HP adatvédelmi nyilatkozat

A HP tisztában van azzal, hogy a magánélethez való jog alapvető emberi jog, és felismeri, milyen fontos a világ különböző pontjain megtalálható ügyfeleink és partnereink magánéletének és adatainak védelme, biztonsága. A HP egy globális szervezet, amely nemzetközi jogi személyekkel, üzleti folyamatokkal, vezetési struktúrákkal és műszaki rendszerekkel rendelkezik, és mint ilyen, arra törekszik, hogy minden jogi minimumot meghaladó tevékenységében védelmet biztosítson, valamint következetes, szigorú irányelveket és eljárásokat alkalmazzon.

 

Ez a szabályzat tájékoztatást nyújt adatvédelmi gyakorlatainkról és a személyes adataival kapcsolatos választási lehetőségeiről, beleértve az online tevékenységéről, az eszközhasználatáról és a HP-vel offline folytatott kommunikációjáról (pl. ügyfélszolgálati munkatársainkkal való kapcsolatfelvételéről) gyűjtött adatait is. A jelen adatvédelmi nyilatkozat a HP minden cégére, valamint minden, a HP vagy leányvállalatai tulajdonában álló weboldalra, domainre, szolgáltatásra (az eszközkezelést is beleértve), alkalmazásra, előfizetésre (pl. Instant Ink) és termékre (a továbbiakban együtt: HP-szolgáltatások) érvényes.

 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik olyan személyes adatokra, amelyeket üzleti ügyfeleink nevében dolgozunk fel, amikor szolgáltatásokat nyújtunk. Az üzleti ügyfeleinkkel kötött szerződések szabályozzák, hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait ebben az összefüggésben. Ha Ön a HP egyik üzleti ügyfelének ügyfele, munkavállalója vagy vállalkozója, és kérdése van személyes adataival kapcsolatban, azt javasoljuk, hogy első lépésben vegye fel a kapcsolatot a HP üzleti ügyfelével, és szükség esetén segítséget nyújtunk az üzleti ügyfél számára a kérdései megválaszolásában.

Adatvédelmi alapelveink

Elszámoltathatóságon alapuló programot alkalmazunk, és kötelezettséget vállaltunk az alábbi, nemzetközileg elismert magánélet- és adatvédelmi kereteken és elveken alapuló irányelvek betartására:

TÖRVÉNYESSÉG, MÉLTÁNYOSSÁG ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

TÖRVÉNYESSÉG, MÉLTÁNYOSSÁG ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

 

A személyes adatokat a törvénnyel összhangban, valamint Önnel szemben átláthatóan és méltányosan dolgozzuk fel. Adatfeldolgozási tevékenységeinket 1) az Ön hozzájárulásával; 2) az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink teljesítése érdekében; 3) vállalkozásunk működtetésének, az innováció előmozdításának és a zökkenőmentes ügyfélélmény biztosításának jogszerű céljából; vagy 4) egyéb esetben a törvénnyel összhangban végezzük.

AZ ADATFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG

AZ ADATFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG

 

Átlátható módon járunk el, valamint egyértelmű tájékoztatást és választási lehetőséget biztosítunk az Ön számára az összegyűjtött személyes adatok típusairól, illetve a gyűjtés és a feldolgozás céljairól. Nem használunk fel személyes adatokat olyan célokra, amelyek nem felelnek meg ezeknek az alapelveknek, az adatvédelmi nyilatkozatunknak vagy a HP-szolgáltatásokkal kapcsolatos közleményeknek.

AZ ADATOK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

AZ ADATOK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

 

Megfelelő hozzáférést biztosítunk Önnek, amelynek keretében lehetősége van áttekinteni, javítani, módosítani vagy törölni a velünk megosztott személyes adatokat.

AZ ADATOK SÉRTETLENSÉGE ÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE

AZ ADATOK SÉRTETLENSÉGE ÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE

 

Kizárólag a gyűjtés idején közölt célokra vagy a törvénnyel összhangban egyéb megfelelő célokra használjuk fel a személyes adatait. Észszerű intézkedéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, teljes körűek és naprakészek legyenek, valamint csak releváns, az adott adatgyűjtési célhoz szükségesekre korlátozott személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adatait nem tároljuk az adott adatgyűjtési cél tekintetében szükséges időtartamnál tovább, azt követően pedig biztonságosan töröljük vagy megsemmisítjük őket.

ADATBIZTONSÁG

ADATBIZTONSÁG

 

Az adatok jogosulatlan felhasználás vagy közzététel elleni védelme érdekében szigorú adatbiztonsági ellenőrzéseket alkalmazunk a saját tevékenységeink során, emellett magas szintű adatvédelemmel rendelkező piacvezető termékeket és szolgáltatásokat kínálunk.

A HARMADIK FÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

A HARMADIK FÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

 

Elismerjük a lehetséges felelősségünket a HP-entitások között és a harmadik felek számára történő személyesadat-továbbítás tekintetében. Személyes adatokat kizárólag akkor osztunk meg, ha a harmadik feleket szerződés kötelezi arra, hogy azonos szintű védelmet biztosítsanak.

JOGORVOSLAT, FELÜGYELET ÉS VÉGREHAJTHATÓSÁG

JOGORVOSLAT, FELÜGYELET ÉS VÉGREHAJTHATÓSÁG

 

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a személyes adataival kapcsolatosan felmerülő kételyeit megfelelően eloszlassuk. Önként részt veszünk számos nemzetközi adatvédelmi programban, amely jogorvoslati lehetőséget biztosít az egyének számára, ha úgy érzik, a HP nem tartotta kellően tiszteletben a jogaikat.

Nemzetközi adattovábbítás

A HP globális vállalatként a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alábbi nemzetközi adatvédelmi programok alapján továbbíthatja vagy hozzáférhetővé teheti az Ön által megadott adatokat a HP-entitások számára szerte a világon.

