Υπηρεσίες ανάπτυξης

Εάν η "ανάπτυξη τεχνολογίας" δεν είναι ο στόχος της επιχείρησής σας, γιατί δεν την αφήνετε σε εμάς;

Η εγκατάσταση και η ανάπτυξη ενός στόλου hardware μπορεί να είναι ένα τολμηρό εγχείρημα για την επιχείρησή σας – εκτός και αν το αφήσετε στην HP. Θα χειριστούμε τα πάντα, από τα logistics μέχρι την εγκατάσταση, τη μετεγκατάσταση δεδομένων και την ασφαλή απόσυρση δεδομένων1. Έτσι, εσείς και το προσωπικό σας στο τμήμα IT μπορείτε να επικεντρωθείτε στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Από την παράδοση μέχρι την ασφαλή απόσυρση

Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από εκείνους που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

1. Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/recycle