【HP專門店及網上商店】全方位獨家專享服務

遊戲

 1. 甚麼是 AMD FreeSync

  Omen 台式電腦通過 AMD FreeSync 實現出色
  AMD FreeSync 技術可消除畫面撕裂、延遲和閃爍問題。FreeSync 將顯示屏的更新率鎖定至圖像控制卡的幀率,確保遊戲玩家可享始終如一的視覺性能。
  Read more »
 2. 透過 OMEN Gaming Hub 提升你的遊戲體驗

  OMEN Gaming Hub 軟件,前身為 OMEN Command Center
  透過 OMEN Gaming Hub 提升你的遊戲體驗。免費軟件,能夠優化遊戲期間的性能,自訂 OMEN 筆記簿型電腦、桌面電腦和配件。超頻、遠程遊戲等。
  Read more »
選擇商店
聯繫我們
 

產品支援

 

HP專門店

 
惠普員工:報告網站問題