Priopćenje za tisak: 17.10.2008.

Održana HP-ova konferencija „Utjecaj zastoja rada na poslovanje“

Konferencija je okupila direktore nekih od najcjenjenihih tvrki u Hrvatskoj, korisnika Heweltt-Packarda. Sudionici su dobili osnovne informacije o HP-ovom pristupu procjeni i minimiziranju utjecaja zastoja rada na poslovanje te o mogućnosti da promotre sve aspekte i utjecaje zastoja u radu tehnologije na samo poslovanje.

Zastoji bilo koje vrste imaju značajan utjecaj na prihode, reputaciju tvrtke kao i na zadovoljstvo i zadržavanje korisnika. Kvaliteta poslovanja sve više ovisi i o pristupu ključnim IT uslugama i informacijama. Poslovanje mora uvažiti i pratiti striktne zahtjeve kako tržišta tako i područja povezanim sa sigurnošću IT infrastrukture te zaštiti protiv gubitka podataka. Novi regulatorni propisi i standardi, definirani od strane državnih institucija te strukovnih organizacija nalažu sustavnu zaštitu poslovno kritičnih sustava i informacija u slučajevima prirodnih katastrofa.

HP kao vodeća tvrtka na području IT tehnologija razumije navedene potrebe i pokušava svojim korisnicima olakšati rad u cilju uravnoteženja višestrukih prioriteta, kao što su povećanje fleksibilnosti, poboljšanja učinkovitosti i produktivnosti održavajući paralelne inicijative i projekte u okvirima zadanih proračuna.


Iain Wood, Mission Critical Solution Architect, HP EMEA, govorio je o HP-ovoj metodologiji za procjenu cjelokupnog troška zastoja. Brze promjene u modelima poslovanja koji se sve više oslanjanju na tzv „poslovnu tehnologiju“ tjeraju tvrtke da detaljnije i obuhvatnije razmišljaju o kontinuitetu poslovanja i dostupnosti svojih usluga s povećanim proaktivnim fokusom na prepoznavanje i umanjivanje potencijalnih IT operativnih rizika prije nego što oni imaju prilike doći do izražaja i rezultirati ozbiljnijim poslovnim posljedicama.
Procjenjujući ih, tvrtke trebaju  prepoznati:
•    Kakve zahtjeve ima industrija u koju pripadaju te koliki zastoj u poslovanju tvtka može prihvatiti prije nego što to ne počne utjecati na radnu operativnost i/ili zadovoljstvo korisnika, te kako tvrtka može izraziti i kvantificirati takav utjecaj na poslovanje u poslovnim terminima
•    Koja razina gubitka podataka za tvrtku može biti prihvatljiva naspram definiranja potrebnih investicija i trošenje ljudskih resursa u umanjivanje operativnih IT rizika
•    Koju razinu zaštite svaki i od tvrtkinih poslovnih procesa zahtjeva i kako primjeniti sveobuhvatne procese upravljanja IT uslugama s područja poslovnog i dostupnosti.

Osim toga, govorio je o tome što tvrtka može poduzeti za svoje ključne, ali i ostale korisničke usluge i zašto je odabir HP Mission Critical usluga razborita poslovna odluka. Dao je pregled područja iz kojih dolaze različite opasnosti kao uzroci zastoja počevši od potencijalnih problema u komunikacijskim tehnologijama do scenarija totalnih elementarnih nepogoda, ali recimo i kratkotrajnim „špicama“ povečanih korisničkih zahtjeva, te koje su usluge iz HP-ovog portfelja kreirane da pomognu svojim korisnicima značajno smanjiti neplanirane zastoje.
S tim u vezi, HP kombinacijom korisniku prilagođenih usluga nudi jedinstven, holističan pristup te kroz aktivnosti isporuke svojih usluga, definiranom VBD (Value Based Delivery) metodologijom, HP djelatnici pomažu u ispunjavanju definiranih poslovnih ciljeva i prioriteta, ali i valoriziranju doprinosa IT-a  tvrtknim poslovnim rezultatima.

Simon Mingay, podpredsjednik tvrtke Gartner Inc., sudionicima konferencije ponudio je svoje viđenje o tome kako IT manageri svojim izvršnim rukovoditeljima mogu predočiti usvajanje i angažiranje vezano uz  upravljanje operativnim IT rizicima. Kroz praktičan model pokušao je prikazati kako transformirati IT odjel u kompetitivnu prednost cjelokupne tvrtke. Današnji IT manageri su pod stalnim pritiskom upravljanja IT investicijama i demonstriranjem vrijednosti koje proizlaze iz tih investicija po samu tvrtku, tako da relativno malo prostora i pažnje se poklanja razumijevanju i umanjivanju rizika vezanih na IT. Realni problemi leže i u činjenici da IT manageri bilo teško mogu izraziti i kvantificirati utjecaj zastoja tehnologije , bilo teško određuju odgovarajuća proračunska sredstva da bi se umanjili operativni IT rizici  ili da teško provode prihvaćanje praksi i procesa upravljanja IT uslugama

Branimir Delić, direktor IT HEP dd, govorio je o korisničkim iskustvima HEP Grupe. Kroz pregled kompletnog poslovanja HEP Grupe, prikazano je s kakvim prioritetom i pozornošću se pristupa u dimenzioniranju i izgradnji IT okruženja koje podržava veliki broj usluga, kako za interne korisnike tako i za vanjske kupce, i to također u okvirima deregulacije i kompetitivne utrke na tržištu opskrbe električnom energijom. Kroz praktičan primjer kako neplanirane okolnosti mogu utjecati na svakodnevne operacije predstavljeno je kako se može s vanjskim suradnicima, u ovom slučaju HP Services, planski i proaktivno preduhitriti utjecaji, ali također i umanjiti posljedice koje utječu na korištenje usluga od strane krajnjih korisnika.

O tvrtki HP


Tvrtka HP usredotočena je na pojednostavnjivanje tehnoloških rješenja za sve svoje klijente – od pojedinačnih potrošača do najvećih tvrtki. Uz portfelj koji obuhvaća ispis, osobno računalstvo, softver, usluge i informatičku infrastrukturu, HP je jedna od najvećih IT tvrtki na svijetu, čiji prihod za četiri fiskalna kvartala koja su završila 31. srpnja 2008. godine iznosi ukupno 113,1 milijardi američkih dolara.


About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.