מדפסת HP LaserJet Enterprise M806x+‎

#CZ245A

הדפס בגודל A3 בקלות בעזרת קיבולת הזנה גדולה במיוחד ומגוון אפשרויות לטיפול בנייר.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מדפסת HP LaserJet Enterprise M806x+‎

#CZ245A

הדפס בגודל A3 בקלות בעזרת קיבולת הזנה גדולה במיוחד ומגוון אפשרויות לטיפול בנייר.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

מדפסת A3 HP LaserJet זו מיועדת לביצוע עבודות הדפסה בהיקף גדול, עם קיבולת הזנה גדולה במיוחד ומגוון אפשרויות לטיפול בנייר. באפשרותך ליהנות מהדפסה ניידת קלה באמצעות הדפסת 'אלחוט ישיר'[1] וטכנולוגיית הדפסה בנגיעה[2]. הגן על ההשקעה שלך בעזרת שדרוגים קלים.

אידיאלי להגברת הפרודוקטיביות והיעילות בעסק שלך. צייד את הצוותים שלך בכלים הדרושים לטיפול בכמויות רבות אף יותר של עבודות ההדפסה באמצעות מדפסת A3 הטובה ביותר מסוגה של HP – והדפס בזמן שאתה בדרכים. השקעתך מוגנת באמצעות שדרוגים קלים.

מפרט

(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
טכנולוגיות רזולוציית הדפסה
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ
מהירות המעבד
שפות הדפסה
תצוגה

[1] הדפסת Wireless Direct זמינה כתוספת אופציונלית למדפסת HP LaserJet Enterprise M806dn ו-M806x+ CZ245A. ייתכן כי השימוש בהתקן נייד ידרוש יישום או מנהל התקן. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מהמדפסת. לקבלת פרטים, בקר בכתובת hp.com/go/wirelessprinting‏.

[2] יכולת הדפסה בנגיעה זמינה כתוספת אופציונלית למדפסת HP LaserJet Enterprise M806dn ו-M806x+ CZ245A. התקן נייד חייב לתמוך בהדפסה המותאמת לשימוש בתקשורת שדה קרוב.

[3] קיבולת נייר מרבית של 4,600 גיליונות היא סטנדרטית במדפסות HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A‎ ו-M806dn+ וזמינה בדגם HP LaserJet Enterprise ‎ עם מגש הזנה אופציונלי בעל קיבולת גבוהה ל-3,500 גיליונות.

[4] מהדק/מערם בעל 2 סלים, מהדק/מערם/מנקב חורים בעל 2 סלים ויוצר חוברות הם אביזרים אופציונליים. לרכישה בנפרד.

[5] מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי של HP מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת hp.com/go/upd‏.

[6‏] HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת hp.com/go/webjetadmin‏.

[7] יש לרכוש בנפרד את מרכז אבטחת ההדמיה וההדפסה של HP‏.

[8] אבטחת HP Instant-on היא חלק ממרכז אבטחת ההדמיה וההדפסה של HP‏, שיש לרכוש בנפרד.

[9] כונן דיסק קשיח מאובטח בעל ביצועים גבוהים של HP אינו זמין במדפסות HP LaserJet Enterprise M806dn‎ ולא ניתן לרכישה בנפרד.

[10] לצורך הדפסה מקומית, דרושה התקנת התקן נייד ומדפסת באותה רשת או חיבור 'אלחוט ישיר' למדפסת. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלה אלחוטית תואמת לפעולות ‎2.4 GHz בלבד. הדפסה מרחוק מחייבת חיבור אינטרנט למדפסת HP בעלת חיבור לאינטרנט. ייתכן כי יידרשו יישום או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint‏. שימוש בפס רחב נייד אלחוטי דורש הסכם שירות עבור התקנים ניידים שנרכש בנפרד. בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך. בקר בכתובת hp.com/go/mobileprinting לקבלת פרטים נוספים.

[11] תומך במערכות ההפעלה OS X‎®‎ Lion‏, OS X Mountain Lion, ובהתקנים הבאים המופעלים באמצעות iOS 4.2 ואילך: iPad‎®‎ (בכל הדגמים), iPhone‎®‎‏ (3GS ואילך) ו-iPod Touch‎®‎ (דור שלישי ואילך). פועל עם מדפסות התומכות ב-AirPrint‎ של HP ודורש חיבור המדפסת לאותה רשת שאליה מחובר התקן OS X או iOS. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. OS X‏, iPad‏, iPhone‏, ו-iPod Touch הם סימנים מסחריים של Apple‎®‎ Inc.‎‏, הרשומים בארה"ב ובמדינות/אזורים נוספים. AirPrint‎™‎ והסמל של AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple Inc.‎‏.

[14] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות יותר) שה-FCC מתיר להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[13‏] יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות; ייתכן שיידרש שדרוג קושחה.

[14] בהשוואה לצינורות פלואורסנט.

[15] נדרש חיבור אינטרנט למדפסת תואמת ל-HP ePrint. המדפסת מחייבת רישום לחשבון ePrint. ייתכן שיידרשו אפליקציות או תוכנות. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. שימוש בפס רחב אלחוטי מחייב רכישה נפרדת של הסכם שירות עבור התקנים ניידים. בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[16] לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת האלחוטית של המדפסת התומכת ב-Wireless Direct. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. ביצועי התקשורת האלחוטית תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה במדפסת.

[17] יישום Plug-in של התקן אוניברסלי מסופק על-ידי HP Web Jetadmin 10.3 SR4‎ ואילך. HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin.

[18] מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי של HP מוצע ללא תשלום וזמין להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/upd‏.

[1‏] יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות; ייתכן שיידרש שדרוג קושחה.