 

EU–USA ADATVÉDELMI PAJZS

 

Bár a HP 2020. július 16-tól nem használt adatátvitelre, mégis megfelel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által előírt, az Európai Unió tagországaiból származó személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozó „EU–USA adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A HP tanúsítja, hogy betartja az adatvédelmi pajzs alapelveit, azaz az értesítésre, a választási lehetőségre, a harmadik fél részére történő adattovábbításért való elszámoltathatóságra, a biztonságra, az adatok sértetlenségére és a célhoz kötöttségre, a hozzáférhetőségre, valamint a jogorvoslatra, végrehajtásra és felelősségre vonatkozó alapelveket. A jelen adatvédelmi irányelv és az adatvédelmi pajzs alapelvei közötti ellentmondás esetén az adatvédelmi pajzs alapelvei az irányadóak. Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi pajzs programról, és meg szeretné tekinteni a tanúsítási oldalunkat, látogasson el a következő webhelyre: www.privacyshield.govnem HP-webhely.

 

Az EU–USA adatvédelmi pajzs alapelveivel összhangban a HP vállalja, hogy megoldást keres az Ön adatainak védelmével, valamint személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos panaszaira. Az EU-n belüli személyeknek először a HP ADATVÉDELMI IRODÁJÁHOZ kell fordulniuk az adatvédelmi irányelvre vonatkozó kérdéseikkel és panaszaikkal.

 

A HP vállalja továbbá, hogy az EU–USA adatvédelmi pajzs keretén belül megoldatlan adatvédelmi panaszokat továbbítja az egyesült államokbeli, a Council of Better Business Bureaus szervezet által működtetett BBB EU PRIVACY SHIELD nonprofit alternatív békéltető szolgáltató számára. Amennyiben panaszának tudomásulvételéről nem kap rövid időn belül visszaigazolást, vagy ha a panasza nem lett kielégítően rendezve, további információkért és panasz benyújtásáért látogasson el a következő webhelyre: https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsnem HP-webhely.

 

Amennyiben a fenti csatornákon keresztül nem kap megfelelő megoldást a panaszára, bizonyos feltételek mellett kötelező erejű választott bírósági határozatért folyamodhat adatvédelmi pajzzsal foglalkozó testület előtt.

 

A HP az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának vagy bármely más amerikai felhatalmazott hatósági szervnek a vizsgálati és végrehajtási hatásköre alá tartozik.

 

* * PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

KÖTELEZŐ EREJŰ VÁLLALATI SZABÁLYOK

 

A HP Kötelező erejű vállalati szabályai („BCR”) biztosítják az Európai Gazdasági Térségből („EGT”) továbbított személyes adatok megfelelő védelmét, mialatt a HP bármelyik globális szerve feldolgozza azokat. A HP az alábbi jóváhagyott BCR-nek megfelelően továbbítja az EU-ból a személyes adatokat.

 • A HP Adatkezelői BCR-e („BCR-C”). A HP 2011-ben hatályba lépő BCR-C-je a létező és leendő lakossági HP-ügyfelek, a HP-munkavállalók és a HP betöltendő munkaköreire pályázó személyek személyes adatainak továbbítását szabályozza pályázókként.
 • A HP Adatfeldolgozói BCR-je („BCR-P”) – Az EGT és Svájc adatvédelmi szabályozó szerveinek többsége által jóváhagyott, 2018-ban hatályba lépő szabályzat. A HP BCR-P-je elérhető a HP vállalati ügyfelei számára a személyes adataik EGT-ből való továbbításának elősegítéséhez.

A BCR-ekkel kapcsolatos további információk itt (Angolul) olvashatók.

 

APEC NEMZETKÖZI ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

 

A HP jelen nyilatkozatban leírt adatvédelmi gyakorlatai megfelelnek az APEC nemzetközi adatvédelmi szabályrendszerének (a továbbiakban: CBPR), így az átláthatóság, a felelősségre vonhatóság, valamint a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos választási lehetőség biztosítása iránti követelményeknek, valamint az Adatvédelem elismerése a feldolgozók számára rendszernek (a továbbiakban: PRP). A CBPR és PRP tanúsítvány nem terjed ki a külső platformokon, letölthető szoftverekkel végzett adatgyűjtésre. Az APEC CBPR és PRP rendszerek keretrendszert biztosítanak a szervezetek számára, melynek segítségével biztosíthatják a résztvevő APEC-gazdaságok között átvitt személyes adatok védelmét. Az APEC keretrendszerről itt olvashat további tájékoztatást..

 

Amennyiben olyan, adatvédelmet vagy adatfelhasználást érintő kételyei merülnek fel a HP APEC tanúsítványával kapcsolatosan, amelyeket nem sikerült megfelelően eloszlatnunk, kérjük, forduljon a USA-beli külső szolgáltatónk a vitás ügyek megoldásához (ingyenes).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Hogyan használjuk az adatokat?

Személyes adatokat gyűjtjük és használunk annak érdekében, hogy a HP-vel fennálló kapcsolatát kezeljük, és testreszabással, illetve az élmény fejlesztésével jobb kiszolgálást biztosítsunk a HP szolgáltatásainak igénybevétele során. Adatait a következő üzleti célokból használjuk, illetve dolgozzuk fel:

 

ÜGYFÉLÉLMÉNY

 

Zökkenőmentes ügyfélélmény biztosítása a pontos kapcsolattartási és regisztrációs adatok fenntartásával, átfogó ügyfélszolgálat biztosítása számos médiumon keresztül, ideértve az online üzenet- és csevegőközpontokat is, kommunikáció az Önt érdeklő termékekről, szolgáltatásokról, előfizetésekről és funkciókról, valamint annak lehetővé tétele, hogy részt vegyen versenyeken, kimenő elégedettségi felhívásokon és felméréseken, továbbá ügyfélösztönző, valamint előnyöket és hűségjutalmakat biztosító programokban. Arra is használjuk az adatait, hogy személyre szabott élményt nyújthassunk, testre szabhassuk a HP-szolgáltatásokat és -közleményeket, valamint javaslatokat tehessünk Önnek a HP-szolgáltatások használata alapján.

 

TRANZAKCIÓ TÁMOGATÁSA

 

Adatait felhasználjuk arra, hogy támogassuk Önt termékeink és szolgáltatásaink tranzakcióinak és megrendeléseinek teljesítésében, fiókja adminisztrációjában, a fizetések feldolgozásában, a szállítások megszervezésében, valamint a javítások és visszaküldések megkönnyítésében.

