HP Support Assistant

תמיכה מיידית במחשב שלך

צפה ב-HP Support Assistant בפעולה
לחץ לצפייה ›


ראה כיצד באפשרותך לגשת למשימות תמיכה חשובות ולקבל הודעות, ישירות בשורת המשימות שלך.
לחץ לצפייה ›

HP Support Assistant‏: נוח. אוטומטי. למשך כל חיי המחשב שלך.

עם HP Support Assistant ‏, קל לשמור על פעולה תקינה של המחשב. לייעל את ביצועי המחשב. להפוך משימות תמיכה לאוטומטיות לפתור בעיות ולקבל תמיכה כאשר אתה זקוק לעזרה. הכל ממקום אחד: המחשב שלך.

סקירה מהירה של HP Support Assistant‏

מוכן לשימוש

  • HP Support Assistant מותקן מראש בכל מחשבי Microsoft® Windows® 7‏2
  • הוא חלק מהשירות והתמיכה של HP Total Care.
  • אתר את HP Support Assistant‏ במחשב שברשותך

חסוך זמן

  • עדכן את המחשב שברשותך באופן אוטומטי
  • בחר כיצד ברצונך לקבל עזרה (עזרה עצמית או פניה ל(HP-
  • הפעל בדיקות אבחון אוטומטיות לפני שתפנה לתמיכה
  • קבל סיוע משופר: שלח נתוני מחשב לפני הפניה1.

קבל את הגרסה העדכנית ביותר של HP Support Assistant עבור מחשב Windows 7 שברשותך

מותקן כבר במחשב שברשותך? הגדר עדכונים אוטומטיים לקבלת הגרסה העדכנית ביותר כשהיא הופכת לזמינה. עדיין לא מותקן? בחר בסוג המחשב שברשותך מהתפריט שלהלן ולחץ על הקישור להורדה.

כשתתבקש, בחר הפעל ועקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה

1 הפונקציונליות זמינה במחשבים נבחרים ובמדינות/אזורים נבחרים. 2 HP Support Assistant הותקן בעבר במחשבים נבחרים עם Microsoft‎® Windows Vista®‏.