HP-ovo svjetsko ograničeno jamstvo i tehnička podrška

HP-ovo ograničeno jamstvo za hardver

Trajanje ograničenog jamstva

Ovim HP-ovim ograničenim jamstvom za hardver tvrtka HP, proizvođač, daje vama, kupcu, pravo na izričito ograničeno jamstvo u vremenu navedenom na stranici s opisom proizvoda i/ili u Izjavi o HP-ovom ograničenom jamstvu isporučenoj s vašim proizvodom. HP bez naknade može ponuditi 90 dana besplatne ograničene telefonske tehničke podrške. Nakon toga, korištenje usluge HP telefonske podrške može se dodatno naplatiti, dok će drugi načini podrške, uključujući on line agenta, HP web-stranicu za podršku ili kontaktiranje HP-ovog zastupnika ili ovlaštenog servisera HP-ove opreme biti besplatni za cijelo vrijeme trajanja ovog HP-ovog ograničenog jamstva. Primjenjive proizvode potražite na stranicama s opisom proizvoda i/ili u Izjavi o HP-ovom ograničenom jamstvu isporučenoj s vašim proizvodom.

Opći uvjeti

Ovim HP-ovim ograničenim jamstvom tvrtka HP, proizvođač, daje vama, krajnjem korisniku, pravo na izričito ograničeno jamstvo. Detaljan opis svojih prava iz ovog ograničenog jamstva potražite na HP-ovim web-stranicama. Ako imate i dodatni pisani sporazum s HP-om, možda imate i druga prava koja ovo HP-ovo ograničeno jamstvo ne isključuje, ograničava ili obustavlja. Ako postoje, dodatne informacije o svojim pravima potražite na stražnjoj strani ovog jamstva u odjeljku "Uvjeti specifični za državu".

 

Ovo HP-ovo ograničeno jamstvo odnosi se samo na hardverske proizvode marke HP i marke Compaq, uključujući bez ograničenja, HP-ov potrošni materijal za ispis (u ovom HP-ovom ograničenom jamstvu skupno se dalje nazivaju "HP hardverski proizvodi") koje su prodale ili iznajmile tvrtka HP inc, njezine svjetske podružnice (u ovom HP-ovom ograničenom jamstvu skupno se dalje nazivaju "HP"), pridružene tvrtke, ovlašteni prodavači, ovlašteni distributeri ili državni distributeri te uz koje je isporučeno ovo HP-ovo ograničeno jamstvo. Izraz "HP hardverski proizvod" odnosi se na hardverske komponente i ”firmware”. Izraz "HP hardverski proizvod" NE UKLJUČUJE softverske aplikacije ili programe, proizvode koje nije proizvela tvrtka HP i periferne uređaje koji nisu marke HP. U opsegu dozvoljenom lokalnim zakonima svi vanjski proizvodi HP-ovog hardverskog proizvoda koje nije proizvela tvrtka HP ili periferni uređaji koji nisu marke HP kao što su vanjski sustavi za pohranu, zasloni, pisači i drugi periferni uređaji, isporučeni su "KAKVI JESU" i nisu pokriveni ovim HP-ovim ograničenim jamstvom. Međutim, ti vam drugi proizvođači ili izdavači mogu dati svoja vlastita jamstva. Periferni uređaj marke HP ili drugi uređaj marke HP koji nije pokriven ovim HP-ovim ograničenim jamstvom može biti pokriven HP-ovim ograničenim jamstvom za taj periferni ili drugi uređaj marke HP. Proučite HP-ovo ograničeno jamstvo za taj proizvod kako biste saznali koja su vaša prava i obveze.

 

U opsegu dozvoljenom lokalnim zakonima HP jamči da će, prema vlastitom izboru, popraviti ili zamijeniti nedostatke u materijalu ili izradi HP-ovog hardverskog proizvoda ili vam vratiti novac ukoliko za vrijeme trajanja ograničenog jamstva o takvim nedostacima HP-ovog hardverskog proizvoda obavijestite tvrtku HP. HP-ova obveza iz ovog HP-ovog ograničenog jamstva da prema vlastitom izboru popravi ili zamijeni nedostatke u materijalu ili izradi HP-ovog hardverskog proizvoda ili vam vrati novac prestaje nakon isteka razdoblja ograničenog jamstva.

 

Razdoblje ograničenog jamstva počinje na datum kupnje ili početka najma od HP-a ili, ako je primjenjivo, na datum kada HP ili ovlašteni serviser HP-ove opreme dovrši postavljanje. Osim ako vas HP ili ovlašteni prodavač drugačije pismeno ne obavijesti, račun ili otpremnica na kojoj je naveden datum kupnje ili najma HP-ovog hardverskog proizvoda vaš je dokaz datuma kupnje ili najma. Za ostvarivanje prava na popravak u sklopu jamstva bit će vam potreban dokaz kupnje ili najma. Popravak u sklopu jamstva koji je ovdje naveden smatra se uslugom osnovnog jamstva. Uz vaš HP hardverski proizvod možda se isporučuje prošireno jamstvo. Trenutne informacije o jamstvu zatražite od HP-a ili posjetite web-stranicu HP.com. Za HP spremnike s tintom razdoblje jamstva traje dok se HP-ova tinta ne potroši ili do datuma isteka jamstva, ovisno o tome što se prije dogodi. Za HP ispisne glave razdoblje jamstva traje do datuma isteka jamstva ili dostizanja zajamčenog ograničenja korištenja, ovisno o tome što se prije dogodi. Za HP LaserJet spremnike za ispis razdoblje jamstva traje do dostizanja zajamčenog ograničenja korištenja.

 

U nekim državama ili zemljama sljedeća isključenja ili ograničenja nisu dozvoljena pa se ta isključenja i ograničenja možda samo djelomično odnose na vas.

