Press Release: 16.05.2007.
נושאים:

HP מציגה פתרונות לשיפור היעילות ולהפחתת עלויות של משתמשי קצה בארגונים

חברת HP הכריזה על HP Service Desk - פתרון של מיקור חוץ (Outsourcing) לתמיכה במשתמשי קצה, אשר מוצע הן כשירות סטנדרטי לעסקים קטנים והן בהתאמה אישית לארגונים גדולים ובינוניים. לצורך כך, בוצע תכנון מחדש של פורטפוליו HP Service Desk, בהתבסס על היכולות הגלובליות של HP בתחום מיקור החוץ ועל היצע התוכנות והכלים לניהול תחנות קצה.

הפתרונות והשירותים הכלולים ב-HP Service Desk מוצעים במסגרת שלוש תוכניות עיקריות:

חבילת שירות בסיסי
(Foundation Service), הכוללת את כל מאפייני היסוד של מוקד תמיכה יעיל ויציב, ומותאמת לאינטגרציה מלאה עם מבנה הארגון, תהליכי העבודה ומודל התמיכה הנבחר;
חבילת ערכת חלופות סטנדרטיות (Standard Options), המאפשרת להעצים או לשנות את הפתרון הבסיסי בהתאמה לצרכים ספציפיים;
וחבילת מוקד שירות מותאם (Custom Service Desk), אשר מבוסס על המרכיבים המתאימים ביותר של השירות הבסיסי ועל יכולות עצמאיות של החברה, ו"נתפר" בדיוק לפי הצרכים העסקיים.
הגמישות הרבה של שלוש התוכניות, מאפשרת להתאים וליישם במהירות פתרון תמיכה עבור הלקוחות - תוך צמצום ההוצאות והסיכונים. זאת, בהתאמה למתודולוגיות עבודה מוכחות, כגון "ספריית תשתיות IT" (ITIL).

חברת המחקר IDC קבעה כי "הטמעת HP Service Desk הינה יותר מטכנולוגיה. תוכנית ניהול השינויים (הכלולה בחבילת השירות הבסיסי) מסייעת לארגונים לבצע את השינוי ההתנהגותי והתרבותי, המהווה מרכיב קריטי בתהליך אימוץ מוצלח של eSupport בקרב משתמשי הקצה. ההתמקדות של HP בניהול השינוי והתוכניות המיוחדות שלה, שנועדו לזרז את מעבר משתמשי הקצה לשירות עצמי, הינם ייחודיים בתעשיית שירותי ה-IT".

ג'רי קופי, מנהל פתרונות ניהול טכנולוגיה בחטיבת HP Service, מסר: "ארגונים רבים נאבקים עם העלות והמורכבות הכרוכות באספקת שירותי תמיכה למשתמשים ושמירה על רמת שירות עקבית. באמצעות HP Service Desk, יכולים הלקוחות לספק תמיכה פרואקטיבית למשתמשי הקצה ולפתור סוגיות שונות בטרם יהפכו לבעיות".
HP Service Desk מהווה מרכיב ליבה בפתרונות ה-End-User Workplace של HP, אשר מספקים מענה לכל צרכי סביבת העבודה של משתמשי הקצה - במטרה לשמור על יעילות מרבית.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.