 

TERMÉKTÁMOGATÁS ÉS -FEJLESZTÉS

 

Kommunikáció Önnel, hogy tájékoztassuk vagy megismertessük a nem tranzakciós termékfunkciókkal, amelyekre az ügyfélszolgálati vagy adminisztratív kommunikáció nem vonatkozik. Adatait felhasználjuk termékeink, megoldásaink, szolgáltatásaink és támogatásunk teljesítményének és működésének javítására, beleértve a garanciális támogatást, valamint az időben történő firmware- és szoftverfrissítéseket, illetve -értesítéseket, hogy biztosíthassuk az eszköz vagy a szolgáltatás folyamatos működését. További információkért olvassa el az Automatikusan gyűjtött adatok című részt!

 

ADMINISZTRATÍV KOMMUNIKÁCIÓ

 

Kommunikálunk Önnel a HP-szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az adminisztratív közlemények közé tartoznak például az Ön kérdéseire vagy kéréseire adott válaszok, a szolgáltatásteljesítési vagy jótállással kapcsolatos közlemények, a biztonsági visszahívással kapcsolatos értesítések, a jogszabályok által előírt közlemények, illetve az egyesítésekkel, felvásárlásokkal vagy különválásokkal kapcsolatosan alkalmazandó vállalati frissítések.

 

BIZTONSÁG

 

Adatait felhasználjuk arra, hogy megőrizzük a HP webhelyeinek, termékeinek, funkcióinak és szolgáltatásainak sértetlenségét és biztonságát, valamint megelőzzük és feltárjuk a biztonsági fenyegetéseket, a csalásokat vagy más olyan bűncselekményeket vagy rosszindulatú tevékenységeket, amelyek veszélyeztethetik az Ön adatait. Amikor kapcsolatba lép velünk, megtesszük a szükséges lépéseket, hogy megbizonyosodjunk a személyazonosságáról, ezért személyes adatai eléréséhez jelszót és felhasználói azonosítót kell megadnia. Emellett kiegészítő biztonsági intézkedéseket is alkalmazunk (pl. CCTV), hogy fizikai helyszíneinket is megvédjük.

 

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG

 

Adatait szokásos üzleti tevékenységek lebonyolításához, a személyazonosság ellenőrzéséhez, hiteligénylés esetén hiteldöntések meghozatalához, üzleti kutatások, elemzések, tervek és stratégiák lebonyolításához, vállalati jelentésekhez és menedzsmenthez, értékesítéshez kapcsolódó tevékenységekhez, a munkatársak képzéséhez, valamint minőségbiztosítási (az ügyféltámogatásunkhoz érkező hívások ellenőrzését és rögzítését is beleértve) és tájékoztatási célokból használjuk fel.

 

KUTATÁS+FEJLESZTÉS

 

Új és meglévő új termékek, funkciók és szolgáltatások innovációja kutatási és fejlesztési eszközök felhasználásával és adatelemzési tevékenységek beépítésével.

 

MARKETING ÉS HIRDETÉSEK

 

Személyre szabott promóciós ajánlatok nyújtása (az Ön adatvédelmi preferenciáinak megfelelően )) a HP-szolgáltatásokról e-mailben, SMS-ben/szöveges üzeneteken keresztül, alkalmazáson belüli marketing és harmadik felek platformjai révén, valamint más kiválasztott partnerwebhelyeken (például láthatja egy olyan termék hirdetését egy partnerwebhelyen, amelyet nemrégiben egy HP-webhelyen tekintett meg). Megállapított kommunikációs preferenciáinak megfelelően megoszthatjuk az Ön egyes adatait kiválasztott partnerekkel, marketingszolgáltatókkal és digitális marketinghálózatokkal, hogy olyan hirdetéseket jeleníthessünk meg más webhelyeken vagy mobilalkalmazásokban, amelyek érdekelhetik Önt.

 

COMPLIANCE WITH THE LAW

 

Előfordulhat, hogy az összegyűjtött információkat felhasználjuk a biztonsági események és a személyes adatok esetleges megsértésének kivizsgálására, az egyének és harmadik felek értesítésére a jogsértésről, valamint a perek védelmének előkészítésére.

 

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA/GÉPI TANULÁS

 

Mivel a felhasználói felületek egyre bonyolultabbá és személyre szabottabbá válnak, a HP felhasználhatja az adatokat, hogy az eszközök jobban igazítsák a szolgáltatásokat az ügyfelek igényeihez az információk vagy feladatok megjelenítésének módja szempontjából. Például test- és biometrikus adatok felhasználása (az Ön beleegyezésével) a termékeink és szolgáltatásaink ügyfélélményének és szolgáltatásainak, például az eszközbiztonság és a virtuális valóság alkalmazásainak javítása érdekében.

 

A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

 

Ahol az automatikus adatgyűjtés feltétlenül szükséges a HP-szolgáltatások nyújtásához vagy az Ön által kért termék biztosításához. A telemetria (például a nyomtatóhasználati adatok) és a személyes adatok összegyűjtése nélkül nem tudunk bizonyos szolgáltatásokat nyújtani, amelyekről megállapodtunk, hogy az ügyfélnek nyújtjuk. Emellett használhatunk automatikus adatgyűjtést a HP-szolgáltatások támogatására és fejlesztésére, valamint a HP-szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti műveletek támogatására.

 

FIÓKKEZELÉS

 

Termékeink és szolgáltatásaink, ideértve az online áruházainkat is használata során létrehozhat HP bejelentkezési adatokat vagy fiókot. Amikor e hitelesítő adatokat e-mail címével és jelszavával hozza létre, akkor létrejön egy egyedi azonosító, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazokat a hitelesítő adatokat használja szolgáltatásainkhoz. Az Ön által igénybe vett szolgáltatásoktól függően a hitelesítő adatokhoz vagy a fiókhoz tartozó információk tartalmazhatják a kézbesítési címet, a fizetéshez használt kártya adatait és előzményeit, a megvásárolt és csatlakoztatott eszközök adatait, az eszköz és a kapcsolat beállításait, az eszköz szolgáltatásának használati adatait, valamint a HP ajánlásaira és ajánlataira vonatkozó preferenciáit.Tekintse meg az Adatgyűjtési és -felhasználási mátrixunkat, amely rövid útmutatóként szolgál arról, hogyan használjuk fel az összegyűjtött adatokat, és milyen jogalapon dolgozzuk fel azokat.

Milyen adatokat gyűjtünk?

Személyes adatnak számít minden olyan információ, amely személyesen azonosítja Önt, vagy amely alapján Ön közvetlenül vagy közvetetten azonosítható. Személyes adatokat gyűjtünk a HP-szolgáltatások használata, illetve a HP-képviselőkkel folytatott kommunikáció során.

