מדפסת HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One מאפיינים
קבל הדפסה וסריקה דו-צדדיות אוטומטיות, ועזור לחסוך זמן עם 'משימות חכמות'.[1] תוכל אף ליצור מסמכים הניתנים לעריכה ולחיפוש מהטלפון או מהמדפסת.[1]
בצע את העבודה מכל מקום ובכל עת, והדפס, סרוק והעתק מהטלפון שלך בקלות, באמצעות HP Smart - אפליקציית ההדפסה הטובה מסוגה למכשירים ניידים.[1,5]
קבל אבטחה הטובה מסוגה כדי לסייע בשמירה על הפרטיות ועל השליטה,[3] ו-Wi-Fi™‎ בעל יכולת תיקון עצמי ששומר עליך מחובר.[2]
באמצעות HP Smart app, תקבל התראות כאשר מפלס הדיו שלך נמוך, ותוכל להזמין בקלות דיו חדש.[1]
קיצורי דרך הניתנים להתאמה אישית בטלפון או במדפסת שלך
צור מסמכים הניתנים לעריכה ולחיפוש
דו-צדדי, ללא שימוש בידיים, מוזן אוטומטית
מוכנה לשימוש בשעת הצורך
ההדפסה הפכה לתהליך פרודוקטיבי יותר
סריקה באיכות מדהימה, עכשיו גם מהסמרטפון

[1] דורש הורדה של HP Smart app. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת http://hp.com/go/mobileprinting.

[2] הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎של 2.4 GHz ו-5.0‎ GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[3] בהשוואה לרוב התקני ה-all-in-one השולחניים עם הזרקת דיו בצבע לצרכן המתחרים מאותו סוג במחירים הנמוכים מ-299 אירו. מחקר של Keypoint Intelligence - Buyers Lab לשנת 2018 שהוזמן על-ידי HP בהתבסס על סקר מחקר של המפרטים המפורסמים של יצרני המדפסות, דוחות קיימות והודעות לעיתונות נכון ל-15/12/2018, ולא מאושר על-ידי בדיקות מעבדה. נתח השוק כפי שדווח בניתוח הציוד ההיקפי של IDC לרבעון השלישי בשנת הכספים 2018, פורסם ברבעון השלישי של 2018. AiO עם מאפייני האבטחה הטובים מסוגם, בהתבסס על סקירת מאפייני האבטחה המשובצת שפורסמו של דגמים מתחרים מאותו הסוג ואשר הוגדרו כהצעת אבטחה מרובת-נקודות ברמה עסקית, כולל בין השאר: הצפנה ברמת הנתונים, ההתקן, הרשת, המסמך; אבטחת Wi-Fi .

[4] מבוסס על מחסניות דיו מקוריות בשחור ובצבע בעלות תפוקה גבוהה HP 962XL. מחסניות דיו בעלות תפוקה גבוהה אינן כלולות; לרכישה בנפרד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://hp.com/go/learnaboutsupplies. עלות לעמוד נמוכה בהשוואה למחיר לצרכן המומלץ על-ידי היצרן ולתפוקת העמודים שפורסמה עבור מחסניות דיו מקוריות HP 962 בעלות תפוקה רגילה. המחירים בפועל עשויים להשתנות.

[1] דורש הורדה של HP Smart app. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת http://hp.com/go/mobileprinting.

[2] הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎של 2.4 GHz ו-5.0‎ GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[3] בהשוואה לרוב התקני ה-all-in-one השולחניים עם הזרקת דיו בצבע לצרכן המתחרים מאותו סוג במחירים הנמוכים מ-299 אירו. מחקר של Keypoint Intelligence - Buyers Lab לשנת 2018 שהוזמן על-ידי HP בהתבסס על סקר מחקר של המפרטים המפורסמים של יצרני המדפסות, דוחות קיימות והודעות לעיתונות נכון ל-15/12/2018, ולא מאושר על-ידי בדיקות מעבדה. נתח השוק כפי שדווח בניתוח הציוד ההיקפי של IDC לרבעון השלישי בשנת הכספים 2018, פורסם ברבעון השלישי של 2018. AiO עם מאפייני האבטחה הטובים מסוגם, בהתבסס על סקירת מאפייני האבטחה המשובצת שפורסמו של דגמים מתחרים מאותו הסוג ואשר הוגדרו כהצעת אבטחה מרובת-נקודות ברמה עסקית, כולל בין השאר: הצפנה ברמת הנתונים, ההתקן, הרשת, המסמך; אבטחת Wi-Fi .