תוף הדמיה במגנטה HP 828A למדפסות LaserJet‏ מאפיינים
הדפס מסמכים וחומרי שיווק באיכות יוצאת מן הכלל
הישאר פרודוקטיבי עם מחסניות אמינות
נהל את ההדפסה שלך בעזרת פתרונות החוסכים בזמן
סייע בצמצום ההשפעה על הסביבה

[1‏]HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin‏.

[2]זמינות התוכנית משתנה. אפשרות החזרה ומיחזור של מחסניות ההדפסה של HP זמינה כיום ביותר מ-‏50 מדינות/אזורים ברחבי העולם באמצעות התוכנית HP Planet Partners‏. לקבלת מידע נוסף או להזמנת מעטפות להחזרת מוצרים ואריזות איסוף בכמויות גדולות, בקר בכתובת http://www.hp.com/recycle‏.

המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. כתבי האחריות היחידים עבור המוצרים והשירותים של HP מצוינים בהצהרות האחריות המפורשות הנלוות לכל מוצר ושירות. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.