מדפסת HP LaserJet Pro M102w‎‏

#G3Q35A

שמור על הפשטות עם מדפסת HP LaserJet Pro אלחוטית המופעלת באמצעות מחסניות טונר JetIntelligence.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מדפסת HP LaserJet Pro M102w‎‏

#G3Q35A

שמור על הפשטות עם מדפסת HP LaserJet Pro אלחוטית המופעלת באמצעות מחסניות טונר JetIntelligence.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

שמור על פשטות עם מדפסת HP LaserJet Pro במחיר שהינו בהישג יד המופעלת באמצעות מחסניות טונר JetIntelligence. הפק מסמכים מקצועיים ממגוון התקנים ניידים [1], וסייע לחסוך בצריכת החשמל עם מדפסת לייזר קומפקטית שנועדה להיות יעילה.

אידיאלי עבור עסקים קטנים המעוניינים להפיק מסמכים אחידים באיכות מקצועית ממדפסת אלחוטית במחיר משתלם.

מאפיינים

עזור לחסוך אנרגיה. מדפסת HP LaserJet Pro יעילה זו מספקת מסמכים במהירות ובמקביל מסייעת בשמירה על עלויות חשמל נמוכות ומאפשרת לך לחסוך במשאבים.

הדפסה ניידת פשוטה מאוד עם HP. הדפס במהירות הרבה ביותר ממגוון רחב של התקנים ניידים - סמרטפונים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים. [1]

סמוך על תוצאות עקביות – מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence נועדו לפעול באופן מושלם עם מדפסת HP LaserJet Pro זו. אימות נגד הונאות מסייע בהגנה על העסק שלך מפני בעיות איכות מתסכלות והדפסות חוזרות יקרות.

מפרט

(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
טכנולוגיות רזולוציית הדפסה
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ
מהירות המעבד
שפות הדפסה

[1] ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אביזר אופציונלי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[2] השוואת המהירות היא בין HP LaserJet Pro ומדפסות ומדפסות רב-תכליתיות של HP מדור קודם, והיא מבוססת על מפרטים שפורסמו. המהירות נמדדה בהתאם לתקן ISO/IEC 24734. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, יישום התוכנה, מנהל ההתקן ומורכבות המסמך. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת hp.com/go/printerclaims.

[3‏] מהירות ההדפסה נמדדה באמצעות תקן ISO/IEC 24734 ואינה כוללת את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת hp.com/go/printerclaims.

[4] נמדד בהתאם לתקן ISO/IEC 17629. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, יישום התוכנה, מנהל ההתקן ומורכבות המסמך. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת hp.com/go/printerclaims.

[5‏] יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות.

[6] ההתקן הנייד חייב להיות מבוסס על iOS v7.0‎‏‎‎‎‎‎‎‎ ‎ואילך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[7] נדרשת הרשמה לחשבון ePrint עבור המדפסת. ייתכן שיידרשו אפליקציות או תוכנות. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[8] לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לאות של מדפסת רב-תכליתית או רגילה הנתמכת על-ידי Wi-Fi Direct®‎‏. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. לקבלת פרטים, בקר בכתובת hp.com/go/mobileprinting‏. Wi-Fi Direct הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[9] מחייב רישום ל-Google Cloud Print™‎ וחשבון Google. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[10] בהשוואה למדידי מחסנית של מוצרי HP מדור קודם.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] 'מחזור הדפסה' מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.

[4‏] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מורחבת.

[5] לא תומך ב-Windows® XP‏ (64 סיביות) וב-Windows Vista®‎‏ (64 סיביות); לא כל 'מערכות ההפעלה התואמות' נתמכות עם תוכנת תיבת דואר נכנסת; תוכנת הפתרון המלא זמינה רק עבור Windows 7 ואילך, מנהלי התקן של מערכות הפעלה של Windows מדור קודם (Vista ושרתים שווי ערך) בלבד. עבור Windows Server 2003 גרסת 32 סיביות ו-2008 גרסאות 32 סיביות/64 סיביות, 2008 R2 גרסת 64 סיביות, 2012 גרסת 64 סיביות, 2012 R2 מנהלי התקן מגרסת 64 סיביות בלבד (הדפסה/סריקה/פקס) מותקנים. מערכת הפעלה Windows RT למחשבי לוח (‎32 סיביות/64 סיביות) משתמשת במנהל הדפסה פשוט של HP, המובנה ב-RT OS. מערכות Linux משתמשות בתוכנת HPLIP של מערכת ההפעלה.

[6] מחסנית טונר שחור לשימוש ראשוני למדפסות HP LaserJet ‏(700 עמודים), תוף הדמיה מקורי למדפסות HP LaserJet ‏(12,000 עמודים). התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[6] הממדים מצוינים בהתאם למצב באריזה, לא בהפעלה.

[8] דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[9] מחסנית טונר שחור לשימוש ראשוני למדפסות HP LaserJet ‏(700 עמודים), תוף הדמיה מקורי למדפסות HP LaserJet ‏(12,000 עמודים). התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[13] לפני ההדפסה יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לאות ה-Wi-Fi Direct של מדפסת משולבת או מדפסת התומכות ב-Wi-Fi Direct. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. לקבלת פרטים בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance‎.

[10] ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752‏ והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[11] מבוסס על שיטת Blue Angel TEC למעט החריגות האפשריות הבאות: מעבר למצב שינה לאחר דקה אחת או פחות, Wi-Fi מושבת.