HP LaserJet Enterprise MFP M528f‎

#1PV65A

טפל בפתרונות עסקיים באופן מאובטח, וסייע לחסוך באנרגיה באמצעות טונר HP EcoSmart.

מדפסת זו מיועדת לפעול רק עם מחסניות בעלות שבב חדש של HP או שבב של HP בו נעשה שימוש חוזר, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות המשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים ישמרו על יעילותם של אמצעים אלה, ויחסמו מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP שנעשה בו שימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, במחסניות שיוצרו מחדש ובמחסניות שמולאו מחדש. לפרטים נוספים:

http://www.hp.com/learn/ds

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP LaserJet Enterprise MFP M528f‎

#1PV65A

טפל בפתרונות עסקיים באופן מאובטח, וסייע לחסוך באנרגיה באמצעות טונר HP EcoSmart.

מדפסת זו מיועדת לפעול רק עם מחסניות בעלות שבב חדש של HP או שבב של HP בו נעשה שימוש חוזר, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות המשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים ישמרו על יעילותם של אמצעים אלה, ויחסמו מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP שנעשה בו שימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, במחסניות שיוצרו מחדש ובמחסניות שמולאו מחדש. לפרטים נוספים:

http://www.hp.com/learn/ds

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

בחר מדפסת משולבת HP LaserJet Enterprise שנועדה לטפל בפתרונות עסקיים באופן מאובטח ויעיל, ולתרום לחיסכון באנרגיה באמצעות טונר HP EcoSmart שחור. התמודד עם הדרישות של עסק בצמיחה עם מדפסת שתוכל לסמוך עליה.[1]

אידיאלי עבור עסקים גדולים ובינוניים הזקוקים למדפסת משולבת שחור-לבן מאובטחת, פרודוקטיבית במיוחד וחסכונית באנרגיה, המתאימה לחללים קטנים.

מאפיינים

מדפסות HP מצוידות באבטחה החזקה ביותר בתעשייה[2] משום שהן עומדות תמיד על המשמר, כשהן ממשיכות לגלות איומים ולסכל אותם תוך הסתגלות לאיומים חדשים. ורק מדפסות HP מתקנות את עצמן באופן אוטומטי לאחר התקפות, כך צוות ה-IT לא צריך להתערב.

ניהול משאבים מוצלח טוב לעסקים. סייע להפחית מהעלויות ומהשימוש באנרגיה עם מדפסת HP LaserJet שתוכננה להיות יעילה יותר מקודמותיה, הודות לשימוש במחסניות טונר HP JetIntelligence. HP, כמוך, מחויבת לקידום העסק שלך.

כל עסק יודע להעריך פותר בעיות. עזור להשיג שליטה מלאה יותר עם מערכת ניהול חזקה ופתרונות שהולמים עסקים מודרניים.

מפרט

פונקציות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עותק ראשון בשחור (A4‏, מצב 'שינה')
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
עותק ראשון החוצה
העתק ראשון (שינה)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)

[1] חישובי HP מבוססים על נתוני TEC מנורמלים שדווחו ב-Energy Star ואשר משווים בין מדפסות מסדרת HP LaserJet 500 בשחור-לבן שהופצו באביב 2019. HP 89A/X/Y מושווה ל-HP 87A/X.

[2] בהתבסס על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2018. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכולים לנטר כדי לזהות ולעצור התקפה באופן אוטומטי, ולאחר מכן לאמת באופן עצמי את שלמות התוכנה בעת אתחול. לקבלת רשימת מדפסות, בקר בכתובת hp.com/go/PrintersThatProtect. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

[3] מחסניות טונר מקוריות בשחור בעלות תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet אינן כלולות, ויש לרכוש בנפרד.

[4‏] יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות.

[5‏]HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin‏.

[7] כדי להפעיל את HP Roam, התקנים מסוימים עשויים לחייב שדרוג קושחה ואביזר אופציונלי כדי להוסיף את יכולות הסימון של Bluetooth® Low Energy (BLE)‎‏.‎ ייתכן שיידרש מנוי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/roam.

[8] מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ויישום התוכנה.

[9] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות) המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבות מסחריות. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[2] בהתבסס על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2018. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכולים לנטר כדי לזהות ולעצור התקפה באופן אוטומטי, ולאחר מכן לאמת באופן עצמי את שלמות התוכנה בעת אתחול. לקבלת רשימת מדפסות, בקר בכתובת hp.com/go/PrintersThatProtect. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] HP ממליצה שמספר העמודים החודשי של פלט הדמיה לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.

[4] מהירות יציאת העותק הראשון ממצב מוכן ומהירות העתקה חד-צדדית נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183, מהירות העתקה דו-צדדית נמדדה באמצעות תקן ISO/IEC 24735, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי בדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, יישום התוכנה ומורכבות המסמך.

[5] מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ויישום התוכנה.

[6] כדי להפעיל את HP Roam, התקנים מסוימים עשויים לחייב שדרוג קושחה ואביזר אופציונלי כדי להוסיף את יכולות הסימון של Bluetooth® Low Energy (BLE)‎‏.‎ ייתכן שיידרש מנוי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/roam.

[7] עם מחסניות הדפסה.

[8] דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[9] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[10] בעל רישום EPEAT®‎ היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה. בקר בכתובת http://www.epeat.net‏ לקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

[11] בעל רישום EPEAT®‎ היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה. בקר בכתובת http://www.epeat.net‏ לקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.

[12] ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. התפוקות בפועל משתנות באופן ניכר בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[13] דירוג צריכת החשמל האופיינית הטוב ביותר (TEC) אינו מתייחס ל-ES 2.0 TEC. מדידה זו נעשתה כשתצורת המדפסת ממוטבת לחיסכון באנרגיה. נעשה שימוש בהשהיית שינה מינימלית כאשר Wi-Fi Direct הושבת ונעשה שימוש ב-Active I/O - Energy Efficient Ethernet.

[14] נמדד באמצעות בדיקת מאפיינים בתקן ISO 24734‏‏, בגודל A5, הזנה בכיוון הדפסה לרוחב. המהירות עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, למחשב, לכיוון ההדפסה וסוג חומרי ההדפסה.

[15] מחסנית טונר מקורית HP 89A בשחור למדפסות LaserJet ‏(5,000 עמודים) CF289A; מחסנית טונר מקורית HP 89X בשחור בעלת תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet‏ (10,000 עמודים) CF289X; מחסנית טונר מקורית HP 89X בשחור בעלת תפוקה גבוהה במיוחד למדפסות LaserJet‏ (20,000 עמודים) CF289Y.