מדפסת משולבת HP LaserJet Pro M426dw‎‏

#F6W13A

הפק עמודים רבים יותר בעזרת מדפסת משולבת יעילה עם אבטחה חזקה וטונר חדשני.[2]

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מדפסת משולבת HP LaserJet Pro M426dw‎‏

#F6W13A

הפק עמודים רבים יותר בעזרת מדפסת משולבת יעילה עם אבטחה חזקה וטונר חדשני.[2]

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

ביצועי הדפסה, סריקה והעתקה מהירים באריזה קטנה אך חזקה. מדפסת משולבת זו מאפשרת לך להשלים משימות חשובות במהירות גבוהה יותר ומגנה עליהן מפני איומים.[1] מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence יספקו לך מספר גדול יותר של עמודים.[2]

אידיאלי לצוותים של 3‏-10 אנשים המדפיסים 750-4,000 עמודים לחודש, שצריכים לבצע מגוון משימות במהירות ולהגן על ההדפסות מפני איומים.

האץ את ביצועי המשרד בעזרת מדפסת משולבת שלא מעכבת אותך. הדפס את העמוד הראשון ואת התדפיסים הדו-צדדיים במהירות גבוהה יותר לעומת המתחרים, וסרוק במהירות.[1] הגן על ההתקן, הנתונים והמסמכים שלך – החל משלב האתחול וכלה בשלב הכיבוי.

הפק בקלות את המסמכים הדרושים לך כדי לשמור על זרימת תזרים עבודה חלק תוך חיסכון בצריכת החשמל. נהל והשתמש בקלות במדפסת המשולבת והחסכונית באנרגיה. הדפס מסמכי Microsoft® Word ו-PowerPoint®‎‏ ישירות מיציאת ה-USB‏[5] באמצעות מסך המגע האינטואיטיבי.[4]

הדפס עמודים באיכות גבוהה עקבית בכמות גדולה יותר מאי פעם.[2] מחסניות טונר מקוריות של HP בעיצוב מיוחד עם JetIntelligence מספקות ביצועים ברמה גבוהה יותר ואיכות אותנטית של HP בניגוד למתחרים.[2]

פונקציות
תמיכה בריבוי משימות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עותק ראשון בשחור (A4‏, מצב 'שינה')
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
עותק ראשון החוצה
העתק ראשון (שינה)

[1] בהתבסס על הבדיקות הפנימיות שנערכו על-ידי HP‏ של שלושת המתחרים המובילים בנושא פלט עמוד ראשון ממצב 'שינה' ומהירות הדפסה והעתקה דו-צדדיות שהושלמו ב-8/2015. בכפוף להגדרות ההתקן. התוצאות בפועל עשויות להשתנות. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/Ljclaims‏.

[2] מבוסס על תפוקות מחסנית של HP 80A בהשוואה למחסניות טונר HP 26X מקוריות למדפסות LaserJet של HP. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3‏] נדרש חיבור אינטרנט עבור המדפסת. ייתכן שקבלת השירותים תהיה כרוכה בהרשמה. זמינות היישומים משתנה בהתאם למדינה/אזור, לשפה ולהסכמים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hpconnected.com.

[4] נדרשים נקודת גישה אלחוטית וחיבור אינטרנט עבור המדפסת. קבלת שירותים מותנית בהרשמה. זמינות האפליקציות משתנה בהתאם למדינה/אזור, לשפה ולהסכמים ודורשת שדרוג קושחה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hpconnected.com.

[5]‏ Microsoft ו-PowerPoint הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של קבוצת החברות של Microsoft. המאפיין פועל עם Microsoft Word ועם PowerPoint מגרסת 2003 ואילך. נתמכים רק גופני שפות לטיניות.

[6‏] HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin‏.

[7] בהתבסס על בדיקות של HP באמצעות שנעשו באמצעות שיטת צריכת חשמל אופיינית (TEC) של תוכנית ENERGY STAR®‎ או כפי שדווח ב-energystar.gov לעומת שלושת המתחרים המובילים נכון ל-8/2015. התוצאות בפועל עשויות להשתנות. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/Ljclaims‏.