 

Az Öntől gyűjtött személyes adatok kategóriái a HP-vel folytatott interakció jellegétől vagy a használt HP-szolgáltatásoktól függenek, és a következők lehetnek:

 

AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT ADATOK

 • Kapcsolattartási adatok – Személyes és/vagy üzleti adatokat gyűjtünk, beleértve az utónevét, a vezetéknevét, a levelezési címét, a telefonszámát, a faxszámát, az e-mail-címét és más hasonló adatokat, valamint azonosítókat.
 • Fizetési adatok – A fizetések feldolgozásához és a csalások megakadályozásához szükséges információkat gyűjtünk, beleértve a hitelkártya-/bankkártyaszámokat, a biztonságikód-számokat és további, számlázással kapcsolatos adatokat.
 • Fiókadatok – Adatokat gyűjtünk például azzal kapcsolatban, hogyan vásárolt vagy regisztrált a HP-szolgáltatásokba, tároljuk a tranzakciós, számlázási és támogatási előzményeit, a használt HP-szolgáltatásokat és minden mást, amely az Ön által létrehozott fiókhoz kapcsolódik.
 • Helyadatok – Helymeghatározási adatokat gyűjtünk, ha Ön engedélyezi a helymeghatározási szolgáltatásokat, vagy úgy dönt, helyre vonatkozó adatokat biztosít a termékregisztráció során, illetve a weboldallal folytatott interakció során.
 • Biztonsági hitelesítő adatok– Felhasználói azonosítókat, jelszavakat, jelszótippeket és hasonló biztonsági adatokat gyűjtünk, amelyek a HP-fiókok hitelesítéséhez és hozzáféréséhez szükségesek.
 • Demográfiai adatok – Meghatározott demográfiai adatokat gyűjtünk be vagy szerzünk be harmadik felektől – például az országgal, a nemmel, a korral, az anyanyelvvel és az általános érdeklődési körrel kapcsolatos adatokat.
 • Preferenciák – Adatokat gyűjtünk az Ön preferenciáiról és érdeklődési köreiről a HP-szolgáltatásokhoz kapcsolódóan (közvetlenül Öntől származó adatokat, és az Önről rendelkezésünkre álló információkból származtatott adatokat is), valamint arról, hogyan szeretné, ha kapcsolatba lépnénk Önnel.
 • Közösségi médiával kapcsolatos adatok – Bizonyos esetekben közösségimédia-funkciókat biztosítunk, amelyek segítségével információkat oszthat meg a közösségi hálózatain, illetve kapcsolatba léphet velünk különböző közösségimédia-oldalakon. A funkciók használata adatok gyűjtését vagy megosztását eredményezheti Önről a funkció függvényében. Javasoljuk, hogy tekintse át az Ön által használt közösségimédia-oldalakon az adatvédelmi irányelveket és beállításokat annak megismerésére, hogy ezek a webhelyek milyen adatokat gyűjtenek, használnak fel és osztanak meg Önről.
 • Testre és biometriára vonatkozó adatok – Termékeink használata során esetlegesen adatokat kell megadnia testfelépítéséről, például magasságáról, testsúlyáról vagy testtartásáról, hogy személyre szabott tárgyakat készíthessen a 3D nyomtatási technológiánkkal. Engedélyével néhány termékünk biometrikus adatokat (például ujjlenyomatot) kérhet az eszköz bizonyos funkcióinak elvégzéséhez.
 • Egyéb egyedi azonosítóadatok – Az általunk gyűjtött további egyedi adatok közé tartoznak például a terméksorozatszámok, a szolgáltatóközpontjainkkal, ügyfélszolgálatainkkal vagy más ügyfélszolgálati csatornáinkkal folytatott személyes, online, telefonos vagy levélben történő interakciók során Ön által megadott adatok, az ügyfélfelmérésekre vagy nyereményjátékokra adott írott, hangalapú vagy videóalapú válaszai, illetve további adatok, amelyeket a HP-szolgáltatások előmozdításához vagy a kérdéseinek megválaszolásához adott meg számunkra. Ha azonnali hitelt igényel, további személyes adatokra is szükségünk lehet, például a munkabérére, az állami szerv által kiadott azonosítószámára, banki/pénzügyi számlaadataira, valamint további adatokra, amelyek hitelesítési célra és a hitelképességének ellenőrzéséhez szükségesek (pl. hitelinformációs hatóságoktól).
 • Az egyes HP-szolgáltatások által végzett adatgyűjtés – Előfordulhat, hogy bizonyos HP-szolgáltatások, például a HP Gaming és az Immersive alkalmazások egyéb típusú adatokat is gyűjtenek annak érdekében, hogy még hatékonyabb szolgáltatásokat és speciális funkciókat nyújthassanak. Ha többet szeretne tudni egy adott HP-szolgáltatásról, kérjük, kattintson ide.

 

AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT ADATOK

 • Nyomtatóhasználati adatok – Gyűjtjük a nyomtató használati adatait, mint például a kinyomtatott oldalak számát, a nyomtatási módot, a használt médiát, a tintapatron vagy a tonerkazetta típusát (különösen, hogy nem eredeti vagy nem HP lapkát vagy elektronikus áramkört tartalmazó festékkazettát használ-e), a nyomtatott fájltípusokat (.pdf, .jpg stb.), a nyomtatáshoz használt alkalmazásokat (Word, Excel, Adobe Photoshop stb.), a fájlméretet, az időbélyeget, valamint a nyomtató egyéb kellékeinek használatát és állapotát. Nem olvassuk be vagy gyűjtjük sem a fájlok tartalmát, sem pedig olyan adatokat, amelyek a használt alkalmazásban megjelennek.
 • Eszközadatok – Adatokat gyűjtünk számítógépéről, nyomtatójáról és/vagy eszközéről, például a következőket: operációs rendszer, firmware, a memória mérete, régió, nyelv, időzóna, modellszám, az első indítás dátuma, az eszköz kora, az eszköz gyártási dátuma, böngészőverzió, az eszköz gyártója, csatlakozási port, a garancia állapota, egyedi eszközazonosítók, hirdetési azonosítók és további, termékenként esetlegesen eltérő műszaki adatok.
 • Alkalmazásadatok – Információkat gyűjtünk a HP-alkalmazásokkal kapcsolatban, például a következőket: helyszín, nyelv, szoftververziók, adatmegosztási preferenciák és frissítési adatok. Harmadik felek technológiájának beépítése esetén az adatokat megosztjuk a harmadik féllel, és erről megfelelő értesítést küldünk az alkalmazás szintjén.
 • Teljesítménnyel kapcsolatos adatok – Információkat gyűjtünk a firmware-ek, a szoftverek, az alkalmazások, valamint az egyes eszközök hardverkomponenseinek teljesítményéről. Az általunk gyűjtött adatok közé tartoznak többek között a memóriával és a processzor teljesítményével, a környezeti tényezőkkel és a rendszerhibákkal, a nyomtatási eseményekkel, a funkciókkal, az alkalmazott értesítésekkel, pl. az „alacsony festékszint” figyelmeztetésekkel, a fényképes kártyák a fax és a lapolvasás használatával, valamint a beágyazott webszerver használatával kapcsolatos információk, továbbá az eszközönként változó további műszaki információk.
 • Weboldal-böngészési adatok – Adatokat gyűjtünk a HP-webhelyeken, a HP-alkalmazásokban és a megbízásunkból más vállalat által üzemeltetett webhelyeken tett látogatásairól és tevékenységeiről, beleértve minden tartalmat (és hirdetést), amelyet megtekintett, vagy amellyel interakcióba lépett, a webhely címét, amelyről érkezett, valamint további kattintássorozatokat (pl. a megtekintett oldalakat, a hivatkozásokat, amelyekre rákattintott, vagy a tételeket, amelyeket hozzáadott a bevásárlókosarához). Ezek közül az adatok közül néhányat cookie-k, web beacon-ök, beágyazott webes hivatkozások és hasonló technológiák segítségével gyűjtünk össze. További információért olvassa el a Cookie-k használata kapcsolatos döntések részt.
 • Névtelen vagy összesített adatok – Felmérésekre adott névtelen válaszokat, illetve a HP-szolgáltatások használatával kapcsolatos névtelen vagy összesített adatokat is gyűjtünk. Bizonyos esetekben a tevékenységeink során gyűjtött adatait azonosításra alkalmatlanná tesszük, azaz adatait pszeudonimizáljuk, hogy a lehető legkevesebb esély legyen arra, hogy az adatok elérhető technológiákkal történő használatával Ön azonosítható legyen.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy: Néhány webböngésző „Követés letiltása” funkciókat is tartalmaz. Jelenleg nem létezik iparági szabvány a „Követés letiltása” kérések kezelésére, ezért előfordulhat, hogy webhelyeink nem reagálnak az ezekből a böngészőkből származó „Követés letiltása” kérésekre vagy fejlécekre.

 

KÜLSŐ FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ADATOK

 

Az alábbi harmadik felektől gyűjtünk be adatokat:

 • Adatkereskedők, közösségi és reklámhálózatok – Kereskedelemben elérhető adatok, pl. név, cím, e-mail cím, preferenciák, érdeklődési kör és bizonyos demográfiai adatok. Személyes adatai gyűjtésére kerülhet sor például akkor, ha közösségi médián keresztül fér hozzá alkalmazásainkhoz (azaz Facebook-fiókját vagy más közösségi médiához szükséges hitelesítő adatait használva jelentkezik be alkalmazásainkba). A hozzánk beérkező alapvető adatok a közösségi médián regisztrált fiókja adatvédelmi beállításaitól függenek.
 • HP-partnerek – Ha HP-szolgáltatást vásárol egy HP-partnertől, a partnerük bizonyos adatokat továbbíthat részünkre a vásárlásával kapcsolatban. Ezek között cookie-kból származó adatok és belső adatok is szerepelhetnek.
 • Csalások megelőzéséért felelős és hitelinformációs hatóságok – Adatgyűjtés csalások megelőzése érdekében és hitelmegállapítással kapcsolatban.
 • HP vállalati ügyfelek – Ahhoz, hogy bizonyos HP-szolgáltatásokat vállalati szinten biztosíthassunk, szükség lehet arra, hogy a vállalkozásán vagy vállalatán belül egy kijelölt személy (pl. IT részlege egyik tagja) üzleti kapcsolattartási adatokat közöljön a HP vállalattal.
 • Elemzési szolgáltatók – Nem személyes adatokat is gyűjtünk, például összesített vagy azonosításra alkalmatlanná tett demográfiai/profiladatokat külső forrásokból, például olyan kiemelt partnerektől és vállalatoktól, amelyek szolgáltatásként vállalati adatok, elemzések és szoftverek biztosítására specializálódtak.

Annak érdekében, hogy biztosíthassuk az adatok pontosságát, és kiváló élményt nyújthassunk a személyre szabott szolgáltatásokkal, tartalmakkal, marketinggel és hirdetéssel, a fent felvázolt különböző forrásokból összegyűjtött adatokat bizonyos esetekben összekapcsoljuk vagy kombináljuk az Öntől közvetlenül begyűjtött információkkal. Összevetjük például a kereskedelmi forrásokból származó földrajzi adatokat az által gyűjtött IP-címmel, hogy meghatározzuk általános földrajzi területét. Az adatok összekapcsolása történhet egyedi azonosítón, például cookie-n vagy számlaszámon keresztül is.

 

Szükség esetén információkat szerzünk ahhoz, hogy a korrupcióellenességi megfelelőségi programunk részeként és jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében átvilágíthassuk az üzleti kapcsolatokat.

 

AMENNYIBEN ÚGY DÖNT, NEM ADJA MEG ADATAIT

 

Nem köteles megosztani az általunk kért személyes adatait, ha azonban úgy dönt, hogy nem oszt meg adatokat, bizonyos esetekben nem tudunk Önnek HP-szolgáltatásokat vagy adott speciális funkciókat biztosítani, illetve nem tudunk hatékonyan reagálni a felmerülő kérdéseire.

Gyermekek adatvédelme

Hacsak egy adott termékről vagy szolgáltatásról nincs másképp közölve,A HP a nagyközönség számára nyújt szolgáltatásokat. A HP nem gyűjt szánt szándékkal adatokat gyermekektől (a helyi törvénynek megfelelően) szüleik vagy törvényes képviselőjük előzetes hozzájárulása nélkül, illetve más, a vonatkozó törvények által megengedett módon.

Hogyan őrizzük és védjük meg az Ön adatait?