 

HP NE DAJE NIKAKVA DRUGA PISANA ILI USMENA IZRIČITA JAMSTVA ILI UVJETE I, U OPSEGU DOZVOLJENOM ZAKONOM, HP IZRIČITO ODBACUJE SVA JAMSTVA I UVJETE KOJI NISU NAVEDENI U OVOM HP-OVOM OGRANIČENOM JAMSTVU. U MJERI U KOJOJ TO DOPUŠTAJU LOKALNI ZAKONI DRŽAVA IZVAN SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA HP ODBACUJE SVA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETE, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICIRANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. ZA SVE TRANSAKCIJE KOJE SE NA PODRUČJU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA SVA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETI PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, KVALITETE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU OGRANIČENA SU NA RAZDOBLJE TRAJANJA GORE NAVEDENOG IZRIČITOG JAMSTVA. U NEKIM DRŽAVAMA ILI ZEMLJAMA NIJE DOZVOLJENO OGRANIČAVANJE TRAJANJA IMPLICIRANOG JAMSTVA ILI UVJETA ILI ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE ODREĐENIH VRSTA ŠTETE, UKLJUČUJUĆI SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU POTROŠAČKIH PROIZVODA. AKO ŽIVITE U TIM DRŽAVAMA ILI ZEMLJAMA, NEKA ISKLJUČENJA, ODRICANJA ILI OGRANIČENJA OVOG HP-OVOG OGRANIČENOG JAMSTVA MOŽDA SE NE ODNOSE NA VAS. U MJERI U KOJOJ OVO HP-OVO OGRANIČENO JAMSTVO NIJE U SKLADU S LOKALNIM ZAKONIMA, SMATRAT ĆE SE DA JE OVO HP-OVO OGRANIČENO JAMSTVO ILI TAJ NJEGOV DIO IZMIJENJEN SUKLADNO TIM LOKALNIM ZAKONIMA.

 

ZA TRANSAKCIJE S POTROŠAČIMA UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA EUROPSKU UNIJU, AUSTRALIJU I NOVI ZELAND UVJETI OGRANIČENOG JAMSTVA NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM U OPSEGU DOZVOLJENOM ZAKONOM, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU I NE MIJENJAJU OBVEZUJUĆA ZAKONSKA PRAVA KORISNIKA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRODAJU OVOG PROIZVODA, VEĆ PREDSTAVLJAJU DODATAK TIM PRAVIMA.

 

Ovo HP-ovo ograničeno jamstvo primjenjuje se u svim državama i može se iskoristiti u svim državama ili regijama u kojima tvrtka HP ili njezin ovlašteni serviser nude popravak u sklopu jamstva za proizvod s brojem modela na koji se odnose uvjeti i odredbe navedeni u ovom HP-ovom ograničenom jamstvu. Na ovo HP-ovo ograničeno jamstvo primjenjuju se svi državni zakoni i propisi koji reguliraju uvoz i izvoz. HP hardverski proizvodi kupljeni u jednoj državi ili regiji pod ovim se HP-ovim ograničenim jamstvom smiju prenijeti u drugu državu ili regiju u kojoj tvrtka HP ili njezin ovlašteni serviser nude popravak u sklopu jamstva za proizvode s istim brojem modela. Jamstveni uvjeti, dostupnost usluga i vrijeme odgovora na zahtjev za servisom mijenjaju se ovisno o državi ili regiji. Uobičajeno vrijeme odgovora na zahtjev za servisom u sklopu jamstva mijenja se ovisno o dostupnosti rezervnih dijelova na toj lokaciji. Ako rezervni dijelovi nisu dostupni, ovlašteni serviser HP-ove opreme o tome vas može detaljnije izvijestiti. HP neće mijenjati oblik, prikladnost ili funkciju ovog HP-ovog hardverskog proizvoda kako radio u zemlji za koju nikada nije bio namijenjen. HP nije odgovoran za tarife ili carine koje su posljedica prijenosa proizvoda. Prijenos proizvoda možda je pokriven i na njega se odnose svi primjenjivi zakoni, propisi i kontrole koje u različitim državama uređuju uvoz i izvoz.

 

U državama ili regijama u kojima primjenjivi zakoni kažu da popravke u sklopu jamstva na uvezenim proizvodima vrši lokalni uvoznik ili u kojima primjenjivi zakoni ne kažu da popravke u sklopu jamstva obavezno mora izvršiti proizvođač proizvoda, sve popravke u sklopu jamstva u tim će državama ili regijama izvršiti isključivo uvoznik, a ne HP, osim ako lokalni uvoznik nema posebnu dozvolu tvrtke HP ili njezinih podružnica da zahtjeve za popravcima u sklopu jamstva proslijedi HP-u.

 

Ako se u razdoblju trajanja ograničenog jamstva na vašem HP-ovom hardverskom proizvodu pojave nedostaci u materijalu ili izradi, imate pravo na popravak hardvera u sklopu jamstva prema odredbama i uvjetima navedenima u ovom dokumentu. HP će, prema vlastitom izboru, u razdoblju trajanja ograničenog jamstva popraviti ili zamijeniti dio ili cijeli hardverski proizvod zbog nedostataka u materijalu ili izradi ukoliko vi, kao krajnji korisnik, o takvim nedostacima obavijestite HP u razdoblju trajanja ograničenog jamstva. Osim ako nije drugačije navedeno i u opsegu dozvoljenom lokalnim zakonima, u proizvodnji novog HP-ovog hardverskog proizvoda koristit će se novi materijali ili novi i reciklirani materijali čija je izvedba i pouzdanost jednaka izvedbi i pouzdanosti novih materijala. U mjeri u kojoj je to u skladu s lokalnim propisima (a) HP hardverski proizvod koji treba popraviti umjesto popravka smije se zamijeniti obnovljenim HP-ovim hardverskim proizvodom iste vrste i (b) za popravak HP-ovog hardverskog proizvoda smiju se koristiti obnovljeni rezervni dijelovi. (c) funkcionalnost, rad i pouzdanost zamijenjenih ili popravljenih HP-ovih hardverskih proizvoda moraju biti jednaki onima kod proizvoda koji se više ne proizvode. Osim ako lokalni zakoni to izričito ne traže, ako se na zamijenjenim ili popravljenim HP-ovim hardverskim proizvodima pojave nedostaci u materijalu ili izradi (1) u razdoblju od devedeset (90) dana nakon popravka i/ili zamjene ili (2) u preostalom razdoblju trajanja ograničenog jamstva HP-ovog hardverskog proizvoda koji mijenjaju ili na koji su postavljeni, HP jamči popravak ili zamjenu tih HP-ovih hardverskih proizvoda ili dijelova.

 

Komponente ili hardverski proizvodi koji se uklone u sklopu ovog HP-ovog ograničenog jamstva postaju vlasništvo tvrtke HP, osim ako drugačije nije navedeno u primjenjivim lokalnim zakonima. U rijetkim slučajevima kada se na HP-ovom hardverskom proizvodu iznova javljaju pogreške ili ako HP utvrdi da ne može popraviti ili zamijeniti HP hardverski proizvod, HP vam, prema vlastitom izboru, može (a) dati istu zamjensku jedinicu ili jedinicu s istim funkcionalnostima koja radi kao vaš HP hardverski proizvod ili (b) umjesto zamjene vratiti novac ili odobriti kredit u visini troškova kupnje ili najma (bez kamata). U opsegu dozvoljenom lokalnim zakonima, to je vaš isključivi pravni lijek za neispravne proizvode.