[8] הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אביזר אופציונלי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[5] לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת ה-Wi-Fi של מדפסת משולבת או מדפסת רגילה התומכת ב'אלחוט ישיר'. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.

[10‏] ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה ועשויים להיות מוגבלים במהלך חיבורי VPN פעילים.

[11] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[12‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[13] ערך תפוקה מוצהר מבוסס על ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[5]‏ Microsoft ו-PowerPoint הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של קבוצת החברות של Microsoft. המאפיין פועל עם Microsoft Word ועם PowerPoint מגרסת 2003 ואילך. נתמכים רק גופני שפות לטיניות.

[15] יש לרכוש בנפרד כונן הבזק מסוג USB עם קיבולת של ‎16 GB‏ לפחות.

[8] הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אביזר אופציונלי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם למתח הכניסה, תצורת המערכת, יישום התוכנה, מנהל ההתקן ומורכבות המסמך.

[3] HP ממליצה שמספר העמודים החודשי של פלט הדמיה לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.

[4]מהירות יציאת העותק הראשון ומהירות ההעתקה נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[5] מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ויישום התוכנה.

[6] HP ממליצה שמספר העמודים הסרוקים בחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים.

[7] לא כל "מערכות ההפעלה התואמות" נתמכות באמצעות תוכנה הכלולה באריזה. תוכנת פתרון מלא זמינה רק עבור Windows 7 ואילך. מערכות הפעלה של Windows מדור קודם (XP‏, Vista ושרתים שווי-ערך) מקבלות מנהלי הדפסה בלבד. מערכת הפעלה Windows RT למחשבי לוח (‎32 או 64 סיביות) משתמשת במנהל הדפסה פשוט של HP, המובנה ב-RT OS. modelscripts של UNIX זמינים בכתובת http://www.hp.com‏ (modelscripts הם מנהלי מדפסת למערכות הפעלה של UNIX); מערכות Linux משתמשות בתוכנת HPLIP של מערכת ההפעלה. ‎תוכנה של HP עבור Mac אינה כלולה עוד בתקליטור, אך ניתנת להורדה מ-http://www.hp.com‏ - מנהל ההתקן של Mac ותוכנית השירות של Mac מותקנים עבור מערכות ההפעלה של Mac.

[8] ללא מגש אופציונלי ל-550 גיליונות. מידות עם מגש אופציונלי ל-550 גיליונות: 420 x‏ 390 x‏ 452 מ"מ.

[9] עם מחסנית 26A.

[10] התצורה שנבדקה: דגם בסיסי, הדפסה חד-צדדית, נייר בגודל A4 בממוצע של 38 עמודים לדקה, סריקה פעילה במהירות של 26 עמודים לדקה.

[11] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר.

[12] דירוג צריכת החשמל האופיינית (TEC) מייצג את צריכת החשמל האופיינית הנצרכת על-ידי מוצר במהלך שבוע אחד, הנמדדת בקילוואט לשעה (kWh).

[13] עם מחסנית 26A‏ (F6W13A) או 26X‏ (F6W16A).

[14] לקבלת תמיכה בנושא תוכנת הסריקה (הכלולה באריזה): Windows‏ [JPG‏, RAW‏(BMP)‏, PDF‏, TIFF‏, PNG‏, RTF] ו-Mac [‏JPG‏, JPG-2000‏, TIFF‏, PNG‏, PDF‏, RTF‏, TXT]

[15] דירוג צריכת החשמל האופיינית הטוב ביותר (TEC) מייצג את צריכת החשמל האופיינית של המוצר במהלך שבוע אחד, הנמדדת בקילוואט-לשעה (kWh). לקבלת דירוג TEC הטוב ביותר, יש להשתמש בתצורת מוצר שבה רשת ה-Wi-Fi מושבתת, מוגדר מעבר למצב שינה לאחר דקה אחת והמדפסת מחוברת ל-LAN.

[16] כדי להשתמש במאפיין 'אחסון עבודות' יש לרכוש כונן הבזק מסוג USB עם קיבולת מינימלית של ‎16 GB‏.

[17] נמדד באמצעות בדיקת ביצועי המאפיינים בהתאם לתקן ISO/IEC 24734, ואינו כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.