Az adatvesztés, a jogosulatlan hozzáférés, használat és közzététel megakadályozása, az Ön adatainak megfelelő használata, valamint az általunk gyűjtött és feldolgozott adatok védelme érdekében indokolt és megfelelő fizikai, műszaki és adminisztratív eljárásokat alkalmazunk. A HP kizárólag olyan adatokat őriz meg, amelyeket a helyi jogszabályok megkövetelnek vagy engedélyeznek, és csak addig, ameddig ezek jogszerű üzleti célokat szolgálnak.

 

Bizalmas információk (pl. pénzügyi adatok) gyűjtése, továbbítása vagy tárolása során számos kiegészítő biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk, hogy segítsünk megvédeni személyes adatait az illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól vagy közzétételtől. Szigorúan bizalmas adatok (pl. bankkártyaszám vagy jelszó) interneten történő továbbítása esetén titkosítással, például a Transport Layer Security („TLS”) protokoll legújabb verzióinak használatával védjük meg az adatokat.

 

A valós idejű kifizetések feldolgozása során a csalások megelőzésére szolgáló szolgáltatásokat veszünk igénybe. Ez a szolgáltatás egy további biztonsági szintet jelent, amellyel a HP az iparági szabványoknak megfelelően megelőzi a hitelkártya-csalásokat, és védi az Ön pénzügyi adatait.

 

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrzi, ameddig az szükséges, hogy a HP szolgáltatásokat a törvényes és alapvető üzleti célokra biztosítsa, mint például az adatokra épülő üzleti döntések meghozatala, a jogszabályi kötelezettségek betartása és a jogviták rendezése. A HP üzleti adatok megőrzési időszakai a bejegyzés típusától függően változnak, és a HP rekordmegőrzési házirendje szabályozza.

 

Az üzleti nyilvántartásokat, beleértve az ügyfél- és beszállítótranzakciókkal kapcsolatos nyilvántartásokat addig őrzik meg, amíg aktívak és ahogyan azt a vonatkozó helyi törvény előírja.

 

Személyes adatait addig tároljuk, amíg szükséges a HP-szolgáltatások nyújtásához, törvényes és alapvető üzleti célokból, például adatközpontú üzleti döntések meghozatalához, jogszabályi kötelezettségeinknek való megfeleléshez és viták megoldásához. A HP elkötelezett az összes feldolgozott személyes adat védelme mellett, és célja annak biztosítása, hogy a személyes adatokat ne tárolják tovább a gyűjtésük, tárolásuk és feldolgozásuk céljához szükséges időnél tovább. A HP birtokában lévő személyes adatok megőrzési ideje attól függően változik, hogy ezeket az adatokat jogszabályilag előírt üzleti nyilvántartás részeként tárolják-e. A nyilvántartásokban található személyes adatokat, beleértve az ügyfél- és beszállítótranzakciókkal kapcsolatos nyilvántartásokat addig őrzik meg, amíg aktívak, és ahogyan azt a vonatkozó helyi jogszabály előírja. A nem nyilvántartásokban szereplő személyes adatok kezelése a személyes adatok megőrzési szabályzatának megfelelően történik, amely megőrzési korlátokat határoz meg. A vonatkozó megőrzési időszak lejárta után az adatokat véglegesen törlik, megsemmisítve oly módon, hogy azok ne legyenek reprodukálhatók.

 

Kérésére töröljük vagy anonimizáljuk az Ön személyes adatait, hogy azok már ne azonosítsák Önt, kivéve, ha törvényes lehetőségünk van rá, vagy kötelezettek vagyunk bizonyos személyes adatok kezelésére. .

Hogyan osztjuk meg az adatokat?

Személyes adatait csak az alábbi módokon, és adott esetben csak a megfelelő szerződéses kötelezettségek alkalmazásával osztjuk meg:

 

Megosztás HP-vállalatokkal

 

Továbbítjuk személyes adatait más HP-entitások számára az Egyesült Államokban és szerte a világban a jelen adatvédelmi nyilatkozatban felvázolt célokra. Személyes adatainak védelme érdekében, valamint az APEC nemzetközi adatvédelmi szabályoka kötelező erejű vállalati szabályok és az adatvédelmi pajzs programokban való részvételünk részeként minden HP-entitás szerződéses kötelezettsége, hogy megfeleljen az adatvédelmi követelményeinknek. Adatvédelmi irányelveinket emellett éves szinten közöljük a HP-alkalmazottakkal a kötelező „Tisztesség a HP-nél” képzésünk részeként.

 

A fent megnevezett nemzetközi adatvédelmi programok hatálya alá nem tartozó esetekben, ha Ön egy termékre vagy szolgáltatásra való regisztrációval, fiók létrehozásával vagy személyes adatai más módon történő megadásával elfogadja a HP adatvédelmi nyilatkozatát, egyben hozzájárul a személyes adatainak a HP globális szervezeti hálózatán történő továbbításához.

 

MEGOSZTÁS A SZOLGÁLTATÓKKAL ÉS A PARTNEREKKEL

 

Szolgáltatókat vagy partnereket bízunk meg azzal, hogy kezeljék vagy támogassák üzleti tevékenységünk bizonyos aspektusait a nevünkben. Ezek a szolgáltatók vagy partnerek az Egyesült Államokban vagy más globális helyszíneken találhatók, és többek között a következő szolgáltatásokat nyújtják: hitelkártya-feldolgozás és csalások megelőzésére szolgáló szolgáltatások, ügyféltámogatás, a HP nevében folytatott értékesítési törekvések, rendelésteljesítés, termékszállítás, tartalmak személyre szabása, hirdetés és marketingtevékenységek (beleértve a digitális és személyre szabott hirdetéseket), IT-szolgáltatások, e-mail szolgáltatások, adattárhely, élő támogatás, adósságbehajtás és kezelés, ügyfélelégedettségi felmérések, valamint a HP-webhelyek kezelése és támogatása. Szolgáltatóinkat és partnereinket szerződésben kötelezzük a tőlünk kapott személyes adatok védelmére, emellett megtiltjuk számukra, hogy a személyes adatokat a szolgáltatások HP utasításai szerint történő végrehajtásától eltérő célokra használják fel. Bizonyos esetekben a HP felveheti Önnel a kapcsolatot, hogy felmérje elégedettségét a szolgáltatók és partnerek által nyújtott termékeinkkel és szolgáltatásainkkal. .