 

U nekim državama ili zemljama gore navedena isključenja ili ograničenja nisu dozvoljena pa se ta isključenja i ograničenja možda samo djelomično odnose na vas.

 

Na sporove koji proizlaze iz ovog HP-ovog ograničenog jamstva ili koji su povezani s kupnjom HP-ovog hardverskog proizvoda na koji se odnosi ovo HP-ovo ograničeno jamstvo, bilo da proizlaze iz ugovora, delikta, zakona, prijevare ili bilo koje druge pravne prakse, primjenjuju se zakoni zemlje, države, provincije ili teritorija na kojem se trenutno nalazite, bez obzira na principe sukoba zakona.

Isključenja

HP NE JAMČI DA ĆE RAD OVOG HP-OVOG HARDVERSKOG PROIZVODA BITI BEZ PREKIDA ILI POGREŠAKA. HP NIJE ODGOVORAN ZA ŠTETU KOJA JE NASTALA ZBOG TOGA ŠTO PRILIKOM KORIŠTENJA NISTE SLIJEDILI UPUTE KOJE SE ODNOSE NA TAJ HP HARDVERSKI PROIZVOD.

 

Ovo HP-ovo ograničeno jamstvo ne odnosi se na potrošne dijelove, osim ako je riječ o dolje navedenom HP potrošnom materijalu za ispis i određenim punjivim baterijama i na bilo koji HP hardverski proizvod s kojeg je uklonjen serijski broj ili ako je proizvodi oštećen ili neispravan

 • zbog nezgode, nepravilnog korištenja, prolijevanja tekućine, grubog korištenja, kontaminacije, nepravilnog ili nedostatnog održavanja i kalibracije ili drugih vanjskih uzroka;
 • zbog rada izvan raspona parametara korištenja navedenih u korisničkoj dokumentaciji isporučenoj s HP hardverskim proizvodom;
 • zbog softvera, povezivanja, dijelova ili potrošnog materijala koje nije isporučio HP;
 • zbog nepravilno pripremljenog mjesta korištenja i njegovog održavanja ili uvjeta okoliša koji ne zadovoljavaju HP-ove specifikacije za mjesto korištenja;
 • zbog virusa, infekcije, crva ili sličnog zlonamjernog računalnog koda koje nije stvorio HP;
 • izgubljen ili oštećen u prijevozu;
 • zbog promjena ili servisa koje nije obavio HP ili ovlašteni serviser HP-ove opreme; ili
 • zbog nepravilnog postavljanja HP-ovih dijelova koje može postaviti korisnik ili dijelova koje je odobrio HP, a koji su dostupni za vaš HP hardverski proizvod u državi ili regiji u kojoj se obavlja zamjena.

 

Ovo ograničeno jamstvo ne odnosi se na HP hardverske proizvode čije su komponente nakon kupnje podešene za rad na frekvencijama većima od tvorničkih, osim za oštećene i neispravne komponente za koje je utvrđeno da njihov neispravan rad nije povezan s takvim podešavanjima.

 

HP nije odgovoran za probleme s međusobnim radom ili kompatibilnošću koji su posljedica

 • korištenja proizvoda, softvera ili opcija koje HP ne podržava;
 • korištenja konfiguracija koje HP ne podržava;
 • instaliranja dijelova namijenjenih za jedan sustav u sustav koji se od prvoga razlikuje po vrsti ili modelu.

 

KAO MJERU ZAŠTITE OD MOGUĆEG KVARA, PROMJENE ILI GUBITKA PODATAKA U REDOVNIM INTERVALIMA NAPRAVITE SIGURNOSNE KOPIJE PODATAKA POHRANJENIH NA TVRDOM DISKU ILI DRUGIM UREĐAJIMA ZA SPREMANJE PODATAKA. PRIJE NEGO ŠTO BILO KOJI HP-OV HARDVERSKI PROIZVOD ODNESETE NA POPRAVAK, OBAVEZNO NAPRAVITE SIGURNOSNU KOPIJU PODATAKA I UKLONITE SVE POVJERLJIVE I OSOBNE PODATKE, KAO I PODATKE KOJI SU U VAŠEM VLASNIŠTVU. U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM ZAKONIMA TVRTKA HP NIJE ODGOVORNA ZA OŠTEĆENJE ILI GUBITAK BILO KAKVIH PROGRAMA, PODATAKA ILI MEDIJA ZA PRIJENOSNU POHRANU. U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM ZAKONIMA TVRTKA HP NIJE ODGOVORNA ZA VRAĆANJE ILI PONOVNU INSTALACIJU BILO KAKVIH PROGRAMA ILI PODATAKA, OSIM SOFTVERA KOJI JE INSTALIRAN PRILIKOM PROIZVODNJE HP-OVOG HARDVERSKOG PROIZVODA I SVIH PRIMJENJIVIH AŽURIRANJA. POPRAVAK MOŽE DOVESTI DO GUBITKA PODATAKA.

Isključenja ovisna o proizvodu

Punjive baterije

U ovom HP-ovom hardverskom proizvodu možda se nalaze ugrađene punjive baterije do kojih korisnik ne može doći, a koje mora zamijeniti HP ili ovlašteni serviser HP-ove opreme. Ugrađene punjive baterije pokrivene su ovim ograničenim jamstvom kao uobičajena komponenta HP-ovog hardverskog proizvoda u istom razdoblju trajanja jamstva, osim ako u ovom HP-ovom ograničenom jamstvu nije drugačije navedeno.

 

U ovom HP-ovom hardverskom proizvodu možda se nalazi punjiva baterija koju korisnik može izvaditi i zamijeniti. HP jamči da će dobaviti zamjensku bateriju ako se na bateriji pojave nedostaci u materijalu ili izradu u razdoblju od jedne (1) godine od datuma kupnje HP hardverskog proizvoda u kojem se baterija nalazi, osim ako u ovom HP-ovom ograničenom jamstvu nije drugačije navedeno.

