סדרת מדפסות LaserJet MFP M436

$$list_links_tagline$$

מכונת צילום משתלמת בגודל A3 - סוס העבודה שלך להעתקה שולחנית עם עבודה ברשת.

 

נוחות ללא התערבות2

מזין המסמכים האוטומטי (ADF) ל-‏100 גיליונות עם היפוך2 מספק סריקה והעתקה דו-צדדיות.

שומר על הקצב שלך

קיבולת נייר מרבית של עד 600 גיליונות עם מגש נייר שני.4

מהירה

הדפסה והעתקה בגודל A3 במהירות של עד 23 עמודים לדקה.1

מהירה יותר עם קיצורי דרך

ארבעה לחצני הפעלה מהירה להעתקה, לכידת תעודה מזהה דו-צדדית, הכהיה, שינוי גודל של תמונות.

האיכות של HP - הדפסה אחר הדפסה

קבל תוצאות עקביות באיכות גבוהה באמצעות מחסניות טונר מקוריות של HP; שנועדו לפעול בצורה חלקה עם מדפסת HP LaserJet MFP.

סדרת HP LaserJet MFP‎‏

1. נמדד באמצעות שיטת הבדיקה ISO/IEC 24734, אינו כולל את הערכה הראשונה של קובצי הבדיקה. המהירות בפועל תלויה במורכבות של התצורה, התוכנה, היישומים, מנהלי ההתקן והתיעוד של המערכת.

2. הפיכת מזין מסמכים אוטומטי זמינה כסטנדרט ב-HP LaserJet MFP M436nda בלבד. דורשת רכישה נפרדת עבור HP LaserJet MFP M436n.

3. הדפסה דו-צדדית אוטומטית זמינה כסטנדרט ב-HP LaserJet MFP M436nda בלבד.

4. יש לרכוש מגש נייר אופציונלי כדי להגיע לקיבולת הזנה מרבית.

‎© HP Inc. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות כלשהן של מידע במסמך זה.