 

TOVÁBBI ADATOK MEGOSZTÁSA HIRDETŐKKEL

 

Továbbíthatjuk az Önről szóló adatokat a hirdetési partnereknek is (beleértve a reklámhálózatokat, a hirdetéskiszolgáló cégeket és más, általuk igénybe vett szolgáltatókat is), hogy felismerhessék az Ön eszközeit, és az érdeklődési körének megfelelő tartalmat és hirdetéseket jeleníthessenek meg Önnek. Az adatok közé tartozik többek között a neve, a postacíme, az e-mail címe, az eszközének azonosítója vagy más azonosító titkosított formában. A szolgáltatók kivonatolt vagy azonosításra alkalmatlanná tett formában dolgozzák fel az adatokat. Ezek a szolgáltatók további adatokat is gyűjthetnek Önről, pl. az IP-címét, a böngészőjével vagy az operációs rendszerével kapcsolatos információkat, és az adatmegosztási együttműködéseink keretében összekapcsolhatják az Önnel kapcsolatos információkat más cégektől származó adatokkal. További információért olvassa el a A HP kommunikációja szakasz .

 

MEGOSZTÁS EGYÉB HARMADIK FELEKKEL

 

Megoszthatjuk a személyes adatait a következőkkel is: (i) hitelinformációs és csalások megelőzésért felelős hatóságok; (ii) adósságbehajtó hatóságok (velünk szemben fennálló tartozás esetében); vagy (iii) biztosítótársaságok, ha biztosítási kötvényt vásárolt rajtunk keresztül (pl. Care Pack csomagok). Ha úgy dönt, hogy megosztja személyes adatait más vállalatokkal, a személyes adatainak kezelése az adott vállalatok adatvédelmi irányelveinek megfelelően történik, amelyek eltérhetnek a HP irányelveitől és gyakorlatától.

 

VÁLLALATI TRANZAKCIÓK

 

Adódhatnak olyan körülmények – akár stratégiai, akár más üzleti okokból –, hogy a HP úgy dönt, elad, egyesít vagy más módon átszervez üzletágakat. Ilyen tranzakciók esetén közzétehetjük vagy továbbíthatjuk személyes adatait potenciális vagy tényleges vevőknek, illetve személyes adatokat fogadhatunk az eladóktól. A gyakorlat az, hogy megfelelő védelmet igyekszünk biztosítani a személyes adatai számára az ilyen tranzakciók esetében.

 

A JOGSZABÁLYOK BETARTÁSA

 

Megoszthatjuk a személyes adatait akkor is, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy kötelesek vagyunk: (i) reagálni a bűnüldöző hatóságok, a szabályozók, a bíróságok vagy más hatóságok által megfelelően felhatalmazott adatigénylésekre, beleértve a nemzetbiztonsági vagy más bűnüldözési követelményeknek való megfelelést; (ii) megfelelni valamely törvénynek, rendeletnek, idézésnek vagy bírósági határozatnak; (iii) kivizsgálni és a megelőzéshez hozzájárulni biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmény, illetve rosszindulatú tevékenység esetében; (iv) érvényesíteni/megvédeni a HP vagy leányvállalata jogait és tulajdonait; vagy (v) megvédeni a HP, az alkalmazottjaink és a HP tulajdonát használó harmadik felek jogait vagy személyes biztonságát, amennyiben ezt az irányadó jog engedi, és az irányadó joggal összhangban.

 

Nem, és nem fogjuk eladni a személyes adatokat harmadik félnek. Mi megengedjük, hogy harmadik felek a szolgáltatásunkon keresztül gyűjtsék össze a fent leírt személyes adatokat, és a személyes adatokat harmadik felekkel üzleti célból megosszák az adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint, beleértve, de nem kizárólagosan, a szolgáltatásunkra vonatkozó hirdetéseket és máshol a felhasználók online tevékenységét a különböző helyszíneken, szolgáltatásokban és eszközökön keresztül (úgynevezett "érdeklődéssel alapú hirdetések"). E harmadik felek tájékoztatási gyakorlatáról ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik.

 

Ha szeretné gyorsan áttekinteni, hogyan és kivel osztjuk meg adatait, tekintse meg az Adatgyűjtési és -felhasználási mátrixot!

Kommunikáció a HP-vel

Az adatgyűjtési pontnál, illetve a következő részben ismertetett módszerekkel dönthet vagy módosíthatja a döntését arról, hogy szeretne-e feliratkozott vagy általános közleményeket kapni a HP-től. Ezek a lehetőségek nem vonatkoznak a rendelésteljesítés, a szerződések, a támogatás, a termékbiztonsági figyelmeztetések, az illesztőprogram-frissítések adminisztrációjához és más, az adminisztratív vagy tranzakciós értesítésekhez kapcsolódó elsődleges közleményekre, amelyek elsődleges célja nem promóciós jellegű.

 

MARKETINGCÉLÚ ÉS ELŐFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK

 

A HP marketingcélú közleményeiben tájékoztatást kaphat a termékekről, a szolgáltatásokról és/vagy a támogatásról, valamint Ön választhatja ki, hogyan szeretné megkapni ezeket a közleményeket – pl. postai küldeményben, e-mailben, telefonon, faxon vagy mobileszközön. A marketingkommunikáció körébe tartozhatnak például az új termék- vagy szolgáltatásinformációk, a speciális ajánlatok, a személyre szabott tartalmak, a célzott hirdetések vagy a piackutatásban vagy megfelelőségi vizsgálatban való részvételre szóló meghívók. A feliratkozott közlemények (pl. e-mailben küldött hírlevelek, szoftverfrissítések stb.) olyan közlemények, amelyeket kifejezetten Ön igényelt, illetve amelyek fogadásába Ön beleegyezett.

 

A következő módszerekkel mondhatja le az általános közleményeket:

 

 • Válassza az e-mail „lemondás” vagy „leiratkozás” hivatkozását, vagy kövesse a feliratkozott e-mail közleményben található, lemondással kapcsolatos utasításokat.
 • A mobiltelefonokra küldött üzenetekről való leiratkozáshoz küldje el az üzenetre válaszként a „STOP” vagy az „END” szót.