 

Kao i kod svih baterija maksimalni kapacitet bilo koje baterije koja se nalazi u HP-ovom hardverskom proizvodu smanjuje se s protekom vremena korištenja, a vijek trajanja baterije ovisi o modelu proizvoda, konfiguraciji, učitanim aplikacijama, značajkama, korištenju, funkciji bežičnog povezivanja i postavkama upravljanja napajanjem. Prema tome, smanjenje maksimalnog kapaciteta baterije ili vijeka trajanja baterije ne smatra se nedostatkom materijala ili izrade i ovo HP-ovo ograničenog jamstvo ne pokriva promjene kapaciteta baterije ili vijeka trajanja baterije. U opsegu dozvoljenom lokalnim zakonima jamstvom su pokriveni samo nedostaci materijala ili izrade zbog kojih baterija ne radi u gore navedenom razdoblju trajanja ograničenog jamstva za baterije ili u slučaju da je vijek trajanja baterije dulji od nazivnog broja ciklusa punjenja baterije, ovisno o tome što se prvo dogodi, osim ako u ovom HP-ovom ograničenom jamstvu nije drugačije navedeno. Kako biste utvrdili je li kvar baterije pokriven jamstvom, možda ćete morati pokrenuti HP-ovo dijagnostičko testiranje.

HP-ovi proizvodi za ispis

Upotreba spremnika s tintom koji nisu proizvod tvrtke HP ili ponovno napunjenih spremnika neće utjecati na HP-ovo ograničeno jamstvo niti na bilo koji ugovor o podršci za pisač koji je HP zaključio s korisnikom. Međutim, ako se kvar ili oštećenje pisača ili ispisne glave ipak može pripisati uporabi spremnika s tintom koji nisu proizvod tvrtke HP ili ponovno napunjenih spremnika, HP će popravak tako nastalog kvara ili oštećenja pisača naplatiti prema svojem standardnom cjeniku materijala i usluga ili trošku zamjene ispisne glave. Za HP spremnike s tintom i potrošni materijal za tintu te za potrošni materijal za HP LaserJet ovo se HP-ovo ograničeno jamstvo ne odnosi na proizvode koji su, uz druga isključenja opisana u ovom HP-ovom ograničenom jamstvu, ponovno napunjeni, obnovljeni, prerađeni ili mijenjani na bilo koji drugi način. Ovo se HP-ovo ograničeno jamstvo odnosi na HP spremnike s tintom, ispisne glave ili HP LaserJet spremnike za ispis koji se koriste u za to predviđenim HP uređajima za ispis ili uređajima za ispis koje su proizveli ovlašteni proizvođači originalne opreme (OEM).

Isključivi pravni lijek

U OPSEGU DOZVOLJENOM PRIMJENJIVIM LOKALNIM ZAKONIMA OVI SU UVJETI I ODREDBE POTPUNI I ISKLJUČIVI UGOVOR O JAMSTVU IZMEĐU VAS I TVRTKE HP ZA HP HARDVERSKI PROIZVOD KOJI STE KUPILI ILI IZNAJMILI. U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM ZAKONIMA OVI UVJETI I ODREDBE ZAMJENJUJU SVE PRETHODNE UGOVORE, OGLASE ILI DRUGE PRIKAZE, UKLJUČUJUĆI PRIKAZE IZ HP-OVIH PROMOTIVNIH TISKANIH MATERIJALA ILI SAVJETE KOJE STE DOBILI OD TVRTKE HP, AGENTA ILI ZAPOSLENIKA TVRTKE HP ILI AGENTA ILI ZAPOSLENIKA DRUGIH TVRTKI KOJI SU POVEZANI S KUPNJOM ILI NAJMOM HP-OVOG HARDVERSKOG PROIZVODA, A NISU DIO POSEBNOG PISANOG SPORAZUMA S HP-OM ILI NJEGOVIM OVLAŠTENIM PRODAVAČEM. Promjene uvjeta ovog HP-ovog ograničenog jamstva važeće su samo ako su u pisanom obliku i ako ih je ovjerio ovlašteni predstavnik tvrtke HP.

Ograničenje odgovornosti

U nekim državama ili zemljama isključenja ili ograničenja impliciranog jamstva ili ograničenja posebne, slučajne ili posljedične štete (kako su dolje navedena) nisu dozvoljena pa se ta isključenja i ograničenja možda samo djelomično odnose na vas. SLJEDEĆA OGRANIČENJA PRIMJENJUJU SE U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM ZAKONIMA. U SLUČAJU DA VAM HP PREMA VLASTITOM IZBORU ODLUČI VRATITI NOVAC ILI PONUDITI KARTICU ZA ZAMJENSKI PROIZVOD KOJU MOŽETE ISKORISTITI NA WEB-STRANICAMA HP.COM MAKSIMALNI IZNOS KOJI VAM MOŽE BITI ODOBREN PREMA OVOM HP-OVOM OGRANIČENOM JAMSTVU IZRIČITO JE OGRANIČEN NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA HP HARDVERSKI PROIZVOD. OSIM KAKO JE GORE NAVEDENO HP NI U KOM SLUČAJU NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJU JE UZROKOVAO HP HARDVERSKI PROIZVOD ILI KOJA JE NASTALA KAO POSLJEDICA NEISPRAVNOG RADA HP-OVOG HARDVERSKOG PROIZVODA, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE FINANCIJSKE GUBITKE, NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA, GUBITAK PODATAKA ILI SOFTVERA, BILO KAKVE TROŠKOVE VRAĆANJA PROGRAMA ILI PODATAKA POHRANJENIH NA PROIZVODU TE POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU. HP NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVE ZAHTJEVE TREĆIH STRANA ILI ZAHTJEVE KOJE STE UPUTILI U IME TREĆIH STRANA. HP NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA JE NASTALA ZBOG ISPUNJAVANJA OBVEZA PROIZAŠLIH IZ LOKALNIH ZAKONA. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJE SE OVISNO O TOME JE LI ODŠTETA ZATRAŽENA ILI JE ZAHTJEV PODNESEN U SKLOPU OVOG HP-OVOG OGRANIČENOG JAMSTVA ILI KAO ZAHTJEV ZBOG DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEMAR I OBJEKTIVNU ODGOVORNOST ZA PROIZVOD), UGOVORA ILI BILO KAKAV DRUGI ZAHTJEV. NITKO NE MOŽE UKINUTI ILI DOPUNITI OVO OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI VRIJEDIT ĆE ČAK I AKO STE UNAPRIJED OBAVIJESTILI HP ILI NJEGOVOG OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA TAKVE ŠTETE. MEĐUTIM, OVO OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI NE ODNOSI SE NA ZAHTJEVE U SLUČAJU OSOBNIH OZLJEDA.

