HP Color LaserJet Enterprise M652n‎

#J7Z98A

מדפסת HP Colour LaserJet זו עם JetIntelligence משלבת ביצועים, יעילות אנרגטית ואבטחה.[1]

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP Color LaserJet Enterprise M652n‎

#J7Z98A

מדפסת HP Colour LaserJet זו עם JetIntelligence משלבת ביצועים, יעילות אנרגטית ואבטחה.[1]

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

מדפסת HP Colour LaserJet זו עם JetIntelligence משלבת ביצועים ויעילות אנרגטית יוצאי דופן עם מסמכים באיכות מקצועית ממש ברגע שהיית זקוק להם - וכל זאת תוך הגנה על הרשת שלך באמצעות האבטחה החזקה ביותר בתעשייה.[1]

אידיאלי עבור קבוצות עבודה של 10‏-30 איש, המדפיסות 2,000 עד 14,000 עמודים לחודש וזקוקות למהירות וחיסכון באנרגיה, ולאבטחה העמוקה ביותר.

מאפיינים

רק מדפסות HP Enterprise מרפאות את עצמן מתקיפות בזמן אמת תוך שהן מציעות יכולת ניהול יוצאת מן הכלל. נטר איומים, זהה פריצות, ואמת את תוכנת ההפעלה באופן אוטומטי תוך ניהול מרכזי של צי ההתקנים שברשותך בקלות.[1]

עם מהירויות של עד 47 עמודים לדקה[3], פלט עמוד ראשון מהיר ומגוון אפשרויות לטיפול בנייר, יש לך ביטחון בכך שהעובדים שלך יכולים לבצע את משימותיהם במהירות וללא הפרעה.

קבל יותר עמודים ועזור להגן על המדפסת שלך באמצעות מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence‏.[6]

מפרט

(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
(ISO, A4) מהירות הדפסה בצבע
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בצבע (A4‏, מוכן)
הדפסת עמוד בצבע הראשון (A4, מצב שינה)
טכנולוגיות רזולוציית הדפסה
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ

[1] בהתבסס על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2016. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכול לנטר כדי לזהות ולעצור התקפה באופן אוטומטי, ולאחר מכן לאמת בעצמו את שלמות התוכנה בעת אתחול. לקבלת רשימת מדפסות, בקר בכתובת hp.com/go/PrintersThatProtect. לקבלת מידע נוסף: hp.com/go/printersecurityclaims.

[2‏]HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת hp.com/go/webjetadmin‏.

[3‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[4] נמדד לאחר 15 דקות במצב 'שינה'. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, למורכבות המסמך ולזמן במצב שינה.

[5] נתוני צריכת האנרגיה מבוססים על נתוני TEC שדווחו באתר energystar.gov החל מינואר 2017. הנתונים נורמלו לקביעת היעילות האנרגטית של מדפסות לייזר באותה רמה עם מהירויות שפורסמו של 50 עד 60 עמודים לדקה. כפוף להגדרות ההתקן. התוצאות בפועל עשויות להשתנות.

[6] הטענה בדבר מספר עמודים רב יותר לעומת מחסניות מדור קודם מבוססת על השוואת תפוקת העמודים של מחסניות טונר מקוריות בצבע HP ו- HP 648A למחסניות טונר LaserJet מקוריות בצבע HP656X בעלות תפוקה גבוהה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/learnaboutsupplies

[7] מחסניות טונר מקוריות בשחור HP 656X בעלות תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet‏ אינן כלולות; יש לרכוש בנפרד.

[8] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות) המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[11] יישום Plug-in של התקן אוניברסלי מסופק על-ידי HP Web Jetadmin 10.3 SR4‎ ואילך. HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת hp.com/go/webjetadmin.

[13] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[20‏] היכולות של טכנולוגיית ההפעלה האוטומטית/הכיבוי האוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות; ייתכן שיידרש שדרוג קושחה.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3]ייתכן שיידרש שדרוג קושחה לצורך תאימות, ניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/support

[4] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר.

[5] מחסניות כלולות; תפוקה של כ-‏ 10,500 עמודים בצבעים (C/Y/M) וכ- ‏12,500 עמודים בשחור. מספרי העמודים מבוססים על תקן ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. מספר העמודים עשוי להשתנות בהתאם לתנאי ההדפסה והשימוש באתר הלקוח.

[6] ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים מרוכבים (C/M/Y) ובשחור מבוסס על תקן ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[7] בעל רישום EPEAT®‎ היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה. בקר בכתובת http://www.epeat.net‏ לקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.

[8] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[9] נמדד באמצעות בדיקת מאפיינים בתקן ISO 24734‏‏, בגודל A5, הזנה בכיוון הדפסה לרוחב. המהירות עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, למחשב, לכיוון ההדפסה וסוג חומר ההדפסה.

[10] eMMC הוא אחסון בלתי נדיף; הצפנת קושחה (AES-128 או AES 256) של נתוני לקוחות/עבודה; מחיקה מוצפנת מאובטחת - נתוני עבודות; מחיקה מאובטחת - דיסק

[11] נמדד לאחר 15 דקות במצב 'שינה'. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, למורכבות המסמך ולזמן במצב שינה.

[12] מבוסס על שיטת BA TEC למעט החריגות האפשריות הבאות: מעבר למצב שינה לאחר דקה אחת או פחות, Wi-Fi מושבת.

[13] ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. התפוקות בפועל משתנות באופן ניכר בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