו לצורך מימוש פונקציה חיונית מסוג זה לא יעובדו למטרות שיווק ישיר. אם אתה זקוק לסיוע בהתאמת הגדרות איסוף הנתונים שלך, פנה לתמיכת הלקוחות של HP עם פרטי ההתקן שלך.

 

במקרים מסוימים, הזכויות האלה עשויות להיות מוגבלות, למשל אם היענות לבקשתך תגרום לחשיפת נתונים אישיים על אדם אחר או אם תבקש מאיתנו למחוק מידע שאנו נדרשים לשמור על-פי חוק או שיש לנו אינטרס משכנע ולגיטימי לשמור.

 

לא נפלה נגדך לצורך הפעלת הזכויות והבחירות שלך, למרות שחלק מהפונקציונליות והתכונות הזמינות ב-HP Services עשויות להשתנות או שאין לך עוד אפשרות להיות זמינה עבורך. כל הבדל בשירותים מתייחס לערך שסופק.

 

כדי לממש את זכויותיך, או אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להצהרת הפרטיות שלנו, האיסוף והשימוש בנתונים שלך או הפרה אפשרית של חוקי הפרטיות המקומיים, תוכל ליצור קשר עם המנהל הבכיר של HP להגנה על נתונים או לכתוב אלינו לכתובת המתאימה להלן:

 

האיחוד האירופי
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

מקסיקו
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

הרפובליקה העממית של סין
HP Inc.
עניינים משפטיים גלובליים
המשרד להגנת הפרטיות של ATTN
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, קומה 5
ליי שינג, מרכז הונג,
אזור צ'או יאנג, P.C.100102
בייג'ינג, סין

 

שאר העולם
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

. כל התקשורת תטופל בסודיות עם קבלת התקשורת שלכם, הנציג שלנו יצור עמך קשר בזמן סביר כדי להגיב לשאלותיך או לדאגותיך. במקרים מסוימים, אנו עשויים לבקש מידע נוסף על מנת לאמת את זהותך. לקבלת מידע נוסף אודות תהליך האימות, לחץ כאן אנו משתדלים להבטיח כי דאגותיך ייפתרו באופן מתוזמן ומתאים.

 

אם אין באפשרותנו לטפל בסוגיות שמטרידות אותך, יש לך זכות ליצור קשר עם רשות המפקחת על פרטיות הנתונים במדינה שבה אתה גר או עובד, או במקום שבו אתה סבור שחוקי ההגנה על נתונים הופרו או לבקש שיפוי דרך בתי המשפט. לשאלות, חששות או תלונות הקשורים להשתתפות שלך ב- EU-US Privacy Shield, בכלליAPEC CBPR או ביישום של כללי ה-BCR של HP, קרא על העברות הנתונים הבינלאומיות שלנו.

שינויים בהצהרת הפרטיות שלנו

אם נשנה את הצהרת הפרטיות שלנו, אנחנו נפרסם את ההצהרה המתוקנת כאן, בצירוף תאריך עדכון אחרון. אם נבצע שינויים משמעותיים בהצהרת הפרטיות שלנו אשר ישנו באופן מהותי את נהלי הפרטיות שלנו, ייתכן שנודיע לך גם באמצעים אחרים, כגון שליחת דוא"ל או פרסום הודעה באתר החברה שלנו ו/או בדפי המדיה החברתית לפני שהשינויים ייכנסו לתוקפם.

 

תאריך פרסום: נובמבר 2021

 

הורד את הצהרת הפרטיות של HP

 

ארכיון מדיניות פרטיות קודמת

קישורי פרטיות קשורים :

הצהרות פרטיות למדינות/אזורים אחרים

מידע נוסף

העדפות הפרטיות שלי

מידע נוסף

זכויות לגבי פרטים אישיים של HP

מידע נוסף