 

OVO HP-OVO OGRANIČENO JAMSTVO DAJE VAM POSEBNA ZAKONSKA PRAVA. MOŽDA IMATE I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE I OD ZEMLJE DO ZEMLJE. KAKO BISTE SAZNALI KOJA SU SVA VAŠA PRAVA, SAVJETUJEMO VAM DA PROUČITE PRIMJENJIVE ZAKONE KOJI VRIJEDE U VAŠOJ DRŽAVI ILI ZEMLJI.

HP-ovo ograničeno jamstvo za dodatnu opremu

Uvjeti i odredbe HP-ovog ograničenog jamstava za dodatnu opremu marke HP (u ovom HP-ovom ograničenom jamstvu skupno se dalje nazivaju "HP dodatna oprema") navedene su u HP-ovom ograničenom jamstvu koje se može primijeniti na HP dodatnu opremu i koje se isporučuje s HP-ovim hardverskim proizvodom. Ako je vaša HP dodatna oprema instalirana na HP hardverski proizvod, HP će vršiti popravke u sklopu jamstva ili u razdoblju navedenom u jamstvenim dokumentima (razdoblje trajanja ograničenog jamstva za HP dodatnu opremu) isporučenima s HP dodatnom opremom ili u preostalom razdoblju trajanja jamstva za HP hardverski proizvod u koji je instalirana HP dodatna oprema, ovisno o tome koje je razdoblje dulje, no ne dulje od tri (3) godine od datuma kupnje HP dodatne opreme. Razdoblje trajanja HP-ovog ograničenog jamstva za dodatnu opremu počinje s datumom kupnje od tvrtke HP ili HP-ovog ovlaštenog prodavača. Datum kupnje HP dodatne opreme naveden na računu ili otpremnici datum je početka vašeg jamstva. Više informacija potražite u HP-ovom ograničenom jamstvu za dodatnu opremu. U opsegu dozvoljenom lokalnim zakonima dodatna oprema koju nije proizveo HP isporučuje se "KAKVA JEST". Međutim, drugi proizvođači i dobavljači izravno vam mogu ponuditi jamstvo.

Zasloni

HP zaslon za digitalne prikaze

Ovo ograničeno jamstvo ne uključuje uslugu premještanja ili ponovnog postavljanja zaslona za digitalne prikaze koji je postavljen na zid ili koji je postavljen prema posebnim zahtjevima. Ovo ograničeno jamstvo ne pokriva štetu nastalu postavljanjem zaslona na zid ili njegovim premještanjem, kao ni štetu nastalu postavljanjem zaslona prema posebnim zahtjevima ili njegovim premještanjem. Za postavljanje zaslona na zid ili prema posebnim zahtjevima HP preporučuje korištenje usluga kvalificiranih osoba. Ukoliko HP utvrdi da se problem sa zaslonom za digitalni prikaz ne može riješiti na daljinu, HP će zamjenski proizvod poslati izravno korisniku. HP će snositi sve troškove slanja i osiguranja tako što će osigurati uslugu službe za dostavu koja će jedinicu zapakirati i sigurno vratiti u HP. Ako ne vratite oštećenu jedinicu, HP vam može naplatiti zamjenski proizvod.

Monitori

Svi modeli monitora nisu prikladni za aplikacije u kojima je slika statična, nepromjenjiva ili fiksna. Statične slike mogu uzrokovati oštećenje u obliku zadržane slike koja izgleda kao mrlje ili vodeni žigovi na zaslonu. Ovo HP-ovo ograničeno jamstvo ne pokriva štetu na monitorima u obliku zadržane slike koja je nastala zbog korištenja aplikacija u kojima je slika dulje vrijeme ili neprekidno (24 sata dnevno) statična, nepromjenjiva ili fiksna. Kako biste izbjegli oštećenja u obliku zadržane slike, isključite monitor kada ga ne koristite ili, ako ih vaš sustav podržava, koristite postavke upravljanja napajanjem kako bi se zaslon isključio ako je sustav neaktivan.

Istovremeno jamstvo za multimedijski monitor i komplet s računalom

Ako ste multimedijski monitor kupili u kompletu s računalom (kao jedan SKU), u mjeri dozvoljenoj lokalnim zakonima trajanje jamstvenog razdoblja za multimedijski monitor jednako je razdoblju trajanja jamstva za osobno računalo. Više informacija potražite u jamstvenoj izjavi za osobno računalo.

Odgovornost kupca

Kako bi se izbjegla mogućnost naplate troškova za slučajeve koji nisu pokriveni HP-ovim ograničenim jamstvom (slučajevi koji nisu nedostaci materijala ili izrade na HP-ovom hardverskom proizvodu), morat ćete HP-u ili ovlaštenom serviseru HP-ove opreme pomoći na sljedeće načine:

 

 • Prilikom predaje zahtjeva u sklopu jamstva navesti istinite, točne i potpune podatke.
 • Osigurati okruženje koje ispunjava HP-ove uvjete, uključujući zaštitu od korozije, kontaminacije i prolijevanja. Na primjer, kako bi bio zadovoljen HP-ov uvjet zaštite od korozije, korozija na srebru i bakru u okruženju ne smije biti veća od 300 angstroma.1
 • Potvrditi konfiguraciju, učitati najnovije programske datoteke, instalirati programske zakrpe i pokrenuti HP-ovu dijagnostičke ili uslužne programe.
 • Implementirati privremene procedure ili rješenje koje će vam dati HP dok radi na trajnom rješenju.
 • Kad je moguće, koristiti HP-ova rješenja za udaljenu podršku. HP vam ozbiljno savjetuje da koristite HP-ove dostupne tehnologije za podršku. Ako ne iskoristite dostupna rješenja za udaljenu podršku, možete uzrokovati dodatne troškove koji proizlaze iz povećanih potreba za podrškom.
 • Surađivati s HP-om u pokušajima rješavanja problema sa online agentom, e-poštom ili telefonski. To može uključivati izvođenje rutinskih dijagnostičkih procedura, instaliranje dodatnih ažuriranja ili zakrpi softvera, uklanjanje dodatne opreme drugih proizvođača i/ili zamjenu dodatne opreme.
 • HP preporučuje da redovno stvarate sigurnosne kopije svojih datoteka, podataka ili programa spremljenih na tvrdom disku ili drugim uređajima za pohranu kao mjeru zaštite od mogućeg kvara, mijenjanja ili gubitka. Prije nego što bilo koji HP hardverski proizvod u sklopu jamstva odnesete na popravak ili zatražite podršku, napravite sigurnosnu kopiju datoteka, podataka i programa i uklonite sve povjerljive i osobne podatke, kao i podatke koji su u vašem vlasništvu.
 • Ukloniti svu vanjsku dodatnu opremu koja se za vrijeme popravka ili zamjene može izgubiti.
 • Izvršiti dodatne zadatke koji su definirani za svaku vrstu jamstvene usluge navedene u nastavku, kao i sve druge radnje na razumni zahtjev tvrtke HP kako bi podrška u sklopu jamstva bila što bolja.
 • Za servisiranje u skladu s jamstvom za HP LaserJet spremnike za ispis proizvod vratite na mjesto kupnje (zajedno s pisanim opisom problema i uzorcima ispisa) ili se obratite HP korisničkoj podršci.

