HP LaserJet Pro MFP M521dn‎

#A8P79A

שפר את הפרודוקטיביות העסקית באמצעות הדפסה מהירה, סריקה יעילה, גישה לענן ופשטות שבמסך מגע.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP LaserJet Pro MFP M521dn‎

#A8P79A

שפר את הפרודוקטיביות העסקית באמצעות הדפסה מהירה, סריקה יעילה, גישה לענן ופשטות שבמסך מגע.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

השלם עבודות במהירות רבה יותר, הפק מסמכים באיכות גבוהה, ובצע פעולות כגון סריקה ושיתוף בקלות. בצע התקנה וחיבור במהירות[1,2]. שלח פקודות מהירות ממסך מגע צבעוני אינטואיטיבי. חסוך במשאבים ומחזר מחסניות משומשות בקלות.[3]

אידיאלי עבור עסקים קטנים עד בינוניים וארגונים המודעים לעלות הזקוקים למאפייני סריקה מתקדמים, לגישה לפקודות החוסכות בזמן באמצעות מסך מגע קל לשימוש, לעבודה נוחה ברשת שיכולים לסייע בצמצום הפגיעה בסביבה.

מפרט

פונקציות
תמיכה בריבוי משימות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
(ISO, A4) מהירות הדפסה בצבע
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ
טכנולוגיית הדפסה

[1‏] ייתכן כי חיבור HP Auto Wireless Connect לא יהיה זמין עבור כל תצורות המערכת. ביצועי אלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. לקבלת מידע אודות תאימות, בקר בכתובת ‏www.hp.com/go/autowirelessconnect

‏[3‏] זמינות התוכנית משתנה. אפשרות החזרה ומיחזור של מחסניות מקוריות של HP זמינה כיום ביותר מ-‏50 מדינות/אזורים באסיה, אירופה, צפון אמריקה ודרום אמריקה באמצעות התוכנית HP Planet Partners‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת: www.hp.com/recycle

[4‏] מהירות ההדפסה נמדדה באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך. המהירות המדויקת של פלט עמוד ראשון משתנה בהתאם לתצורת המערכת, לתוכנה, למורכבות המסמך, לרשת, לרוחב ומשקל חומרי ההדפסה, לסביבה ולגודל העבודה.

[5] קיבולת נייר אופציונלית עד 1,100 גיליונות. מגש נייר של 1 x‏ 500 לא כלול; יש לרכוש בנפרד"

[6‏] נדרש חיבור אינטרנט עבור המדפסת. קבלת שירותים עשויה להיות מותנית בהרשמה. זמינות היישומים משתנה בהתאם למדינה/אזור, לשפה ולהסכמים. לקבלת פרטים בקר בכתובת www.hpconnected.com

[7‏] מחסנית טונר HP 55X Black LaserJet Toner Cartridge אינה כלולה; יש לרכוש בנפרד.

[8‏] HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת www.hp.com/go/webjetadmin‏

[10‏] טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויה במדפסת ובהגדרות. טענות בדבר טכנולוגיית Instant-on מבוססות על השוואה למוצרים המשתמשים בהתכה רגילה. טענה בדבר Instant-on Copy מבוססת על השוואה עם צינורות פלורסנט.

[11] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה (גבוהות יותר) הפחות מחמירות המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

[12] בהשוואה לצינורות פלואורסנט.

[13] נדרש חיבור לאינטרנט של מדפסת התואמת ל-HP ePrint. המדפסת מחייבת חשבון ePrint.

[eco01] בהשוואה למוצרים המשתמשים בהתכה רגילה והעתקה באמצעות נורת פלורסנט עם קתודה קרה (CCFL‏).

[eco02‏] טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויה במדפסת ובהגדרות.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] המהירויות בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ותוכנת היישום.

[4] מבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר צורכים זמן רב יותר ומנצלים זיכרון רב יותר.

[5] תוכנת הסריקה HP Scan‏ כלולה באריזה - תבניות הקבצים הנתמכות על-ידי התוכנה הפועלת במחשב

[6] תפוקה ממוצעת משוערת מבוססת על ISO/IEC 19752‏. התפוקה בפועל משתנה במידה ניכרת בהתאם לפלטפורמת המדפסת, לתוכן העמודים המודפסים ולגורמים נוספים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.