Emellett e-mail üzenetekben is letilthatja az automatikus adatgyűjtő eszközöket, például a webes jelzőket, ha nem tölti le a HP-től érkező üzenetekben található képeket (ez a funkció a számítógépén használt levelezőszoftvertől függ). Ezzel azonban specifikus levelezőszoftver-képességek miatt nem mindig tudja letiltani az e-mailben található adatgyűjtő eszközt. További információkért tekintse meg a levelezőszoftvere vagy szolgáltatója tájékoztatását.

 

COOKIE-K ÉS HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK

 

A HP több választási lehetőséget is kínál a cookie-k és más automatikus adatgyűjtő eszközök beállítására a Cookie-beállítási központban. A Cookie-k és hirdetésekkel kapcsolatos döntések részben részletesebben megtudhatja, hogyan használjuk ezeket az eszközöket. A Cookie-beállítási központban megadhatja a kívánt beállításokat.

 

Jogok gyakorlása és kapcsolatfelvétel a HP vállalattal

Jogában áll másolatot kérni tőlünk bármely, számunkra megadott vagy Önről tárolt személyes adatáról, és magyarázatot kérni azok feldolgozásáról. Emellett jogában áll visszavonni bármely korábban megadott hozzájárulását, és kérheti személyes adatainak javítását, módosítását, korlátozását, névtelenítését vagy törlését; valamint megszerezheti a beleegyezésével vagy valamely szerződéssel kapcsolatban megadott személyes adatokat strukturált, géppel olvasható formátumban, és kérheti, hogy továbbítsuk ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek.

 

Bizonyos körülmények között, különösen, ha adatait direktmarketing-célokra vagy marketingprofilok kialakítására használjuk fel, arra is jogosult, hogy kifogással éljen a személyes adatainak feldolgozását illetően. Tekintse meg a HP kommunikációja című fejezetet, amelyben iránymutatást talál arról, hogyan élhet saját jogaival az üzletszerzési célú és előfizetéssel kapcsolatos kommunikációra vonatkozóan.

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat által az Ön számára elérhető adatvédelmi szabályozásokon túl saját eszközének adatgyűjtését is szabályozhatja. Bizonyos esetekben a termékhasználati adatokat (nem a fájlok tartalmát) összegyűjtjük és feldolgozzuk azért, hogy a HP-szolgáltatások (például távoli nyomtatás, Instant Ink szolgáltatás vagy más webes szolgáltatások) alapvető működését biztosítsuk. Az eszköz adatgyűjtését Ön is szabályozhatja az eszköze beállításain és a személyes beállításokon keresztül. A HP nem tudja megváltoztatni az Ön adatgyűjtési beállításait az Ön aktív részvétele nélkül. Bizonyos termékhasználati adatokra szükség van a HP-szolgáltatások biztosításához, és az adatgyűjtés letiltása befolyásolhatja ezen szolgáltatások elérhetőségét és működését. Az ilyen alapvető, a működés miatt gyűjtött adatokat nem használjuk közvetlen üzletszerzési célokra. Ha segítségre van szüksége adatgyűjtési beállításainak megváltoztatásához, forduljon a HP ügyféltámogatásához.

 

Bizonyos esetekben, például ha az Ön kérésének teljesítésével felfednénk egy másik személy személyes adatait, vagy ha olyan információ törlését kéri, amelyet jogszabályi előírások alapján kötelesek vagyunk megőrizni, vagy amelyek megőrzése kényszerítő erejű jogos érdekünkben áll, ezek a jogok korlátozottak lehetnek.

 

Nem különböztetünk meg téged Jogaid és választásai gyakorlásáért, bár a HP szolgáltatásokon elérhető funkciók és funkciók némelyike esetleg megváltozik, vagy már nem lesz elérhető az Ön számára. A szolgáltatások bármilyen eltérése a megadott értékhez kapcsolódik.

 

Jogai gyakorlásához, illetve amennyiben kérdései vagy aggályai vannak az adatvédelmi nyilatkozatunkkal, az adatai gyűjtésével és felhasználásával vagy a helyi adatvédelmi törvények lehetséges megsértésével kapcsolatban, forduljon a HP adatvédelmi igazgatójához, vagy írjon nekünk a megfelelő címre az alábbiak közül:

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEXIKÓ
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Peoples Republic of China
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

A VILÁG TÖBBI RÉSZE
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Minden kommunikációt bizalmasan kezelnek. A kommunikáció kézhezvételekor a munkatársunk ésszerű időn belül kapcsolatba fog lépni Önnel, hogy válaszolhasson kérdéseire vagy aggodalmaira. Bizonyos esetekben az Ön személyazonosságának ellenőrzése érdekében további információkat is kérhetnek. Az ellenőrzési folyamattal kapcsolatos további kattintson ide Célunk, hogy gondoskodunk arról, hogy az Ön aggodalmai időben és megfelelő módon megoldódtak.

 

Amennyiben mégsem tudjuk eloszlatni kétségeit, jogában áll felvenni a kapcsolatot valamely adatvédelmi felügyeleti hatósággal az adott országban, ahol Ön él vagy dolgozik, vagy ahol megítélése szerint az adatvédelmi szabályok megsértésre kerültek, illetve jogorvoslattal élhet a bíróságon. Az EU–USA Adatvédelmi Pajzsban való részvételünkkel, az APEC CBPR-rel vagy a HP BCR-jeinek alkalmazásával kapcsolatos kérdések, aggályok és panaszok tekintetében itt tudhat meg többet: Nemzetközi adattovábbítás.

Változások az adatvédelmi nyilatkozatunkban

Amennyiben módosítjuk az adatvédelmi nyilatkozatunkat, itt tesszük közzé a módosított változatot, és frissítjük a módosítás dátumát. Amennyiben olyan jelentős módosításokat hajtunk végre az adatvédelmi nyilatkozatunkban, amelyek megváltoztatják az adatvédelmi gyakorlatunkat, más eszközökkel is értesítjük Önt, például e-mail üzenetet küldünk, értesítést teszünk közé a vállalati weboldalunkon és/vagy közösségimédia-oldalainkon azelőtt, hogy a változások érvénybe lépnének.

 

A közzététel dátuma: 2021. november

 

Töltse le a HP adatvédelmi nyilatkozatát

 

Korábbi adatvédelmi irányelvek

Kapcsolódó adatvédelmi hivatkozások:

Adatvédelmi nyilatkozatok más országok/régiók számára

További tudnivalók

Személyes adatvédelmi beállítások

További tudnivalók

HP Személyes adatok védelme

További tudnivalók