* HP-ovi uvjeti temelje se na zahtjevima ISA G1 (blagi) opisanima u standardu ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants (Uvjeti okruženja za mjerenje procesa i upravljačke sustave: Kontaminacija zrakom). ISA standarde potražite na web-stranici http://www.isa.org. Ako se proizvodi koriste u ISA G1 (blagi) okruženju, korozija ne bi trebala utjecati na pouzdanost opreme.

Vrste jamstvenih usluga za hardver

Vrste jamstvenih usluga podrške koje se mogu primijeniti na HP hardverski proizvod opisane su u nastavku. Sve usluge nisu dostupne u svim zemljama ili regijama. U MJERI U KOJOJ USLUGE I UVJETI OVOG JAMSTVA ILI BILO KOJI NJIHOVI DIJELOVI NISU U SKLADU S LOKALNIM ZAKONIMA, SMATRAT ĆE SE DA SU USLUGE I UVJETI ILI TAJ NJIHOV DIO IZMIJENJENI SUKLADNO TIM LOKALNIM ZAKONIMA.

Jamstvena usluga popravka od strane korisnika

HP hardverski proizvodi napravljeni su od mnogo dijelova koje korisnici mogu sami popraviti (CSR), što smanjuje vrijeme popravka i omogućuje veću fleksibilnost prilikom zamjene neispravnih dijelova. Ako tijekom razdoblja utvrđivanja kvara HP zaključi da se popravak može izvesti pomoću CSR dijela, HP će taj dio poslati izravno vama kako biste ga mogli sami zamijeniti. Postoje dvije kategorije CSR dijelova:

 • Dijelovi koje korisnik obavezno mora sam popraviti – ako zatražite od tvrtke HP da zamijeni neki od ovih dijelova, platit ćete putne i troškove rada za tu uslugu.
 • Dijelovi koje korisnik može sam popraviti – ovi su dijelovi također tako napravljeni da ih korisnik može sam popraviti. Međutim, ako želite da HP ili ovlašteni serviser HP-ove opreme zamijeni te dijelove umjesto vas, to se može učiniti bez dodatnih troškova u sklopu usluge jamstva određene za vaš hardverski proizvod.

 

Od vas se zahtijeva da putem on line agneta, e-pošte ili telefonski surađujete s HP-om ili ovlaštenim serviserom HP-ove opreme. To može uključivati izvođenje rutinskih dijagnostičkih procedura, instaliranje ažuriranja ili zakrpi softvera, uklanjanje dodatne opreme drugih proizvođača i/ili zamjenu dodatne opreme.

 

Ako je vam je potrebna pomoć, možete se obratiti HP-ovom centru za tehničku podršku i tehničar će vam dati upute putem on line agenta, e-pošte ili telefonski. U HP-ovoj dokumentaciji isporučenoj sa zamjenskim CSR dijelom navedeno je treba li neispravan dio vratiti u HP, osim ako drugačije nije određeno lokalnim zakonima. U slučajevima gdje HP zahtijeva vraćanje oštećenog dijela, taj dio HP-u morate poslati unutar određenog vremenskog razdoblja, obično unutar pet (5) do petnaest (15) radnih dana. Oštećeni dio morate vratiti s isporučenom dokumentacijom i ambalažom. Ako ne vratite oštećeni dio, HP vam može naplatiti zamjenski dio. Kod samostalnog popravka od strane korisnika, HP će snositi sve troškove isporuke i povrata oštećenog dijela te odrediti službu za dostavu koja će se koristiti. Klasifikacija CSR dijelova može se razlikovati ovisno o zemlji ili regiji.

Jamstvena usluga zamjene složenih dijelova

U sklopu vašeg HP-ovog ograničenog jamstva nalazi se jamstvena usluga zamjene složenih dijelova. Prema uvjetima jamstvene usluge zamjene složenih dijelova HP će vam poslati zamjenski dio ukoliko se utvrdi da je vaš HP hardverski proizvod neispravan. Nakon primitka zamjenskog dijela možda ćete u određenom razdoblju, obično unutar pet (5) do petnaest (15) radnih dana, morati vratiti neispravan HP-ov hardverski proizvod u HP u pakiranju koje ste primili sa zamjenskim dijelom. HP će snositi troškove slanja i osiguranja povrata neispravnog HP-ovog hardverskog proizvoda u HP. Ako ne vratite oštećeni HP hardverski proizvod, HP vam može naplatiti zamjenski dio. Zamjenu složenih dijelova HP vrši u uobičajeno radno vrijeme. Radno vrijeme je uobičajeno od 8 do 17 sati. (8 – 17 sati) od ponedjeljka do petka, no može se razlikovati ovisno o lokalnoj poslovnoj praksi. Vrijeme odziva i dodatni troškovi mogu nastati ovisno o logističkim ograničenjima i udaljenosti do najbližeg HP-ovog servisa ili ovlaštenog servisera HP-ove opreme.

 

Telefonske brojeve i, u nekim slučajevima, karte do najbližeg HP-ovog servisa ili ovlaštenog servisera HP-ove opreme potražite na HP-ovoj web-stranici http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html.

Jamstvena usluga preuzimanja i povrata

U sklopu vašeg HP-ovog ograničenog jamstva nalazi se jamstvena usluga preuzimanja i povrata. Prema uvjetima jamstvene usluge preuzimanja i povrata HP će preuzeti neispravan HP-ov hardverski proizvod s vaše lokacije, popraviti ga i vratiti ga na vašu lokaciju. HP će snositi sve troškove popravka, logistike i osiguranja koji proizlaze iz ove usluge.

