מקלדת למשחקים HP Pavilion 800

#5JS06AA

מהירות גבוהה. מקשים שקטים.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מקלדת למשחקים HP Pavilion 800

#5JS06AA

מהירות גבוהה. מקשים שקטים.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

Strike every key in near silence with a red switch mechanical keyboard optimized for gaming. Experience rapid-fire responsiveness, quieter keys, and an array of premium features including colorful LED backlighting and a detachable wrist wrest.

מאפיינים

מהיר. חלק. שקט.

האר את הדרך

שמע תחת שליטה

מפרט

משקל
ממדים (ר x ע x ג)
תכולת האריזה
אחריות

המוצר בפועל עשוי להיות שונה מהתמונה המוצגת. ‎© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה עבור מוצרים ושירותים של HP מוגדרת בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה. Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.