HPs returprogram

Begäran om retur av begagnade BID-enheter
* obligatoriska fält

Kontaktuppgifter

Uppge alternativa kontaktuppgifter ifall att den primära kontaktpersonen inte är tillgänglig vid upphämtningen:

Adressinformation

Adressen måste avse platsen för utrustningen som ska returneras.
Land                                                   Sverige
För andra länder kan du använda det vanliga Planet Partner-programmet för maskinvara. Se följande länk: www.hp.com/recycle (under avsnittet "hardware products").

Upphämtningsinformation

Observera att minimikvantiteten är 5 begagnade BID-enheter (antingen BID-enheter, BID Base-enheter (BID Bases) eller BID Developer Rollers-enheter (BID Developer Rollers), eller en blandning av dem).

Säkerställ att BID-enheter som använts och tillhörande emballage förvaras torrt så att de varken utsätts för regnvatten eller fukt bildas.
HP kommer inte att vidarebefordra denna information utan ditt tillstånd. För mer information, se sekretessmeddelandet