דגם|צבע

תיראה ותעבוד כמו בוס

תיראה ותעבוד כמו מנהל

עיצוב מתקדם ומאפייני בידור

אביזרים להשלמת החוויה

השווה ובחר

1. מאפיין זמין בדגמים נבחרים.

2. המשקל משתנה בהתאם לתצורה.

3. משך חיי הסוללה לפי MobileMark 14 ב-Windows 10 משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר, התצורה, האפליקציות שנטענו, המאפיינים, השימוש, פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל. הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש. לקבלת פרטים נוספים בקר בכתובת https://bapco.com/products/mobilemark-2014/‏סמל חיצוני.

4. משך חיי הסוללה נבדק על-ידי HP באמצעות הפעלת וידאו FHD רציפה, רזולוציה של 1,080 פיקסלים (1,920 x‏ 1,080), בהירות של ‎150 nits, כאשר עוצמת השמע של המערכת מכוונת לרמה של 17%, עוצמת השמע של הנגן מכוונת לרמה של 100%, הפעלה במסך מלא מאחסון מקומי, אוזניות מחוברות, אלחוט מופעל אך לא מחובר. חיי הסוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתצורה, והקיבולת המרבית תפחת באופן טבעי עם הזמן והשימוש.

‏5. להצגת תמונות FHD‎‏ דרוש תוכן באיכות גבוהה מלאה (FHD‎‏).

6. Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר. GHz מציין את מהירות השעון הפנימי של המעבד. גורמים נוספים מלבד מהירות שעון המערכת עשויים להשפיע על ביצועי האפליקציות.

7. עבור כוננים קשיחים, טרהבייט = 1 מיליארד בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד ‎35 ג'יגהבייט של דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.

8. חיי הסוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לשימוש.

9. מסך הפרטיות המשולב של HP Sure View מתפקד בכיוון תצוגה לרוחב. זמין בדגמים נבחרים של HP ומחייב הגדרת תצורה של היצרן. הבהירות משתנה בין מצב השיתוף ומצב הפרטיות.

USB Type-C™‎‏ ו-USB-C™‎‏ הם סימנים מסחריים של USB Implementers Forum.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות/אזורים אחרים.

Ultrabook, ‏Celeron, ‏Celeron Inside, ‏Core Inside, ‏Intel, הסמל של Intel, ‏Intel Atom, ‏Intel Atom Inside, ‏Intel Core, ‏Intel Inside, הסמל של Intel Inside, ‏Intel vPro, ‏Itanium, ‏Itanium Inside, ‏Pentium, ‏Pentium Inside, ‏vPro Inside, ‏Xeon, ‏Xeon Phi‏, Xeon Inside ו-Intel Optane הם סימנים מסחריים של Intel Corporation או של חברות הבת שלה בארצות הברית ו/או במדינות/אזורים אחרים.

‎© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.