Jamstvena usluga predaje na popravak

U opsegu dozvoljenom lokalnim zakonima u sklopu vašeg HP-ovog ograničenog jamstva nalazi se usluga predaje na popravak. Prema uvjetima jamstvene usluge predaje na popravak, HP-ov hardverski proizvod morat ćete na popravak u sklopu jamstva dostaviti do ovlaštenog HP-ovog servisa. Sve troškove slanja, poreze ili takse povezane s prijevozom HP-ovog hardverskog proizvoda do i od lokacije servisa snosite unaprijed. Vi ste odgovorni za osiguranje bilo kojeg HP-ovog hardverskog proizvoda koji se šalje do ili od lokacije ovlaštenog HP-ovog servisa i preuzimate rizik gubitka za vrijeme slanja.

Jamstvena usluga slanja na popravak

U opsegu dozvoljenom lokalnim zakonima u sklopu vašeg HP-ovog ograničenog jamstva nalazi se usluga slanja na popravak. Prema uvjetima jamstvene usluge predaje na popravak, HP-ov hardverski proizvod morat ćete na popravak u sklopu jamstva poslati ovlaštenom HP-ovom servisu. Sve troškove slanja, poreze ili takse povezane s prijevozom HP-ovog hardverskog proizvoda do lokacije servisa snosite unaprijed. Vi ste odgovorni za osiguranje bilo kojeg HP-ovog hardverskog proizvoda koji šaljete i preuzimate rizik gubitka za vrijeme slanja. HP će vam vratiti popravljeni HP-ov hardverski proizvod i snositi sve logističke troškove i troškove osiguranja.

Jamstvena usluga slanja i povrata

U opsegu dozvoljenom lokalnim zakonima u sklopu vašeg HP-ovog ograničenog jamstva nalazi se usluga slanja i povrata. Prema uvjetima jamstvene usluge slanja i povrata HP će vam o svom trošku poslati pakiranje u kojem ćete svoj HP-ov hardverski proizvod poslati u HP na popravak. Troškove slanja i osiguranja HP-ovog hardverskog proizvoda u HP snosite vi. Troškove dolaznog slanja i povezane troškove možete urediti s HP-om. Ako se nalazite u Sjedinjenim Američkim Državama, za dodatne, detaljne informacije i upute nazovite 1-800-474-6836 (800-HP-invent), dok popis telefonskih brojeva HP-ove službe korisničke podrške u drugim zemljama možete pronaći na web-stranici http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html Službu za dostavu možete i sami odabrati i platiti troškove slanja. Ako odaberete svoju službu za dostavu, odgovorni ste za osiguranje bilo kojeg HP-ovog hardverskog proizvoda koji se šalje do lokacije servisa i preuzimate rizik gubitka ili oštećenja za vrijeme slanja. HP će popraviti HP-ov hardverski proizvod i vratiti vam ga. HP će snositi sve troškove popravka i slanja popravljenog HP-ovog hardverskog proizvoda.

Jamstvena usluga popravka na lokaciji

U sklopu vašeg HP-ovog ograničenog jamstva nalazi se jamstvena usluga popravka na lokaciji. Prema uvjetima usluge popravka na lokaciji HP će, prema vlastitom nahođenju, utvrditi može li se neispravan HP-ov hardverski proizvod popraviti

 

 • na daljinu,
 • pomoću CSR dijelova, ili
 • popravkom na lokaciji na kojoj se nalazi neispravan HP-ov hardverski proizvod.

 

Ukoliko HP zaključi da se popravak mora izvršiti na lokaciji, isti će se izvršiti za vrijeme uobičajenog radnog vremena, osim ako za HP-ov hardverski proizvod koji ste kupili nije drugačije navedeno. Radno vrijeme je uobičajeno od 8 do 17 sati. (8 – 17 sati) od ponedjeljka do petka, no može se razlikovati ovisno o lokalnoj poslovnoj praksi. Vrijeme odziva i dodatni troškovi mogu nastati ovisno o putnim ograničenjima i udaljenosti do najbližeg HP-ovog servisa ili ovlaštenog servisera HP-ove opreme. Telefonske brojeve i, u nekim slučajevima, karte do najbližeg HP-ovog servisa ili ovlaštenog servisera HP-ove opreme potražite na HP-ovoj web-stranici http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. Za ostvarivanje prava na popravak na lokaciji morate

 • osigurati prisutnost ovlaštene osobe kada HP jamstvenu uslugu vrši na vašoj lokaciji;
 • obavijestiti HP ako se HP-ov hardverski proizvod koristi u okruženju koje predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ili sigurnost HP-ovih zaposlenika ili njegovih partnera;
 • prema razumnim HP-ovim zahtjevima dozvoliti HP-u zadovoljavajući, slobodan i siguran pristup svim prostorijama, informacijama i sustavima za koje HP smatra da su mu neophodni za pružanje podrške na vrijeme;
 • osigurati da su sve oznake proizvođača (poput serijskih brojeva) na svom mjestu, da im se može pristupiti i da su čitljive;
 • osigurati da je okruženje u skladu sa specifikacijama proizvoda i podržanih konfiguracija.

Jamstvena usluga zamjene

U sklopu vašeg HP-ovog ograničenog jamstva nalazi se jamstvena usluga zamjene. Prema uvjetima jamstvene usluge zamjene HP će preuzeti neispravnu jedinicu na vašoj lokaciji i dostaviti vam zamjensku jedinicu koja je ista kao nova jedinica. HP će snositi sve troškove popravka, logistike i osiguranja koji proizlaze iz ove usluge.

Vrijeme odgovora

Vremena odgovora ovise o lokalnim standardnim radnim danima i radnom vremenu za mjesto u kojem se traži usluga. Osim ako drugačije nije navedeno, svi se odgovori mjere od trenutka kada krajnji korisnik kontaktira HP do trenutka kada se postigne obostrano prihvatljivo vrijeme u kojem će se usluga podrške izvesti ili do trenutka kada HP počne pružati uslugu udaljene dijagnostike. Vremena odgovora, uključujući, ako je dostupna, jamstvenu uslugu podrške sljedeći radni dan, temelje se na poslovno razumnom trudu. U nekim zemljama i zbog određenih ograničenja dobavljača, vremena odgovora mogu se razlikovati. Ako je vaša lokacija izvan uobičajenih servisnih zona, vrijeme odgovora može biti dulje i mogu se pojaviti dodatni troškovi. Kako biste saznali vrijeme odgovora u svom području, obratite se svom HP-ovom ovlaštenom prodavaču ili ovlaštenom serviseru HP-ove opreme.

