HP LaserJet Enterprise M611dn‎

#7PS84A

מדפסת HP LaserJet זו עם JetIntelligence משלבת ביצועים גבוהים, צריכת חשמל יעילה ואבטחה משופרת.[1]

מדפסת זו מיועדת להפעלה רק עם מחסניות בעלות שבב חדש או בשימוש חוזר של HP, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות שמשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים שומרים על יעילותם של אמצעים אלה, וחוסמים מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP בשימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, בייצור מחדש ובמילוי מחדש. מידע נוסף בכתובת:

http://www.hp.com/learn/ds

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP LaserJet Enterprise M611dn‎

#7PS84A

מדפסת HP LaserJet זו עם JetIntelligence משלבת ביצועים גבוהים, צריכת חשמל יעילה ואבטחה משופרת.[1]

מדפסת זו מיועדת להפעלה רק עם מחסניות בעלות שבב חדש או בשימוש חוזר של HP, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות שמשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים שומרים על יעילותם של אמצעים אלה, וחוסמים מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP בשימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, בייצור מחדש ובמילוי מחדש. מידע נוסף בכתובת:

http://www.hp.com/learn/ds

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

מדפסת HP LaserJet זו עם JetIntelligence משלבת ביצועים יוצאים מן הכלל וחיסכון באנרגיה עם מסמכים באיכות מקצועית בדיוק כאשר אתה זקוק להם – וכל זאת תוך הגנה על הרשת שלך מפני התקפות הודות לאבטחה העמוקה ביותר של התעשייה.[1]

אידיאלי עבור קבוצות עבודה של 10‏-25 איש, המדפיסות 5,000 עד 30,000 עמודים לחודש וזקוקות למהירות ויעילות וכן לאבטחה העמוקה ביותר.

מאפיינים

רק המדפסות הארגוניות של HP מסוגלות לתקן את עצמן בזמן אמת לאחר התקפות, ובמקביל לספק יכולת ניהול מעולה. ניטור איומים אוטומטי, זיהוי פריצות, ואימות תוכנת הפעלה תוך ניהול מרכזי של צי ההתקנים שברשותך בקלות. [1]

עם מהירויות של עד 65 עמודים לדקה,[5] פלט עמוד ראשון מהיר ומגוון אפשרויות לטיפול בנייר, תוכל להיות בטוח שהעובדים שלך ישלימו את המשימות שלהם במהירות ללא הפרעות.

עזור להגן על המדפסת שלך באמצעות מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence‏.

מפרט

(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
טכנולוגיות רזולוציית הדפסה
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ
מהירות המעבד
שפות הדפסה

[1] תכונות האבטחה המשובצות המתקדמות ביותר של HP זמינות בהתקני HP Enterprise ו-HP Managed עם קושחת HP FutureSmart 4.5 ואילך. הטענה מתבססת על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2019. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה לזיהוי, עצירה ושחזור אוטומטיים מפני התקפות על ידי אתחול מחדש עם תיקון עצמי, בהתאמה להנחיות NIST SP 800-193 לגבי התאוששות סייבר של התקנים. לקבלת רשימה של התקנים תואמים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims‏‏.

[2‏]HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin‏.

4 נמדד לאחר 15 דקות במצב שינה. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, למורכבות המסמך ולזמן במצב שינה.

[4] מחסניות טונר מקוריות בשחור HP 147X בעלות תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet‏, אינן כלולות; לרכישה בנפרד.

[5‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[6] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות) המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3‏] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מורחבת.

[4] כדי להפעיל את HP Roam, התקנים מסוימים עשויים לחייב שדרוג קושחה ואביזר אופציונלי כדי להוסיף את יכולות הסימון של Bluetooth® Low Energy (BLE)‎‏.‎ ייתכן שיידרש מנוי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/roam.

[5] עם מחסניות הדפסה.

[6‏] הערכים האקוסטיים עשויים להשתנות. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובת https://support.hp.com/il-he. הרעש נמדד במהלך הדפסה חד-צדדית בשחור-לבן בגודל A4 במהירות של 62 עמודים לדקה.

[7] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[8] BA TEC שווה ערך ל-Best TEC. דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. Energy Star בגרסה ‎3.0 TEC אינו שקול ל-Energy Star בגרסה ‎2.0 TEC או לערכי BA TEC. BA משתמש ב-Energy Star בגרסת ‎2.0 TEC. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן 115 וולט.

[9] בעל רישום EPEAT®‎ היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה. בקר בכתובת http://www.epeat.net‏ לקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.

[10] ערכי תפוקה ממוצעים מוצהרים בשחור מבוססים על ISO/IEC 19752 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[11] ערכי תפוקה ממוצעים מוצהרים בשחור מבוססים על ISO/IEC 19752 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[12] נמדד באמצעות בדיקת מאפיינים בתקן ISO 24734‏‏, בגודל A5, הזנה בכיוון הדפסה לרוחב. המהירות עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, למחשב, לכיוון ההדפסה וסוג חומר ההדפסה.