Nadogradnja usluge

HP nudi dodatnu podršku i usluge za vaš HP-ov hardverski proizvod koje možete kupiti u svom području. Međutim, neke usluge podrške i s njima povezani proizvodi nisu dostupni u svim zemljama. Informacije o dostupnosti nadogradnje usluge i njezinoj cijeni potražite pretraživanjem usluge HP Care Pack na web-stranici http://www.hp.com/go/lookuptool/

Isporučeni softver

Jedine obveze tvrtke HP vezane uz softver koji HP distribuira pod markom HP ili koji je isporučen s HP-ovim hardverskim proizvodom navedene su u odgovarajućem licencnom ugovoru s krajnjim korisnikom ili u ugovoru o licenci isporučenom s tim softverom. U opsegu dozvoljenom lokalnim zakonima, ako se na prijenosnom mediju na kojem HP distribuira softver u razdoblju od devedeset (90) dana od datuma kupnje pojave nedostaci u materijalu ili izradi, jedino što možete učiniti je vratiti prijenosni medij u HP za zamjenu. Vaša je odgovornost kontaktirati druge proizvođače ili dobavljače ako su vam potrebne njihove jamstvene usluge.

Besplatna ograničena tehnička podrška

Besplatnu ograničenu tehničku podršku za vaš HP-ov hardverski proizvod, HP-ov softver, prethodno instaliran softver trećih strana i softver trećih strana koji ste kupili od HP-a, uključujući početnu podršku za postavljanje, HP osigurava kroz nekoliko komunikacijskih kanala, uključujući elektronske medije i telefon i to u razdoblju od devedeset (90) dana od datuma kupnje. Internetske resurse i telefonsku podršku potražite u odjeljku "Kontaktiranje HP-a". Sve iznimke od ovog pravila navedene su u vašem ugovoru o licenci s krajnjim korisnikom (EULA).

 

Podrška uključuje

 • odgovore na pitanja o instalaciji (zahtjevi, prvi koraci i osnovne upute o radu);
 • postavljanje i konfiguriranje softvera i dodatne opreme isporučene ili kupljene s HP-ovim hardverskim proizvodom kao što su osnovne upute o radu i prvi koraci (ne uključuje optimizaciju sustava, prilagodbu i konfiguriranje mreže);
 • objašnjenja poruka o pogrešci sustava;
 • utvrđivanje problema sustava i problema s korištenjem softvera i
 • pribavljanje informacija ili nadogradnji softvera isporučenog ili kupljenog s HP-ovim hardverskim proizvodom putem usluge HP Care Pack.

 

Podrška NE uključuje pomoć sa

 • stvaranjem ili dijagnosticiranjem programa ili izvornog koda koje stvara korisnik;
 • instaliranjem softvera drugih proizvođača koji nije kupljen s proizvodom i
 • optimizacijom sustava, prilagodbom i konfiguriranjem mreže.

Besplatni operacijski sustavi i aplikacije i operacijski sustavi i aplikacije otvorenog koda

HP ne pruža tehničku podršku za softver trećih strana isporučen prema uvjetima javne licence (besplatan softver i softver otvorenog koda), uključujući operacijske sustave ili aplikacije. Tehničku podršku za besplatan softver i softver otvorenog koda koji je isporučen s HP-ovim hardverskim proizvodom pruža dobavljač besplatnog softvera ili softvera otvorenog koda. Kontakt podatke za podršku potražite u datoteci pomoći, dokumentaciji ili drugim izjavama o podršci besplatnog operacijskog sustava ili aplikacije ili operacijskog sustava ili aplikacije otvorenog koda isporučenih s HP-ovim hardverskim proizvodom.

Kako provjeriti pravo na jamstvene usluge i podršku

Pravo na jamstvene usluge i podršku možete provjeriti tako da na web-stranici http://www.hp.com/go/warrantycheck unesete broj modela i serijski broj proizvoda.

 

Registraciju za uslugu HP Care Pack možete provjeriti u aplikaciji Care Pack Central na web-stranici http://www.hp.com/go/cpc

Kontaktiranje HP-a

Ukoliko se na vašem HP-ovom hardverskom proizvodu u razdoblju trajanja ograničenog jamstva pojave nedostaci u materijalu ili izradi, a pomoću preporuka u dokumentaciji proizvoda ne možete riješiti problem, podršku možete potražiti na jedan od sljedećih načina:

 • Traženjem dodatnih informacija o podršci i rješavanju problema ili ažuriranog softvera i upravljačkih programa na HP-ovoj web-stranici za podršku http://www.hp.com/support
 • Pronalaženjem i kontaktiranjem najbliže HP-ove lokacije za podršku putem web-stranice http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • Kontaktiranjem HP-ovog ovlaštenog prodavača ili ovlaštenog servisera HP-ove opreme. Prije nego što nazovete HP ili ovlaštenog servisera HP-ove opreme pripremite sljedeće podatke:
  1. Serijski broj, naziv modela i broj modela proizvoda
  2. Primjenjive poruke o pogrešci
  3. Opcije dodataka
  4. Operacijski sustav
  5. Hardver ili softver trećih strana
  6. Detaljna pitanja

Uvjeti specifični za državu

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

HP Compuning and Printing d.o.o., Radnička cesta 41, 10000 Zagreb, 01/5790 475

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava koja vam pripadaju temeljem odgovornosti za materijalne nedostatke, a za koju odgovara prodavatelj u razdoblju do dvije godine. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe na prava koja vam pripadaju po drugim pravnim osnovama, uključujući zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače: www.hp.com/go/eu-legal ili možete posjetiti web-mjesto Europski potrošački centri: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pozivajući se na odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke u trajanju do dvije godine, odnosno temeljem druge pravne osnove, ovisno o slučaju.

© Autorska prava 2016. HP Development Company, LP

 

Informacije sadržane u ovom dokumentu podliježu promjenama bez obavijesti. Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge navedena su u izričitim jamstvenim izjavama priloženima uz takve proizvode i usluge. Ništa ovdje navedeno ne smije se shvatiti kao dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za tehničke ili uredničke pogreške i propuste koji su ovdje sadržani.

 

Prvo izdanje, veljača 2016.

764442-001

Back to top